YOU ARE VISITING THE SITE OF: Susana Silverhøj
Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Click for more info.
Cart
Your shopping cart

22-12-2020
ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner (Regulatoriskt)

15-12-2020
ZINZINO AB (PUBL): Further expansions of the Zinzino global web shop

15-12-2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar sin globala webbshop ytterligare

03-12-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär Försäljningsrapport November 2020 (Regulatoriskt)

03-12-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary Sales Report November 2020 (Regulatory)

20-11-2020
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q3 2020 (Regulatoriskt)

20-11-2020
Zinzino AB (Publ) Interim Q3 Report 2020 (Regulatory)

03-11-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Oktober 2020 (Regulatoriskt)

03-11-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report October 2020 (Regulatory)

08-10-2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Hong Kong-marknaden

08-10-2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino Hong Kong launch

05-10-2020
ZINZINO AB (Publ): Preliminär Försäljningsrapport Q3 2020 (Regulatoriskt)

05-10-2020
ZINZINO AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2020 (Regulatory)

16-09-2020
Zinzino Ab (Publ): Zinzino moves to the Premier Segment of First North Growth Market (Regulatory)

16-09-2020
Zinzino Ab (Publ): Zinzino flyttar upp till Premier-segmentet av First North Growth Market (Regulatoriskt)

07-09-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2020 (Regulatoriskt)

07-09-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2020 (Regulatory)

28-08-2020
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q2 2020 (Regulatoriskt)

28-08-2020
Zinzino AB (Publ) Interim Q2 Report 2020 (Regulatory)

05-08-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2020 (Regulatory)

05-08-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Juli 2020 (Regulatoriskt)

14-07-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Juni 2020 (Regulatoriskt)

14-07-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Juni 2020 (Regulatory)

22-06-2020
ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner (Regulatoriskt)

09-06-2020
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2019 (Regulatory)

02-06-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Maj 2020 (Regulatoriskt)

02-06-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2020 (Regulatory)

15-05-2020
Kungörelse från Årsstämman 2020 (Regulatoriskt)

14-05-2020
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q1 2020 (Regulatoriskt)

14-05-2020
Zinzino AB (Publ) Interim Q1 Report 2020 (Regulatory)

08-05-2020
Zinzino AB (Publ): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner (Regulatoriskt)

05-05-2020
Zinzino AB (Publ): Engångseffekt pga ändrad redovisning för distributörsersättning förbättrar Q1 2020 med 22,2 msek före skatt (Regulatoriskt)

05-05-2020
Zinzino AB (Publ): One-time effect due to changed accounting for distributor remuneration improves Q1 2020 with sek 22.2 million before tax (Regulatory)

05-05-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport April 2020 (Regulatoriskt)

05-05-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report April 2020 (Regulatory)

24-04-2020
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2019 (Regulatoriskt)

24-04-2020
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2019 (Regulatory)

17-04-2020
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 15 maj 2020 (Regulatoriskt)

06-04-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Mars 2020 (Regulatoriskt)

06-04-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report March 2020 (Regulatory)

06-04-2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia (Regulatory)

06-04-2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien (Regulatoriskt)

06-03-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Februari 2020 (Regulatoriskt)

06-03-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report February 2020 (Regulatory)

28-02-2020
Zinzino Bokslutskommuniké 2019 (Regulatoriskt)

28-02-2020
Zinzino Year-End report 2019 (Regulatory)

07-02-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Januari 2020 (Regulatoriskt)

07-02-2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report January 2020 (Regulatory)

13-01-2020
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT 2019 (Regulatory)

13-01-2020
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2019 (Regulatoriskt)

