Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg
FÖRETAGSINFORMATION

Under 2009 förvärvades Zinzino Nordic AB genom dels en riktad apportemission mot ägarna i Zinzino Nordic AB och dels genom aktieteckning i den företrädesemission Zinzino Nordic AB genomförde i december 2009. Genom detta fick Zinzino AB kontroll över 97 % av rösterna och 92% av kapitalet i Zinzino Nordic AB. Fram till 31 december 2014 hade ägarandelen ökat till 93% av kapitalet.

LEDNING OCH STYRELSE

Zinzino AB:s verksamhet startade hösten 2007. Bolagets främsta verksamhet är att äga och utveckla företag inom direktmarknadsföring och relaterade verksamheter.

LEDNINGSGRUPP
List View

Dag Bergheim Pettersen
CEO

Född: 1970
Har haft ledande positioner inom Elgiganten, Alcatel och tjänstgjort som vice VD för TeliaSoneras dotterbolag NetCom. Dag har stor erfarenhet av strategiskt ledarskap i tillväxtföretag och har varit anställd som VD för Zinzino sedan 2012.

Antal aktier: 1 460 488 B-aktier 1 460 488 B-aktier
List View

Michael Perry
COO, USA

Född: 1953
Michael Perry har lång erfarenhet från ledande befattningar på olika företag. Han har en masterexamen och har bland annat arbetat som säljchef, verksamhetschef och VD, och har lång erfarenhet av direktförsäljning. Michael började på Zinzino LLC i mars 2013 som COO för den amerikanska marknaden.

Antal aktier: 0 + 100 000 teckningsoptioner
List View

Henrik Schultz
Produktchef

Född: 1961
Henrik Schultz har under lång tid arbetat i ledande befattningar för olika internationella och kommersiella bolag. Han har en god grund med sin masterexamen i företagsekonomi, och har haft befattningar som säljchef, marknadschef och VD. Henrik gick 2007 över till Zinzino från Libro Gruppen AB.

Antal aktier: 64 490 B-aktier
List View

Fredrik Nielsen
CFO

Född: 1977
Fredrik Nielsen är master i företagsekonomi och har stor erfarenhet från ledande positioner på ekonomiområdet. Han började på Zinzino 2009 och var innan dess CFO för Gymnasium Sportcenter AB.

Antal aktier: 45 000 B-aktier + 15 000 teckningsoptioner
List View

Jakob Spijker
Affärsutveckling / CCO

Född: 1968
Jakob Spijker har haft olika roller inom logistik, transport och lagerhållning, både i Sverige och Nederländerna. Medarbetare på Zinzino sedan 2012. Innan dess ansvarade han för logistik på Mediatec Solutions AB.

Antal aktier: 15 000 B-aktier + 10 000 teckningsoptioner
List View

Katriin Laanep
Supportchef

Född: 1973
Katriin har mångårig erfarenhet av kundtjänst och över 10 års erfarenhet från direktförsäljningsbranschen. Hon började jobba med support på Zinzino 2012 och har därefter gått vidare till Director Support och Leader Council Support. Hennes senaste position var chef för partnersupport, innan hon befordrades till Zinzinos supportchef.

Antal aktier: 0
List View

Daniel Vennerstrand
CTO

Född: 1976
Daniel Vennerstrand är master i datorteknik och har jobbat med systemutveckling och styrning av programvaruutveckling på produktföretag sedan 2001. Hans senaste befattning var som utvecklingschef på Intermail. Medarbetare på Zinzino sedan april 2018.

Antal aktier: 0
List View

Henrik Hammargren
Chef för verksamhetsstyrning

Född: 1980
Henrik Hammargren har en masterexamen och har arbetat sedan 2006 som controller i ledande befattningar på flera företag, inklusive Autoliv, Elanders och Resia. Medarbetare på Zinzino sedan november 2018.

Antal aktier: 0
List View

Gabriele Helmer
CMO

Född: 1977
Gabriele Helmer har en masterexamen i företagsekonomi. Sedan 2001 har hon arbetat i olika befattningar på marknadsföringsområdet inom internationella företag såsom Lufthansa, Beiersdorf, General Mills och Specsavers, och har även erfarenhet från reklambranschen. 
Medarbetare på Zinzino sedan mars 2019.

Antal aktier: 3500 B-aktier.
List View

Geir Smolan
MD, FAUN

Född: 1961
Geir har en magisterexamen i kemi och stor erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för kvalitet liksom för livsmedelssäkerhet och hälsa och säkerhet. Han har också skrivit flera böcker inom dessa områden. Geir började som kvalitetschef på Zinzino 2014 och tog över som MD för Faun Pharma i september 2017.

Antal aktier: 0 + 50 000 teckningsoptioner

Hej

STYRELSE
List View

Hans Jacobsson
Ordförande

Född: 1967
MBA. Arbetar som VD för Rootfruit Scandinavia AB. Tidigare bl.a. Finans och logistik-direktör för General Mills Scandinavia AB, Partner i CR&T Ventures (Riskkapitalbolag i Buresfären) och Investment Manager i Investment AB Bure. Har en stor erfarenhet av företagsförvärv och försäljningar, börsnoteringar och strukturaffärer. Dessutom har han omfattande kompetens inom livsmedel och konsumentprodukter. Hans Jacobsson har varit ledamot i bolagets styrelse sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2009.

Antal aktier: 471 215 B-aktier
List View

Staffan Hillberg
Ledamot

Född: 1964
Läst Elektroteknik vid Chalmers, samt har en MBA från INSEAD. VD för Wood & Hill Investment AB, samt VD för portföljbolaget Heliospectra AB. Har en lång erfarenhet från operativa positioner internationellt, samt den finansiella industrin. Tidigare VD för Yield AB, samt Scandinavian Financial Management AB, tidigare Managing Partner för MVI, partner i CR&T Ventures AB (riskkapitalbolag inom Buresfären), VD for AppGate AB, VD for Bonnier online, chef för Bonnier Medialab, produktchef för Apple Computer Inc i Frankrike och USA. Staffan Hillberg har varit ledamot i bolagets styrelse sedan 2007.

Antal aktier: 251 414 B-aktier
List View

Pierre Mårtensson
Ledamot

Född: 1972
Pierre Mårtensson är utbildad civilekonom från BI Norweigian Business School och har en lång och djup erfarenhet från att ha arbetat internationellt i globala företag. Pierre Mårtensson kommer senast från Eniro Norge och har tidigare arbetat inom Oriflame-koncernen där han var VD för den kinesiska marknaden med ansvar för 17 kontor. Han har också varit VD för Lux Singapore och Sydafrika och innan dess arbetade Pierre tre år på Zonavi AS, den interaktiva affärsenheten för TV inom Telenor AS, och två år i management konsultbranschen.

Antal aktier: 0 +100 000 teckningsoptioner
List View

Ingela Nordenhav
Ledamot

Ingela är ingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har en lång karriär inom Volvo Cars och Trucks bakom sig. Hennes senaste position var Global Marknadschef på Volvo Trucks där hon bla drev företagets förändringsresa inom image och digitalisering. Tidigare erfarenhet har hon från både produktutveckling, kvalitet, försäljning och eftermarknad. Hon har även bott och arbetat utomlands vid två tillfällen, i Nederländerna och USA. Ingela har stor erfarenhet av globalt arbete, strategisk företagsledning och affärsutveckling. Hon har bred tvärfunktionell förståelse med sin huvudkompetens inom kundupplevelse, marknadsföring och varumärkesutveckling. Hon driver sedan årsskiftet sitt eget konsultbolag med tyngdpunkten i strategiskt marknadsarbete.