Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Cart
Ihr Warenkorb

PRESSEMITTEILUNGEN

Hier finden Sie unsere aktuellen Pressemeldungen (neueste oben)

2019

{2018dynamic}

2018

2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT JULY - SEPTEMBER 2018


2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018


2018-10-15
Zinzino ab (publ): the board decides to issue 200 000 stock options


2018-10-15
Zinzino ab (publ): styrelsen beslutar att emittera 200 000 teckningsoptioner


2018-10-11
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report third quarter 2018


2018-10-11
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2018


2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL - JUNE 2018


2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018


2018-07-05
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2018


2018-07-05
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report second quarter 2018


2018-06-01
Zinzino appointed "Growth company of the year 2017" by Direct Selling Sweden


2018-05-15
Kungörelse från Årsstämman


2018-05-15
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018, Zinzino AB (publ)


2018-05-15
Interim Report 1st January - 31st March 2018, Zinzino AB (publ)


2018-04-24
Årsredovisning 2017 Zinzino AB (publ)


2018-04-24
Annual Report 2017 Zinzino AB (publ) in Swedish


2018-03-12
Zinzino lanserar en ny produkt: Energy Bar – Välsmakande och nyttig


2018-03-12
ZINZINO LAUNCHES NEW PRODUCT: Energy Bar – Delicious and healthy


2018-02-28
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning


2018-02-28
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends


2018-02-28
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning


2018-02-28
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends


2018-01-10
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport 2017


2018-01-10
Zinzino AB (publ): Preliminary sales report 2017

2017

2017-11-13
Delårsrapport, juli-september 2017: Förbättrade bruttomarginaler och en stark tillväxt på hemmamarknaden


2017-11-13
Interim report, July – September 2017: Improved gross margins and strong growth in the domestic market


2017-11-08
Zinzino tidigarelägger delårsrapport


2017-11-08
Zinzino announces early release of interim report


2017-10-20
Zinzino lanserar banbrytande produkt: BalanceOil Vegan för hjärta och hjärna


2017-10-20
Zinzino launches groundbreaking product: BalanceOil Vegan for the heart and brain


2017-10-10
Rättelse: Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017


2017-10-10
Correction: Preliminary Sales report third quarter 2017


2017-10-09
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017


2017-10-09
Zinzino AB (publ): Preliminary Sales report third quarter 2017


2017-09-27
Förändringar i Zinzinos ledningsgrupp


2017-09-27
Zinzino AB (publ) management team changes


2017-08-31
Delårsrapport Zinzino, april-juni 2017: Mycket stark tillväxt på 28% och fullskalig lansering av en ny digital plattform


2017-08-31
Interim Report, Zinzino, April – June 2017: Very strong growth of 28% and full-scale launch of a new digital platform


2017-07-04
Zinzino AB (publ): preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2017


2017-07-04
Zinzino AB (publ): preliminary sales report second quarter 2017


2017-06-30
Zinzino lanserar nytt kosttillskott: Bättre sömn, minskad stress och ökat välmående med Viva


2017-06-30
Zinzino launches Viva, a new dietary supplement promoting better sleep, reducing stress and increasing well-being


2017-06-20
Zinzino etablerar fullt ut i Spanien


2017-06-20
Zinzino fully established in Spain


2017-06-02
Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning


2017-06-02
Zinzino AB (publ.) appointed “Growth Company of the Year 2016” in direct


2017-05-24
Kungörelsen från Årsstämman


2017-05-16
Zinzino Startar upp för försäljning i Schweiz


2017-05-16
Zinzino begins selling in Switerland


2017-05-10
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Zinzino AB (publ)


2017-05-10
Interim Report 1st January - 31st March 2017, Zinzino AB (publ)


2017-05-03
Årsredovisning 2016 Zinzino AB (publ)


2017-05-03
Annual Report 2016 Zinzino AB (publ) in Swedish


2017-04-20
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 24 maj 2017


2017-02-28
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Zinzino AB (publ)


2017-02-28
Year-End Report 1st January – 31st December 2016, Zinzino AB (publ)

2016

2015

2014

2013

2012

2011