Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

Investor relations

Här hittar du information som ger dig en översikt över Zinzinos finansiella resultat och strategiska ledning.


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2019

Stark försäljningstillväxt under september; Zinzinos försäljning steg med 41% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 30% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning tredje kvartalet 2019 ökade med 41% och de totala intäkterna med 35%. Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 41% till 58,3 (41,4) MSEK i september. Hög andel intern produktion under juni medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 36% och uppgick till 4,1 (6,5) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 30% till 62,4 (47,9) Läs mer »

Publicerad: 9 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2019

Stark försäljningstillväxt under augusti; Zinzinos försäljning steg med 29% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 27% jämfört med föregående år. Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 29% till 54,3 (41,9) MSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 2% och uppgick till 4,5 (4,4) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 27% till 58,8 (46,4) MSEK jämfört med föregående år.  Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2019 ökade med 26% till 470,2 (373,6) MSEK. Intäkterna fördelade Läs mer »

Publicerad: 12 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q2 2019

ZINZINO SKRUVAR UPP INTÄKTSPROGNOSEN Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 23% till 179,5 (145,5) MSEK under det andra kvartalet. Under kvartalet har en lyckad lansering i Australien genomförts och det snabbt stigande antalet kunder och distributörer på marknaden gör att ett lokalt kontor i Adelaide nu etableras. Utöver det har Zinzino lanserat den nya produkten Essent, nästa generations kapselbaserade kosttillskott inom Omega-3 och tillika ett nytt mycket viktigt verktyg för den Läs mer »

Publicerad: 30 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2019

Stark försäljningstillväxt under juli; Zinzinos försäljning steg med 47% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 44% jämfört med föregående år. Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 47% till 58,1 (39,6) MSEK i juli. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 2% och uppgick till 2,9 (2,8) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 44% till 61,0 (42,4) MSEK jämfört med föregående år.  Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2019 ökade med 25% till 408,8 (327,2) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt Läs mer »

Publicerad: 13 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2019

Stark försäljningstillväxt under juni; Zinzinos försäljning steg med 30% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 23% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning andra kvartalet 2019 ökade med 31% och de totala intäkterna med 23%. Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30% till 52,4 (40,3) MSEK i juni. Hög andel intern produktion under juni medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23% och uppgick till 4,6 (5,9) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 23% till 57,0 (46,3) MSEK jämfört med Läs mer »

Publicerad: 10 jul Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2019

God försäljningstillväxt under maj; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 10% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 58,6 (48,3) MSEK.  Faun Pharmas externa försäljning minskade med 58% och uppgick till 3,3 (7,8) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 10% till 61,9 (56,1) MSEK jämfört med föregående år.  Ackumulerat januari-maj ökade intäkterna med 21% till 287,5 (238,5) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Läs mer »

Publicerad: 12 jun Ladda ner PDF


Kungörelse från årsstämman

Rättelse av tidigare pressmeddelande gällande kungörelse från årsstämman i Zinzino AB 20190522. Tidigare pressmeddelande gällande kungörelse från årsstämma i Zinzino AB innehöll en felaktig hänvisning till MAR. Nedan följer det korrekta pressmeddelandet: Kungörelse från årsstämman Zinzino AB (publ.) höll idag den 22 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: · Att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen · Att för räkenskapsåret 2018 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten · Att Läs mer »

Publicerad: 22 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q1 2019

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT KOMBINERAT MED GOD LÖNSAMHET Med stöd av en ny effektiv försäljningsstimulerande kampanj mot distributörsorganisationen accelererade försäljningstillväxten under kvartalet vilket resulterade i att de totala intäkterna ökade med 21% till 168,3 (139,3) MSEK. Starkast tillväxt återfanns i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader. Bolagets digitala utveckling fortsatte under första kvartalet genom att den nya kommunikationsplattformens första del aktiverades fullt ut. Zinzinos investeringar i IT-system och marknadsverktyg Läs mer »

Publicerad: 16 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019

Stark försäljningstillväxt under april; Zinzinos försäljning steg med 36% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 29% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 36% till 53,4 (39,4) MSEK. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 8% och uppgick till 6,1 (6,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 29% till 59,5 (46,0) MSEK jämfört med föregående år. Ackumulerat januari-april ökade intäkterna med 24% 227,7 (183,7) jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna Läs mer »

