BalanceTest, 1 stk.

Zinzino’s BalanceTest is dry blood-spot test for home sample collection. Leading laboratories in the Nordic countries analyze the sample to determine your fatty acid profile as a reflection of your diet. It takes less than a minute to complete, and you can access your results online anonymously after about 20 days. The BalanceTest identifies levels of 11 fatty acids in the blood with 98% certainty. You will learn your blood levels of omega-3 and your ratio of omega 6:3 for balance. Learn more at www.ZinzinoTest.com.

 • Tør blodplet selvtest
 • Måler 11 fedtsyrer i dit blod
 • Informerer om din Omega-6:3 balance
995,00 kr. Din pris
899,00 kr. Premier pris

Zinzino BalanceTest er en selv-test til at analysere Omega3 og Omega 6 og andre fedtsyrer i dit blod. Alt det kræver er en lille bloddråbe fra din fingerspids.

BalanceTest måler 11 forskellige fedtsyrer i blodet, som afspejler de forskellige fedtsyrer i din kost - herunder Omega-6 og Omega-3. Testen rapporterer også din Omega-6:3 balance.

Testen tager mindre end et minut at fuldføre, og du kan få adgang til dine anonyme resultater online på www.zinzinotest.com inden for 20 dage. Blodprøver analyseres af Vitas AS, et førende laboratorium i Norge.

 • Tør blodplet selvtest
 • Måler 11 fedtsyrer i dit blod.
 • Informerer om din Omega-6:3 balance

Hvordan virker det?

Du skal tage din første BalanceTest og derefter både sende blodprøven til laboratoriet og registrere din test-id på www.zinzinotest.com anonymt. Vi anbefaler dig at starte din daglige dosis af Zinzino Balance produkter med det samme. Efter 20 dage du vil finde ud af dine nøjagtige resultater* både med hensyn til enkelte fedtsyrer og Omega-6:3 balancen. Fortsæt med at tage Balance produkter, som anbefalet i 120 dage og så skal du tage din anden BalanceTest for at finde ud af, hvordan din fedtsyreprofil har ændret sig. *Viser dine første resultater en Omega-6:3 balance på 3:1 eller bedre, så du
bør kontakte Zinzino, da du ikke behøver Balance produkter.

RÅDGIVE
- Det anbefales at spise en sund og varieret kost, der blandt andet omfatter vilde fede fisk, grøntsager, frugter, bær og fuldkorn. Reducer indtagelsen af omega-6 rige vegetabilske olier og forarbejdede fødevarer.
- Tag din daglige dosis af Zinzino Balance produkter, som giver dig med omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA samt polyfenoler fra ekstra jomfru olivenolie.
- Regelmæssig fysisk aktivitet er vigtigt for et godt helbred.
Lær mere på www.ZinzinoTest.comwww.zinzinotest.com

Tør blodplet testmetoden, der anvender bloddråber udtaget fra en fingerspids (se billedet herunder), er blevet sammenlignet med den konventionelle
metode med lipidanalyse baseret på udtagning af venøst blod.

Denne metode til analyse af fedtsyreprofilen i blodet er godkendt til ernæringsundersøgelser.

Fedtsyreprofilen i blodlipider afspejler fedtindtaget via kosten, og undersøgelser har vist, at denne profil er stærkt relateret til sundhedstilstanden. Dette skyldes, at blodlipid-profilen repræsenterer de fedttyper, som din krop skal opbygge i alle celler og væv, inklusive cellemembraner.

Derfor kan denne nye metode til analyse af fedtsyreprofilen i blodet anvendes på ernæringsundersøgelser. De 11 fedtsyrer er: Palmitinsyre (PA), stearinsyre (SA), oliesyre(OA), linolensyre (LA), alpha-linolensyre (ALA), gamma-linolensyre (GLA), dihomoGamma-linolensyre (DHGLA),
arachidonsyre (AA), eicosapentaensyre (EPA), docosapentaensyre (DPA), docosahexaensyre (DHA).

Vitas

Vitas - en GMP-certificeret kemisk analyse kontrakt lab, med 20 års erfaring i at yde en høj kvalitet, custom kromatografisk analytiske tjeneste baseret på avanceret viden og teknologi - analysere prøverne for at bestemme din fedtsyre profil som en afspejling af din kost.
Vitas - Who we are  
Certificate Vitas - Declariation of Independence  
Preventative Health at Lillestrøm Sports Club  

How does it work?

You should take your first BalanceTest and then both send the blood sample in to the laboratory and register your test id on www.zinzinotest.com anonymously. We recommend you to start your daily dosage of Zinzino Balance products at once.
After 20 days you will find out your exact results* both individual fatty acids as well as the Omega-6:3 balance. Continue to take the Balance products as recommended for 120 days and then you take your second BalanceTest to find out how your fatty acids profile has changed.
*Should your initial results show an Omega-6:3 balance of 3:1 or better then you should contact Zinzino since you do not need the Balance product.

