Press releases

 

2017

2017-05-10 - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Zinzino AB (publ)

2017-05-10 - Interim Report 1st January - 31st March 2017, Zinzino AB (publ)

2017-05-03 - Årsredovisning 2016 Zinzino AB (publ)

2017-05-03 - Annual Report 2016  Zinzino AB (publ) in Swedish

2017-04-20 - Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 24 maj 2017

2017-02-28 – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Zinzino AB (publ)

2017-02-28 – Year-End Report 1st January – 31st December 2016, Zinzino AB (publ)

2016

2016-11-15 - Delårsrapport, juli-september 2016: Hög tillväxt, produktlanseringar och försäljningsrekord i Faun Pharma

2016-11-15 - Interim Report July–September 2016: Q3 highlights include new product launches, high growth and a Faun Pharma sales record

2016-11-04 - Faun Pharma slår omsättningsrekord i oktober

2016-11-04 - Faun Pharma reaches new revenue record for October

2016-08-26 – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 Zinzino AB (publ)

2016-08-26 – Interim Report 1st January – 30th June 2016, Zinzino AB (publ)

2016-08-25 – Tidigareläggning av delårsrapport för januari – juni 2016

2016-08-25 – Earlier release of Interim Report for January – June 2016

2016-08-25 – Zinzino lanserar nytt produktsegment: Zinzino Skin Care

2016-08-25 – Zinzino launches new product segment: Zinzino Skin Care

2016-07-07 – Zinzino tar Omega-6/Omega-3-konceptet till en ny nivå och lanserar AquaX – oljan som kan blandas med vatten

2016-07-07 – Zinzino taking the Omega-6/Omega-3 concept to new heights with water-miscible AquaX oil

2016-07-05 – Zinzino öppnar upp för försäljning i samtliga EU-­länder

2016-07-05 – Zinzino expands sales to all EU countries

2016-06-10 – Annual Report 2015 Zinzino AB (publ) (English)

2016-06-10 – Vuosikertomus 2015 Zinzino AB (julk) (Finnish)

2016-06-07 – Faun Pharma tecknar leverantörsavtal med Proteinfabrikken

2016-05-20 – Kungörelse från Årsstämman

2016-05-20 – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016 Zinzino AB (publ)

2016-05-20 – Interim Report 1st January – 31st March 2016, Zinzino AB (publ)

2016-04-29 – Årsredovisning 2015 Zinzino Ab (Publ)

2016-04-29 – Annual Report 2015 Zinzino AB Zinzino (Publ)

2016-04-21 – Kallelse till Årsstämma i Zinzino den 20 maj 2016

2016-02-29 – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015 Zinzino AB (publ)

2016-02-29 – Year-End Report 1st January – 31st December 2015, Zinzino AB (publ)

2016-02-22 – Svenska Zinzino tar grepp om Europa – etablerar verksamhet i Tyskland

2016-02-22 – Sweden’s Zinzino is improving its foothold in Europe – with the establishment of operations in Germany

2015

2015-12-11 – Zinzino lanserar Zinzino LeanShake – en näringsrik måltidsersättning för viktkontroll

2015-12-11 – Zinzino launches Zinzino LeanShake – a nutritious meal replacement for weight control

2015-11-23 – Delårsrapport 1 Juli – 30 september, 2015, Zinzino AB (publ)

2015-11-23 – Interim Report July 1 – September 30, 2015, Zinzino AB (publ)

2015-10-21 – Zinzino qualifies for the NASDAQ First North 25

2015-10-20 – Zinzino kvalificerar för Nasdaq First North 25

2015-09-17 – Svenska Zinzino fortsätter att växa internationellt med etablering i Kanada

2015-09-17 – Swedish Zinzino continues to grow internationally with its establishment in Canada

2015-08-31 – Delårsrapport 1 april – 30 juni 2015 Zinzino AB (publ)

2015-08-31 – Interim Report 1 April – 30 June 2015, Zinzino AB (publ)

2015-05-22 – Delårsrapport 1 jan – 31 mars 2015 Zinzino AB (publ)

2015-05-22 – Interim Report 1st January – 31st March 2015 Zinzino (publ)

2015-05-11 – Annual Report 2014 Zinzino AB (publ)

2015-05-11 – Vuosikertomus 2014 Zinzino AB (julk) (Suomi)

2015-05-08 – Kungörelse från årstämman

2015-04-17 – Årsredovisning 2014 Zinzino AB (Publ)

2015-04-08 – Kallelse till Årstämma i Zinzino den 8 Maj 2015

2015-03-06 – Zinzino AB (publ) förvärvar ytterligare 13,8 procent av Faun Pharma AS

2015-03-06 – Zinzino AB (publ) acquires further 13.8 per cent of Faun Pharma AS

2015-02-27 – Bokslutskommuniké 1 Januari – 31 December 2014 Zinzino AB (Publ)

2015-02-27 – Financial statements 1 January – 31 December 2014, Zinzino AB (Publ)

2015-01-27 – Ökning av Aktiekapital genom Apportemission

2014

2014-12-15 – Zinzino AB (public limited liability company) acquires BioActive Foods AS – increased control enables continued growth and expansion

2014-12-15 – Zinzino AB (publ) förvärvar BioActive Foods AS – ger ökad kontroll för fortsatt tillväxt och expansion

2014 -12-11 – Pressmeddelande från Nasdaq Firth North

2014-12-05 – Zinzino godkänns för listning på Nasdaq First North

2014-12-05 – Zinzino Approved for listing on Nasdaq First North

2014-11-14 – Delårsrapport 1 juli – 30 september 2014 Zinzino AB (publ)

2014-10-28 – Zinzino AB (publ) acquires 85% of Faun Pharma AS

2014-10-28 –Zinzino AB (publ) förvärvar 85 % av Faun Pharma AS

2014-10-14 – Zinzino AB (publ) offentliggör preliminära försäljningssiffror för tredje kvartalet fredagen den 17 oktober 2014

2014-10-06 – Ökning av aktiekapital genom aktieteckning p.g.a teckningsoptioner och omstämpling av A-aktier till B-aktier

2014-09-18 – Ökning av aktiekapital genom aktieteckning p.g.a teckningsoptioner

2014-07-02 – Ökning av aktiekapital genom aktieteckning p.g.a teckningsoptioner

2014-05-23 – Zinzino överväger listbyte till First North

2014-04-11- Kommuniké från gårdagens styrelsemöte i Zinzino AB

2014-02-24 – Tidigareläggning av Bokslutskommunikén för 2013

2013

2013-12-05 – Zinzino öppnar i USA!

2013-10 – Försäljningsrapport Q3 Zinzino

2013-01-16 – Fortsatt stark tillväxt inom Zinzinokoncernen – över 100% sista kvartalet 2012!

2012

2012-10-23 – Tidigareläggning av kvartalsredogörelse

2012-07-05 – Zinzino köper andelar i BioActiveFoods AS

2012-10-23 – Tidigareläggning av kvartalsredogörelse

2011

2011-06-01- Zinzino öppnar bolag i Estland och Litauen

2011-07-04 – Zinzino avger försäljningsrapport för första halvåret 2011

2011-09-30 – Ny VD i Zinzino

2011-11-03 – Försäljningsrapport 3:e kvartalet


Press  & IR Contact