Publicerad: 14 maj Ladda ner PDF


ÅRSREDOVISNING 2018 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2018 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, www.zinzino.com. Zinzino kommer att hålla årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13.30 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens Gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 13:15. För mer information vänligen kontakta: Fredrik Nielsen, CFO Zinzino tfn + 46 (0) 707 900 174, Zinzino.com Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70 190 03 12 Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag      Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt Läs mer »

Publicerad: 30 apr Ladda ner PDF


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 22 MAJ 2019

Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13.30 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens Gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 13.15. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 2019-05-16 dels senast tisdagen den 21 maj 2019 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta registrera Läs mer »

Publicerad: 23 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2019

Stark försäljningstillväxt under mars; Zinzinos försäljning steg med 33% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 26% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning första kvartalet 2019 ökade med 26% och de totala intäkterna med 19% jämfört med första kvartalet föregående år. Stark tillväxt i främst övriga Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 33% till 54,1 (40,8) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 33% och uppgick till 3,3 (4,8) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen Läs mer »

Publicerad: 4 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2019

Stark försäljningstillväxt under februari; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 18% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flera regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 50,1 (41,4) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 22% och uppgick till 2,9 (3,7) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 18% till 53,0 (45,1) MSEK jämfört med föregående år. Ackumulerat januari-februari steg intäkterna med 16% till 106,5 (91,9) Läs mer »

Publicerad: 7 mar Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKE´ 2018

KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET MÖJLIGGÖR ÖKAD AKTIEUTDELNING Förbättrad lönsamhet, stark balansräkning och god likviditet gör att styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 50 öre (45 öre) och en extra utdelning på 20 öre (-) till aktieägarna för det gånga året. Den stigande andelen Zinzino Health i produktmixen i kombination med ökad kostnadskontroll bidrog starkt till kraftigt förbättrade bruttomarginaler. I kombination med skalfördelar från övrig verksamhet resulterade det i att EBITDA ökade till 2,2 (-2,3) MSEK för fjärde kvartalet och fördubblades under det gångna året till 22,2 (11, Läs mer »

Publicerad: 28 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2019

Stark försäljningstillväxt under januari; Zinzinos försäljning steg med 24% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 14% jämfört med föregående år. Tillväxt i samtliga regioner resulterade i att intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 24% till 49,9 (40,1) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 50% och uppgick till 3,3 (6,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 14% till 53,2 (46,7) MSEK jämfört med föregående år. Intäkterna fördelade sig enligt följande: [image] Läs mer »

Publicerad: 4 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2018

Stabil försäljningstillväxt under 2018, totala intäkter ökade med 8% mot föregående år. Zinzinos totala intäkter för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 164,0 (154,7) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 6% i jämförelse med motsvarande period 2017. Ackumulerat för 2018 uppgick de totala intäkterna till 585,6 (540,3) MSEK vilket motsvarade en ökning med 8% jämfört med föregående år. Intäkterna fördelade sig enligt följande: +--------------+-------+-------+----------+----------+----------+----------+ |Regioner, MSEK|Q4 2018|Q4 2017|Förändring|Helår 2018|Helår Läs mer »

Publicerad: 29 jan Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

STARK TILLVÄXT I KOMBINATION MED GOD LÖNSAMHET DRIVET AV POSITIV UTVECKLING I CENTRALEUROPA Lansering av nya digitala verktyg under kvartalet i kombination med Zinzinos engagerade distributörers insatser på de olika marknader resulterade i att försäljningen ökade med 16% jämfört med samma period förra året. De nordiska länderna stod för över 70% av omsättningen men Tyskland, Schweiz, Österrike, Spanien, Rumänien och Ungern fortsatte att öka starkt under tredje kvartalet. Förutom satsning på nya digitala säljverktyg har även Zinzino utökat verksamheten i Ungern och Rumänien för att hantera Läs mer »