ADVISE
- It is advised to eat a healthy and varied diet that includes among other wild fatty fish, vegetables, fruits, berries and whole grains. Reduce the intake of omega-6 rich plant oils and processed foods.
- Take your daily dosage of Zinzino Balance products, which will provide you with the omega-3 fatty acids EPA and DHA, and polyphenols from extra virgin olive oil.
- Regular physical activity is important for good health.

Learn more at www.zinzinotest.com

The dry blood spot test method uses drops of blood collected from a fingertip (see picture below), has been compared to the conventional method of lipid analysis based on withdrawal of venous blood.

This method for the analysis of fatty acids profile in the blood is approved for nutritional studies.

The fatty acids profile of blood lipids reflects dietary fat intake, and studies have shown that this profile is strongly related to health status. This is because the blood lipid profile represents the types of fats your body has to build into all cells and tissues, including cell membranes.

Thus, this new method for the analysis of fatty acids profile in the blood is applicable to nutritional studies. The 11 fatty acids are : Palmitic acid(PA), Stearic acid(SA), Oleic acid(OA), Linoleic(LA), Alpha-Linolenic acid(ALA), Gamma-linolenic acid(GLA), dihomoGamma-linolenic acid(DHGLA), Arachidonic acid(AA), Eicosapentaenoic acid(EPA), Docosapentaenoic acid(DPA), Docosahexaenoic acid(DHA).

Vitas - Who we are  
Certificate Vitas - Declariation of Independence  
Preventative Health at Lillestrøm Sports Club  

Tager test

1. Åbn test papiret med de to filtrerpapir-klapper. Berør ikke filterklapperne med fingrene. Vælg en fingerspids (ringfinger anbefales) og rens godt med en spritserviet. Lad fingerspidsen tørre. For at stimulere blodgennemstrømningen, hæng hånden på din side i 20 sekunder og ryst.


2.
Tag den grønne lancet til engangsbrug ud. Drej den smalle grønne plastikstopper ¼ omdrejning mod uret. Træk stopperen ud og smid den væk - lancetten er klar til brug.


3.
Placer lancetten på fingerspidsen. Tryk toppen af lancetten mod fingeren indtil du hører et klik; lancetten vil automatisk lave et lille snit i huden.


4.
Placer frit flydende bloddråber på de to test papirklapper, uden at berøre klapperne. Placer fingeren på papiret. Vær sikker på at blodet har gennemtrukket begge klapper, mindst tre dråber på hver.


5.
Lufttør blodpletterne i 10 minutter før du lukker prøvekortet. Anbring mærket A i vinduet til det.


6.
Anbring det lukkede prøvekort i metalposen og forsegl den. Anbring mærke B på den umærkede side af metalposen.


7.
 Anbring både den forseglede metalpose og den udfyldte formular i den foradresserede Balance Test returkonvolut og forsegl den.
BEMÆRK! Sørg for at du har nok porto på kuverten.


8.
Registrere dit unikke Zinzino Test-ID og udfyld anonymt de påkrævede oplysninger på www.zinzinotest.com
Efter 20 dage bruger du det samme unikke Zinzino Test-ID-nummer for at få adgang til dine Balance Test-resultater på www.zinzinotest.com

How do I take my BalanceTest?

Zinzino BalanceTest is a self-test for analyzing Omega3 & Omega6 and other fatty acids in your blood. All it requires is a drop of blood from your fingertip. Follow these instructions *link to: How to use in the Product Box of the Test in the Shop*.

Where is my test analyzed?

Your test is analyzed at Vitas

Vitas is a GMP certified chemical analysis contract lab, with 20 years experience in providing a high quality, custom chromatographic analytical service based on cutting-edge knowledge and technology.

Where do I find my test result?

 • Go to www.zinzinotest.com
 • Register your unique Zinzino Test ID number and fill out the information needed

After 20 days you use the same unique Zinzino Test ID number to access your Balance Test results at www.zinzinotest.com

How does the money back guarantee work?

The money back guarantee only counts if you as a customer have ordered a 6-months subscription that includes BalanceTest. If your value for the Omega 6:3-balance is 3:1 or better on your first test result, you as a customer may cancel your subscription and return your unused products to Zinzino (2 months’ supply of products). You will get your money for your start order back (Test 1

which you already used and 1 months’ supply of products is for free).

 

In the cases where the customer has purchased a subscription without any Test included, there will be no refund.

 

Refund policy does not apply to partners.

I lost my test ID, what do I do?

