YOU ARE VISITING THE SITE OF: Arnjot Blindheim
Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Click for more info.
Cart
Your shopping cart

Press Releases

Here you can find our latest reports (latest from top)

10/8/2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Hong Kong-marknaden

10/8/2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino Hong Kong launch

10/5/2020
ZINZINO AB (Publ): Preliminär Försäljningsrapport Q3 2020 (Regulatoriskt)

10/5/2020
ZINZINO AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2020 (Regulatory)

9/16/2020
Zinzino Ab (Publ): Zinzino moves to the Premier Segment of First North Growth Market (Regulatory)

9/16/2020
Zinzino Ab (Publ): Zinzino flyttar upp till Premier-segmentet av First North Growth Market (Regulatoriskt)

9/7/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2020 (Regulatoriskt)

9/7/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2020 (Regulatory)

8/28/2020
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q2 2020 (Regulatoriskt)

8/28/2020
Zinzino AB (Publ) Interim Q2 Report 2020 (Regulatory)

8/5/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2020 (Regulatory)

8/5/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Juli 2020 (Regulatoriskt)

7/14/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Juni 2020 (Regulatoriskt)

7/14/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Juni 2020 (Regulatory)

6/22/2020
ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner (Regulatoriskt)

6/9/2020
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2019 (Regulatory)

6/2/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Maj 2020 (Regulatoriskt)

6/2/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2020 (Regulatory)

5/15/2020
Kungörelse från Årsstämman 2020 (Regulatoriskt)

5/14/2020
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q1 2020 (Regulatoriskt)

5/14/2020
Zinzino AB (Publ) Interim Q1 Report 2020 (Regulatory)

5/8/2020
Zinzino AB (Publ): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner (Regulatoriskt)

5/5/2020
Zinzino AB (Publ): Engångseffekt pga ändrad redovisning för distributörsersättning förbättrar Q1 2020 med 22,2 msek före skatt (Regulatoriskt)

5/5/2020
Zinzino AB (Publ): One-time effect due to changed accounting for distributor remuneration improves Q1 2020 with sek 22.2 million before tax (Regulatory)

5/5/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport April 2020 (Regulatoriskt)

5/5/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report April 2020 (Regulatory)

4/24/2020
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2019 (Regulatoriskt)

4/24/2020
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2019 (Regulatory)

4/17/2020
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 15 maj 2020 (Regulatoriskt)

4/6/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Mars 2020 (Regulatoriskt)

4/6/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report March 2020 (Regulatory)

4/6/2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia (Regulatory)

4/6/2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien (Regulatoriskt)

3/6/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Februari 2020 (Regulatoriskt)

3/6/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report February 2020 (Regulatory)

2/28/2020
Zinzino Bokslutskommuniké 2019 (Regulatoriskt)

2/28/2020
Zinzino Year-End report 2019 (Regulatory)

2/7/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Januari 2020 (Regulatoriskt)

2/7/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report January 2020 (Regulatory)

1/13/2020
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT 2019 (Regulatory)

1/13/2020
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2019 (Regulatoriskt)

12/11/2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2019

12/11/2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT NOVEMBER 2019

11/22/2019
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

11/22/2019
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia

11/15/2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q3 2019

11/15/2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q3 2019

11/13/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport October 2019

11/13/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report October 2019

10/25/2019
Zinzino AB (Publ): Zinzino & Life Leadership SE

10/25/2019
Zinzino AB (Publ): Zinzino & Life Leadership ENG

10/9/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2019

10/9/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2019

9/12/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2019

9/12/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2019

8/30/2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q2 2019

8/30/2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q2 2019

8/14/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juli 2019

8/14/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2019

7/10/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report June 2019

7/10/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juni 2019

6/12/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2019

6/12/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport maj 2019

6/11/2019
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018 ENG

5/23/2019
Kungörelse från Årsstämman

5/16/2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q1 2019

5/16/2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q1 2019

5/14/2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019

5/14/2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT APRIL 2019

4/30/2019
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018

4/30/2019
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2018

4/22/2019
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 22 maj 2019

4/4/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report March 2019

4/4/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Mars 2019

3/7/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Februari 2019

3/7/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report February 2019

2/28/2019
Zinzino Year-End report 2018

2/28/2019
Zinzino Bokslutskommuniké 2018

2/4/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport januari 2019

2/4/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report january 2019

1/29/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport 2018

1/29/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report 2018

10/15/2018
Zinzino ab (publ): the board decides to issue 200 000 stock options

10/15/2018
Zinzino ab (publ): styrelsen beslutar att emittera 200 000 teckningsoptioner