Publicerad: 15 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): STYRELSEN BESLUTAR ATT EMITTERA 200 000 TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen Zinzino AB (publ) har beslutat att med mandat från årsstämman i bolaget den 2018-05-15 emittera 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Dr. Paul Clayton, ambassadör och medlem av Zinzinos forskningsråd. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för en viktig extern sam-arbetspartner som i hög grad bidrar till bolagets positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 31 oktober 2018. Läs mer »

Publicerad: 15 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGS-RAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER TREDJE KVARTALET; INTÄKTERNA ÖKADE MED 16 % MOT FÖREGÅENDE ÅR. Zinzinos totala intäkter för tredje kvartalet 2018 uppgick till 139,2 (120,1) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 16% i jämförelse med motsvarande period 2017. Ackumulerat för januari - september 2018 uppgick de totala intäkterna till 421,1 (385,6) MSEK vilket mot-svarade en ökning på 9% jämfört med motsvarande period föregående år. ”Vi ser en stark försäljningstillväxt på många marknader, drivet av våra engagerade distributörer och det digitala skifte vi genomför”, avslutar Dag Läs mer »

Publicerad: 11 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

STARKT KVARTAL AV ZINZINO MED STABIL TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET. Investeringar i digitala plattformar, nya e-handelslösningar och säljverktyg har under det senaste kvartalet börjat ge positiva effekter på bruttovinsten som ökat 25% jämfört med samma period förra året. De nordiska länderna står fortsatt för över 70% av omsättningen men även Tyskland, Schweiz, Österrike, Spanien och Rumänien och Ungern har ökat starkt under kvartalet. Förutom satsning på IT och nya säljverktyg har även ett nytt lager etablerats i centrala Europa för att effektivisera och öka tillväxttakten Läs mer »

Publicerad: 30 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL - JUNE 2018

STRONG QUARTER OF ZINZINO WITH STABLE GROWTH AND GREATLY IMPROVED PROFITABILITY. Investments in digital platforms, new e-commerce solutions and sales tools have begun to impact our gross profit in a positive way. The past quarter saw an increase of 25% compared to the same period last year. The Nordic countries continue to generate in excess of 70% of profits, but Germany, Switzerland, Austria, Spain and also Romania and Hungary have seen substantial increases during the quarter. Beyond IT and sales tools investments, the establishment of a new Central European warehouse will streamline Läs mer »

Publicerad: 30 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

Fortsatt god försäljningstillväxt under andra kvartalet; intäkterna ökade med 5 % mot föregående år. Zinzinos totala intäkter för andra kvartalet 2018 uppgick till 144,7 (137,3) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 5% i jämförelse med motsvarande period 2017. Ackumulerat för januari - juni 2018 uppgick de totala intäkterna till 282,2 (265,5) MSEK vilket motsvarade en ökning med 6% jämfört med motsvarande period föregående år. Flertalet marknader visade stark tillväxt under andra kvartalet. De nyetablerade Europamarknaderna ökade sammanlagt med 201%. Bland dem ökade den Läs mer »

Publicerad: 5 jul Ladda ner PDF


KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: · att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen. · att för räkenskapsåret 2017 dela ut 0,45 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten. · att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet. · att välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Gabriele Helmer som övriga styrelseledamöter. · att styrelsearvodet skulle utgå med 181 000 SEK till ordförande samt 103 000 SEK till var en av Läs mer »

Publicerad: 15 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Q1; FORTSATT GOD TILLVÄXT OCH STARKT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET, EBITDA ÖKAR 45%

DELÅRSRAPPORT Q1 - 2018 Ett arbetsintensivt första kvartal slutade positivt. EBITDA uppgick till 8,4 (5,8) MSEK och steg med 45% jämfört med samma period förra året. Ett flertal processer som startat under första kvartalet har nu lagt grunden för fortsatt effektivisering och tillväxt enligt tidigare lagd prognos. Försäljningsmässigt går fortsatt Norden starkt framåt. Sverige ökade med 18%, Danmark med 12% och Finland med 10%. Flertalet av de nyetablerade marknaderna i Europa har visat tillväxt under kvartalet och allra mest ökade försäljningen i Ungern. Inför nästa kvartal stärks Läs mer »

Publicerad: 15 maj Ladda ner PDF