Your BalanceTest is an anonymous test and can therefore not be found or be sent out again.

Please contact our Customer Service and we will help you out in other ways

What is the postal cost of sending in my BalanceTest?

Put the correct amount of postage stamps on the envelope before you post it.

What is the test?

Zinzino Balance Test is a dry blood sample test to use at home. It takes less than a minute to perform. A little prick in your finger by the enclosed needle and collect a few drops of blood on a filter paper in the test kit. The blood sample is sent to a certified laboratory for analysis, and you find your personal test results on www.zinzinotest.com The test analyzes 11 fatty acids in your blood that represents 98% of the fatty acids present in your blood. The fatty acid profile shown in your results reflects your diet in respect to fat intake. On your test result you find dietary indicators showing your omega-6 to omega-3 balance, the omega-3 (EPA+DHA) value, the efficiency of your body´s arachidonic acid (AA) formation, your cell membrane fluidity index among other. To learn more log in to www.zinzinotest.com and How to read your test result. The results will tell you whether you have an unbalanced, semi-balanced or balanced diet.

Is it important to do the test?

Before you know the results of your current diet, it is difficult to know exactly what your body lacks. In leadership, they teach that you first have to identify the problem and then find the best solution. This is also our philosophy. The test gives you an indication of what you need to change to achieve balance in your omega 6:3 ratio.

How is the test analyzed?

The blood spot samples are analyzed by gas chromatographic/mass spectroscopy (GC/MS), which is the most common method for analysis of fatty acids.

What are the rules for use of Zinzino Balance Test?

Zinzino Balance Test is a home test kit. You can use it at home, in a conference room or in your office. It is not approved for use in public places like a hotel lobby or a restaurant. Please respect that. Before you do the test, read the instructions, watch the instructional film and give yourself plenty of time until you feel confident at testing. It is recommended to use the ring finger and to take the test on the hand the individual is not using for writing. Only assist in testing if you are given permission. Remember to never touch the test paper to avoid contamination of the test. Help your customer to register the test code at zinzino.com. We also recommend that you collect the test envelope from your customer and ensure that postage is added on the envelope so you ensure that the test will be sent to the test lab as soon as possible.

What do I do if I haven´t achieved the recommended balance after 120 days?

First of all, make sure that you have taken the balance product daily, and that you have taken the right amount for your body weight. For oil the daily dosage is 0,15 ml x body weight. Ask the following questions:

 

 • Has the oil been taken regularly each day between Test 1 and Test 2?
 • Has the right amount of oil been taken in relation to body weight?
 • Has anything changed in the diet during this period?
 • Was there enough blood on the analysis test? Or has blood been "pressed" out? Important that it flows freely so the right blood quality comes out and that vacuum packaging is properly closed when it is shipped.
 • Does the customer take any kind of medications? (this can affect the result)

 

If you have taken correct daily dosages for 120 days, answered “correct” on the above questions and are not totally in balance then increase your Balance Oil intake with 25% for around 2 months and take a new test. If you are still not in balance contact Zinzino customer service for more information.

Can I experience any reaction when achieving balance?

Most people feel an improvement in wellbeing after achieving balance. Temporarily, some peoples may be more tired for a period, before improvement in wellbeing.

How many tests have been analyzed at this point?

Balance Test Results – October 2016 Over 110.000 first tests have been analyzed at Vitas. 75% do not take an Omega-3 supplement and have an average ratio of 12:1. 20% who take an Omega-3 supplement have an average ratio of 7:1. 5% only 5% have a ratio of 3:1 in Europe. Over 50.000 second tests have been analyzed at Vitas. 95% of those taking Zinzino Balance products have a ratio of near 3:1 after 120 days.
 
BalanceTest Kit instructions
 
Balance Short Presentation
 
Balance Presentation
 
BalanceOil AquaX
 
About BalanceOil by Linda Saga, PhD Food Science
 

BALANCEOIL VIRKER VIRKELIG

Siden jeg begyndte på Balanceproduktet, har jeg følt mig bedre tilpas end nogensinde og jeg har så meget energi! Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for min sundhed - Angela, USA

Test 1: 65:1 – Test 2: 4.1:1


JEG VAR FAKTISK LIDT FLOV

Nu ved jeg, atBalanceOil* virkelig virker og det giver mig ro i sindet og gør mig stolt! - Karla, USA/Danmark

Test 1: 34.4:1 Test 2: 2.9:1


Mit resultat var et kæmpe chok FOR MIG

Min testresultat overraskede mig virkelig. Efter at have brugt olien i 120 dage tog jeg min anden test og min balance var nu 2.5:1 - Henrik, Sverige

Test 1: 16:1 Test 2: 2.5:1


Testen viser, atdet virker

Jeg har hele mit liv tilberedt sundt og hjemmelavet mad. Jeg har også taget forskellige fiskeolier. Jeg tog min første test i oktober 2012 og har brugt BalanceOil lige siden. Jeg er meget glad for produkterne og testen viser, at det virker. - Raisa, Finland

Test 1: 4.6:1 Test 2: 2.7:1


Jeg har fået mere energi!

