Cart
Your shopping cart

Press Releases

Here you can find our latest reports (latest from top)

2019

12-9-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2019


12-9-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2019


30-8-2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q2 2019


30-8-2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q2 2019


14-8-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juli 2019


14-8-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2019


10-7-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report June 2019


10-7-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juni 2019


12-6-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2019


12-6-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport maj 2019


11-6-2019
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018 ENG


23-5-2019
Kungörelse från Årsstämman


16-5-2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q1 2019


16-5-2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q1 2019


14-5-2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019


14-5-2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT APRIL 2019


30-4-2019
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018


30-4-2019
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2018


22-4-2019
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 22 maj 2019


4-4-2019 0
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report March 2019


4-4-2019 0
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Mars 2019


7-3-2019 0
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Februari 2019


7-3-2019 0
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report February 2019


28-2-2019
Zinzino Year-End report 2018


28-2-2019
Zinzino Bokslutskommuniké 2018


4-2-2019 0
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport januari 2019


4-2-2019 0
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report january 2019


29-1-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport 2018


29-1-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report 2018


2018

2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT JULY - SEPTEMBER 2018


2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018


2018-10-15
Zinzino ab (publ): the board decides to issue 200 000 stock options


2018-10-15
Zinzino ab (publ): styrelsen beslutar att emittera 200 000 teckningsoptioner


2018-10-11
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report third quarter 2018


2018-10-11
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2018


2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL - JUNE 2018


2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018


2018-07-05
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2018


2018-07-05
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report second quarter 2018


2018-06-01
Zinzino appointed "Growth company of the year 2017" by Direct Selling Sweden


2018-05-15
Kungörelse från Årsstämman


2018-05-15
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018, Zinzino AB (publ)


2018-05-15
Interim Report 1st January - 31st March 2018, Zinzino AB (publ)


2018-04-24
Årsredovisning 2017 Zinzino AB (publ)


2018-04-24
Annual Report 2017 Zinzino AB (publ) in Swedish


2018-03-12
Zinzino lanserar en ny produkt: Energy Bar – Välsmakande och nyttig


2018-03-12
ZINZINO LAUNCHES NEW PRODUCT: Energy Bar – Delicious and healthy


2018-02-28
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning


2018-02-28
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends


2018-02-28
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning


2018-02-28
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends


2018-01-10
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport 2017


2018-01-10
Zinzino AB (publ): Preliminary sales report 2017

2017

2017-11-13
Delårsrapport, juli-september 2017: Förbättrade bruttomarginaler och en stark tillväxt på hemmamarknaden


2017-11-13
Interim report, July – September 2017: Improved gross margins and strong growth in the domestic market


2017-11-08
Zinzino tidigarelägger delårsrapport


2017-11-08
Zinzino announces early release of interim report


2017-10-20
Zinzino lanserar banbrytande produkt: BalanceOil Vegan för hjärta och hjärna


2017-10-20
Zinzino launches groundbreaking product: BalanceOil Vegan for the heart and brain


2017-10-10
Rättelse: Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017


2017-10-10
Correction: Preliminary Sales report third quarter 2017


2017-10-09
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017


2017-10-09
Zinzino AB (publ): Preliminary Sales report third quarter 2017


2017-09-27
Förändringar i Zinzinos ledningsgrupp


2017-09-27
Zinzino AB (publ) management team changes


2017-08-31
Delårsrapport Zinzino, april-juni 2017: Mycket stark tillväxt på 28% och fullskalig lansering av en ny digital plattform


2017-08-31
Interim Report, Zinzino, April – June 2017: Very strong growth of 28% and full-scale launch of a new digital platform


2017-07-04
Zinzino AB (publ): preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2017


2017-07-04
Zinzino AB (publ): preliminary sales report second quarter 2017


2017-06-30
Zinzino lanserar nytt kosttillskott: Bättre sömn, minskad stress och ökat välmående med Viva


2017-06-30
Zinzino launches Viva, a new dietary supplement promoting better sleep, reducing stress and increasing well-being


2017-06-20
Zinzino etablerar fullt ut i Spanien


2017-06-20
Zinzino fully established in Spain


2017-06-02
Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning


2017-06-02
Zinzino AB (publ.) appointed “Growth Company of the Year 2016” in direct


2017-05-24
Kungörelsen från Årsstämman


2017-05-16
Zinzino Startar upp för försäljning i Schweiz


2017-05-16
Zinzino begins selling in Switerland


2017-05-10
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Zinzino AB (publ)


2017-05-10
Interim Report 1st January - 31st March 2017, Zinzino AB (publ)


2017-05-03
Årsredovisning 2016 Zinzino AB (publ)


2017-05-03
Annual Report 2016 Zinzino AB (publ) in Swedish


2017-04-20
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 24 maj 2017


2017-02-28
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Zinzino AB (publ)


2017-02-28
Year-End Report 1st January – 31st December 2016, Zinzino AB (publ)

2016

2015

2014

2013

2012

2011