Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

Investor relations

Här hittar du information som ger dig en översikt över Zinzinos finansiella resultat och strategiska ledning.


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2022

BIBEHÅLLEN FÖRSÄLJNINGSNIVÅ MED TILLFREDSSTÄLLANDE LÖNSAMHET Intäkterna under första kvartalet 2022 uppgick till 334,4 (333,4) mSEK vilket motsvarade 0,3% (38,0%) tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA-resultatet uppgick till 25,8 (37,3) mSEK och EBITDA-marginalen till 7,7% (11,2%). Det påvisade att bolaget klarade att uppehålla försäljningsnivåerna kombinerat med god lönsamhet trots påverkan av yttre förutsättningar med ökade kostnader kopplade till råvaror och transporter, covidutbrott bland distributörer och effekter av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Zinzino Läs mer »

Publicerad: 13 maj Ladda ner PDF


Zinzino AB (PUBL): Preliminär Försäljningsrapport April 2022

Zinzinos totala intäkter minskade med 5 % jämfört med föregående år. Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i april 2022 minskade med 3 % och uppgick till 95,4 (98,7) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning minskade med 28 % och uppgick till 5,6 (7,8) mSEK. Sammanlagt minskade koncernen intäkterna med 5 % till 101,0 (106,5) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-april 2022 minskade med 1% till 435,4 (439,9) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner, mSEK 22-apr 21-apr Förändring Ack 2022 Ack 2021 Förändring Läs mer »

Publicerad: 4 maj Ladda ner PDF


Årsredovisning 2021 Zinzino AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2021 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, zinzino.com (http://www.zinzino.com). Årsstämma 2022 kommer att hållas i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5 i Västra Frölunda den 31 maj kl. 13.30. För ytterligare information om årsstämman hänvisas till bolagets hemsida www.zinzino.com. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, styrelsens arvode och revisorer presenteras i kallelsen till årsstämman. För ytterligare information om årsstämman hänvisas till bolagets hemsida www.zinzino.com. För mer Läs mer »

Publicerad: 3 maj Ladda ner PDF


Kallelse till årsstämma i Zinzino AB den 31 Maj 2022

Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl. 13.30 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 13.15. Det är bolagets ambition att webbsända stämman för att på distans kunna ta del av stämman. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 20 maj 2022, samt ii. dels senast måndagen den 30 maj 2022 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter. Aktieägare Läs mer »

Publicerad: 29 apr Ladda ner PDF


Zinzino lanserar Singapore som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager sin lansering i Singapore den 7 april 2022, som ett steg i företagets globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för Singapore-marknaden och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har Zinzino lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad.  Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för Zinzino, ett direktförsäljningsföretag inom testbaserade, vetenskapligt bevisade kosttillskott. Under 2021 överträffade företaget sitt Läs mer »

Publicerad: 7 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino förvärvar varumärkesportfölj med schweizisk hudvård och hälsokost

Zinzino, det globala hälso- och friskvårdsvarumärket från Skandinavien, har förvärvat de schweiziska bolagen Enhanzz Global AG och Enhanzz IP AG samt dess hudvårdsmärke HANZZ+HEIDII och varumärket YU; en serie multifunktionella kosttillskott. Detta är ett strategiskt viktigt steg i Zinzinos tillväxtplaner med fokus på att förbättra personlig hälsa och välbefinnande på global nivå med nyskapande bioteknik och en banbrytande produktportfölj som marknadsförs genom direktförsäljning. Enhanzz är ett innovativt direktförsäljningsföretag från Schweiz som inriktar sig på på exklusiva, naturliga och Läs mer »

Publicerad: 6 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2022

Zinzinos totala intäkter i Q1 var oförändrade jämfört med samma period föregående år. Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader minskade med 3 % och uppgick till 118,1 (121,8) mSEK i mars 2022. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 87 % och uppgick till 9,7 (5,2) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 1 % till 127,8 (127,0) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens försäljning för första kvartalet 2022 var oförändrad jämfört med första kvartalet föregående år, och uppgick till 332,6 (333,4) mSEK Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner, mSEK 22-mar Läs mer »

Publicerad: 5 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2022

Zinzinos totala intäkter minskade med 5 % jämfört med föregående år. Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i februari 2022 minskade med 4 % och uppgick till 88,5 (92,6) mSEK. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 7 % och uppgick till 6,3 (6,8) mSEK. Sammanlagt minskade koncernen intäkterna med 5 % till 94,8 (99,4) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-februari 2022 minskade med 1% till 204,5 (206,4) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 22-feb 21-feb Förändring Ack 2022 Ack 2021 Förändring Läs mer »