11-12-2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2019

11-12-2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT NOVEMBER 2019

22-11-2019
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

22-11-2019
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia

15-11-2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q3 2019

15-11-2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q3 2019

13-11-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport October 2019

13-11-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report October 2019

25-10-2019
Zinzino AB (Publ): Zinzino & Life Leadership SE

25-10-2019
Zinzino AB (Publ): Zinzino & Life Leadership ENG

09-10-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2019

09-10-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2019

12-09-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2019

12-09-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2019

30-08-2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q2 2019

30-08-2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q2 2019

14-08-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juli 2019

14-08-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2019

10-07-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report June 2019

10-07-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juni 2019

12-06-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2019

12-06-2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport maj 2019

11-06-2019
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018 ENG

23-05-2019
Kungörelse från Årsstämman

16-05-2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q1 2019

16-05-2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q1 2019

14-05-2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019

14-05-2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT APRIL 2019

30-04-2019
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018

30-04-2019
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2018

22-04-2019
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 22 maj 2019

04-04-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report March 2019

04-04-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Mars 2019

07-03-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Februari 2019

07-03-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report February 2019

28-02-2019
Zinzino Year-End report 2018

28-02-2019
Zinzino Bokslutskommuniké 2018

04-02-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport januari 2019

04-02-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report january 2019

29-01-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport 2018

29-01-2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report 2018

15-10-2018
Zinzino ab (publ): the board decides to issue 200 000 stock options

15-10-2018
Zinzino ab (publ): styrelsen beslutar att emittera 200 000 teckningsoptioner

11-10-2018
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report third quarter 2018

11-10-2018
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2018

30-08-2018
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL - JUNE 2018

30-08-2018
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

30-08-2018
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT JULY - SEPTEMBER 2018

30-08-2018
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

05-07-2018
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2018

05-07-2018
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report second quarter 2018

01-06-2018
Zinzino appointed "Growth company of the year 2017" by Direct Selling Sweden

15-05-2018
Kungörelse från Årsstämman

15-05-2018
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018, Zinzino AB (publ)

15-05-2018
Interim Report 1st January - 31st March 2018, Zinzino AB (publ)

24-04-2018
Årsredovisning 2017 Zinzino AB (publ)

24-04-2018
Annual Report 2017 Zinzino AB (publ) in Swedish

12-03-2018
Zinzino lanserar en ny produkt: Energy Bar – Välsmakande och nyttig

12-03-2018
ZINZINO LAUNCHES NEW PRODUCT: Energy Bar – Delicious and healthy

28-02-2018
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning

28-02-2018
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends

28-02-2018
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning

28-02-2018
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends

10-01-2018
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport 2017

10-01-2018
Zinzino AB (publ): Preliminary sales report 2017

13-11-2017
Delårsrapport, juli-september 2017: Förbättrade bruttomarginaler och en stark tillväxt på hemmamarknaden

13-11-2017
Interim report, July – September 2017: Improved gross margins and strong growth in the domestic market

08-11-2017
Zinzino tidigarelägger delårsrapport

08-11-2017
Zinzino announces early release of interim report

20-10-2017
Zinzino lanserar banbrytande produkt: BalanceOil Vegan för hjärta och hjärna

20-10-2017
Zinzino launches groundbreaking product: BalanceOil Vegan for the heart and brain

10-10-2017
Rättelse: Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017

10-10-2017
Correction: Preliminary Sales report third quarter 2017

09-10-2017
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017

09-10-2017
Zinzino AB (publ): Preliminary Sales report third quarter 2017

27-09-2017
Förändringar i Zinzinos ledningsgrupp

27-09-2017
Zinzino AB (publ) management team changes

31-08-2017
Delårsrapport Zinzino, april-juni 2017: Mycket stark tillväxt på 28% och fullskalig lansering av en ny digital plattform

31-08-2017
Interim Report, Zinzino, April – June 2017: Very strong growth of 28% and full-scale launch of a new digital platform

04-07-2017
Zinzino AB (publ): preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2017

04-07-2017
Zinzino AB (publ): preliminary sales report second quarter 2017

30-06-2017
Zinzino lanserar nytt kosttillskott: Bättre sömn, minskad stress och ökat välmående med Viva

30-06-2017
Zinzino launches Viva, a new dietary supplement promoting better sleep, reducing stress and increasing well-being

20-06-2017
Zinzino etablerar fullt ut i Spanien

20-06-2017
Zinzino fully established in Spain

02-06-2017
Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning

02-06-2017
Zinzino AB (publ.) appointed “Growth Company of the Year 2016” in direct

24-05-2017
Kungörelsen från Årsstämman

16-05-2017
Zinzino Startar upp för försäljning i Schweiz

16-05-2017
Zinzino begins selling in Switerland

10-05-2017
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Zinzino AB (publ)

10-05-2017
Interim Report 1st January - 31st March 2017, Zinzino AB (publ)

03-05-2017
Årsredovisning 2016 Zinzino AB (publ)

03-05-2017
Annual Report 2016 Zinzino AB (publ) in Swedish

20-04-2017
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 24 maj 2017

28-02-2017
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Zinzino AB (publ)

28-02-2017
Year-End Report 1st January – 31st December 2016, Zinzino AB (publ)