Siden jeg startede på BalanceOil, har jeg haft det fantastisk. Mit energiniveau er i top, og jeg føler mit immunforsvar er stærkere. Genetisk har min familie lidt meget af hjerteproblemer og jeg er glad for at tilføje et produkt til min kost, der er godt for hjertet. Jeg er meget tilfreds med Zinzino BalanceOil. - Arja, Finland

Test 1: 7.9:1 Test 2: 2.9:1


BalanceOil har haft så stor betydning for mig

Da jeg tog min første BalanceTest, følte jeg mig ikke på toppen. Mit energiniveau var lavt og jeg var på udkig efter en løsning. Jeg vil for altid være taknemmelig for dette produkt og vil fortsætte med at tilføre det til min kost. Hvis du endnu ikke har prøvet Balanceproduktet, anbefaler jeg virkelig, at du går i gang. - Aina, Norge

Test 1: 12.4:1 Test 2: 2.0:1

RELATEREDE PRODUKTER

699,00 kr. Din pris
499,00 kr. Premier pris
499,00 kr. Din pris
349,00 kr. Premier pris
399,00 kr. Din pris
249,00 kr. Premier pris
399,00 kr. Din pris
249,00 kr. Premier pris
399,00 kr. Din pris
249,00 kr. Premier pris

Abonnement:

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder,
499,00 kr. pr måned
i

Basic BalanceOil Vegan - start kit

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder, 499,00 kr. pr måned
998,00 kr. Din kit pris (spar 29 %)
1.398,00 kr. Retail pris

Abonnement:

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder,
499,00 kr. pr måned
i

BalanceOil Vegan - start kit

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder, 499,00 kr. pr måned
1.595,00 kr. Din kit pris (spar 53 %)
3.388,00 kr. Retail pris

Abonnement:

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder,
349,00 kr. pr måned
i

Balance - start kit 1

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder, 349,00 kr. pr måned
1.395,00 kr. Din kit pris (spar 58 %)
3.346,00 kr. Retail pris

Abonnement:

BalanceOil 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder,
249,00 kr. pr måned
i

Balance - start kit 2

BalanceOil 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder, 249,00 kr. pr måned
1.395,00 kr. Din kit pris (spar 58 %)
3.346,00 kr. Retail pris
349,00 kr. Din pris
219,00 kr. Premier pris

Abonnement:

BalanceOil Capsules 2 stk/måned
Abonnement i 6 måneder,
420,00 kr. pr måned
i

BalanceOilCapsules - start kit

BalanceOil Capsules 2 stk/måned
Abonnement i 6 måneder, 420,00 kr. pr måned
1.795,00 kr. Din kit pris (spar 56 %)
4.084,00 kr. Retail pris
1.990,00 kr. Din pris
1.395,00 kr. Premier pris
179,00 kr. Din pris
109,00 kr. Premier pris
1.074,00 kr. Din pris
499,00 kr. Premier pris

Abonnement:

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder,
349,00 kr. pr måned
i

Balance Basic - start kit 1

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder, 349,00 kr. pr måned
749,00 kr. Din kit pris (spar 45 %)
1.356,00 kr. Retail pris

Abonnement:

BalanceOil 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder,
249,00 kr. pr måned
i

Balance Basic - start kit 2

BalanceOil 1 stk/måned
Abonnement i 6 måneder, 249,00 kr. pr måned
749,00 kr. Din kit pris (spar 45 %)
1.356,00 kr. Retail pris

Abonnement:

BalanceOil AquaX + Xtend 120 tabl. /Måned
Abonnement i 6 måneder,
649,00 kr. pr måned
i

BalanceOilXtend - start kit 1

BalanceOil AquaX + Xtend 120 tabl. /Måned
Abonnement i 6 måneder, 649,00 kr. pr måned
1.895,00 kr. Din kit pris (spar 56 %)
4.342,00 kr. Retail pris

Abonnement:

BalanceOil x 1 + Xtend 120 tabl. /Måned
Abonnement i 6 måneder,
549,00 kr. pr måned
i

BalanceOilXtend - start kit 2

BalanceOil x 1 + Xtend 120 tabl. /Måned
Abonnement i 6 måneder, 549,00 kr. pr måned
1.895,00 kr. Din kit pris (spar 56 %)
4.342,00 kr. Retail pris