10/11/2018
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report third quarter 2018

10/11/2018
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2018

8/30/2018
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL - JUNE 2018

8/30/2018
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

8/30/2018
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT JULY - SEPTEMBER 2018

8/30/2018
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

7/5/2018
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2018

7/5/2018
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report second quarter 2018

6/1/2018
Zinzino appointed "Growth company of the year 2017" by Direct Selling Sweden

5/15/2018
Kungörelse från Årsstämman

5/15/2018
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018, Zinzino AB (publ)

5/15/2018
Interim Report 1st January - 31st March 2018, Zinzino AB (publ)

4/24/2018
Årsredovisning 2017 Zinzino AB (publ)

4/24/2018
Annual Report 2017 Zinzino AB (publ) in Swedish

3/12/2018
Zinzino lanserar en ny produkt: Energy Bar – Välsmakande och nyttig

3/12/2018
ZINZINO LAUNCHES NEW PRODUCT: Energy Bar – Delicious and healthy

2/28/2018
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning

2/28/2018
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends

2/28/2018
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning

2/28/2018
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends

1/10/2018
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport 2017

1/10/2018
Zinzino AB (publ): Preliminary sales report 2017

11/13/2017
Delårsrapport, juli-september 2017: Förbättrade bruttomarginaler och en stark tillväxt på hemmamarknaden

11/13/2017
Interim report, July – September 2017: Improved gross margins and strong growth in the domestic market

11/8/2017
Zinzino tidigarelägger delårsrapport

11/8/2017
Zinzino announces early release of interim report

10/20/2017
Zinzino lanserar banbrytande produkt: BalanceOil Vegan för hjärta och hjärna

10/20/2017
Zinzino launches groundbreaking product: BalanceOil Vegan for the heart and brain

10/10/2017
Rättelse: Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017

10/10/2017
Correction: Preliminary Sales report third quarter 2017

10/9/2017
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017

10/9/2017
Zinzino AB (publ): Preliminary Sales report third quarter 2017

9/27/2017
Förändringar i Zinzinos ledningsgrupp

9/27/2017
Zinzino AB (publ) management team changes

8/31/2017
Delårsrapport Zinzino, april-juni 2017: Mycket stark tillväxt på 28% och fullskalig lansering av en ny digital plattform

8/31/2017
Interim Report, Zinzino, April – June 2017: Very strong growth of 28% and full-scale launch of a new digital platform

7/4/2017
Zinzino AB (publ): preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2017

7/4/2017
Zinzino AB (publ): preliminary sales report second quarter 2017

6/30/2017
Zinzino lanserar nytt kosttillskott: Bättre sömn, minskad stress och ökat välmående med Viva

6/30/2017
Zinzino launches Viva, a new dietary supplement promoting better sleep, reducing stress and increasing well-being

6/20/2017
Zinzino etablerar fullt ut i Spanien

6/20/2017
Zinzino fully established in Spain

6/2/2017
Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning

6/2/2017
Zinzino AB (publ.) appointed “Growth Company of the Year 2016” in direct

5/24/2017
Kungörelsen från Årsstämman

5/16/2017
Zinzino Startar upp för försäljning i Schweiz

5/16/2017
Zinzino begins selling in Switerland

5/10/2017
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Zinzino AB (publ)

5/10/2017
Interim Report 1st January - 31st March 2017, Zinzino AB (publ)

5/3/2017
Årsredovisning 2016 Zinzino AB (publ)

5/3/2017
Annual Report 2016 Zinzino AB (publ) in Swedish

4/20/2017
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 24 maj 2017

2/28/2017
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Zinzino AB (publ)

2/28/2017
Year-End Report 1st January – 31st December 2016, Zinzino AB (publ)