Publicerad: 3 mar Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

MED 20% FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH REKORDRESULTAT 2021 FÖRESLÅS MARKANT ÖKAD UTDELNING TILL 2 SEK/AKTIE För helåret 2021 uppgick de totala intäkterna till 1 370,6 (1 138,6) mSEK vilket motsvarade 20 % tillväxt jämfört med föregående år. EBITDA ökade till 137,6 (108,5) mSEK och EBITDA-marginalen till 10,0% (9,5%). Marginalförbättringen under året var främst resultatet av ökad lönsamhet på bruttonivå i kombination med skalfördelar som uppkommit genom förbättrad effektivitet inom IT-system och organisationen som helhet. Den goda lönsamheten det gångna året i kombination med Zinzinos starka Läs mer »

Publicerad: 28 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2022

Zinzinos totala intäkter ökade med 2 % jämfört med föregående år. Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i januari 2022 var på samma nivå som januari föregående år och uppgick till 102,2 (101,7) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning ökade med 26 % och uppgick till 6,7 (5,3) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 2 % till 108,9 (107,0) mSEK jämfört med föregående år. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 22-jan 21-jan Förändring Norden 26,0 30,6 -15% Centraleuropa 18,4 18,5 -1% Läs mer »

Publicerad: 3 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2021

Stark försäljningstillväxt under 2021: Totala intäkter ökade med 15 % under fjärde kvartalet och totala intäkter 2021 ökade med 20 %, jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 6 % till 135,2 (127,3) mSEK i december. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 38 % och uppgick till 4,0 (6,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 4 % till 139,2 (133,8) mSEK jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för oktober–december steg Läs mer »

Publicerad: 5 jan Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2019-05-22 har 2200 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 18 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 39 600 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2020-05-15 har 4400 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 45 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 198 000 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 6600 till 28 588 886. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 702 278. Utspädningen uppgick till 0,02 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 370 227,80 kronor. Läs mer »

Publicerad: 17 dec Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2021

Stark försäljningstillväxt under november: Zinzinos totala intäkter ökade med 48 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 49 % till 140,7 (94,6) mSEK i november. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 28 % och uppgick till 5,5 (4,3) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 48 % till 146,2 (98,9) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari–november 2021 ökade med 22 % till 1221,5 (1004,8) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21- Läs mer »

Publicerad: 3 dec Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2021

HÖJER VINSTPROGNOSEN YTTERLIGARE EFTER ÄNNU ETT STARKT KVARTAL Tredje kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 11% och uppgick till 313,6 (281,8) mSEK. EBITDA-resultatet steg till 40,4 (28,8) mSEK för kvartalet och EBITDA-marginalen ökade till 12,9% (10,2%). Under kvartalet uppnådde Taiwan fullvärdig marknadsstatus. Dessutom lanserades det efter kvartalets utgång ett nytt testkoncept för D-vitamin genom introduktionen av de nya produkterna Vitamin D Test och ZinoShine+. Den goda Läs mer »

Publicerad: 19 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER INFÖR ZINZINOS ÅRSSTÄMMA 2022

I enlighet med årsstämmans beslut ska Zinzino AB:s valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna utses av de två röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar delta i valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.  I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande tre ledamöter: • Hans Jacobsson, styrelseordförande i Zinzino AB • Magnus Götenfelt, representerar Saele Invest AS och familjen Saele • Cecilia Halldner, representerar Cashflow Holding ApS, Peter Sörensen Valberedningens ledamöter har utsetts Läs mer »

Publicerad: 18 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Sydafrika som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager sin lansering i Sydafrika den 9 november 2021, som ett steg i företagets globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den sydafrikanska marknaden och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har Zinzino lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för Zinzino, ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik. Under 2020 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt säljtillväxt och Läs mer »

Publicerad: 9 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2021

Zinzinos totala intäkter minskade med 3 % jämfört med föregående år. Försäljningen för Zinzinos försäljningsmarknader i oktober låg på samma nivå som föregående år och uppgick till 101,2 (100,8) mSEK. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 46 % och uppgick till 3,7 (6,9) mSEK. Sammanlagt minskade koncernen intäkterna med 3 % till 104,9 (107,7) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-oktober 2021 ökade med 19 % till 1074,3 (905,9) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-okt 20-okt Förändring Ack 2021 Ack Läs mer »

Publicerad: 3 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2021

God försäljningstillväxt under Q3: Zinzinos totala intäkter ökade med 11 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 10 % till 111,6 (101,7) mSEK i september. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 13 % och uppgick till 6,2 (5,5) mSEK under månaden. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 10 % till 117,8 (107,2) mSEK jämfört med föregående år. Tredje kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för juli–september steg med 11 % till 298,8 (269,0) mSEK jämfört med Läs mer »

Publicerad: 5 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Taiwan som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino – det globala direktförsäljningsföretaget inom testbaserade, vetenskapligt bevisade kosttillskott – tillkännager företagets lansering i Taiwan den 9 september 2021 som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den taiwanesiska marknaden, och med etableringar i ett flertal marknad under de senaste åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för det e-handelsbaserade företaget. Läs mer »

Publicerad: 9 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2021

Stark försäljningstillväxt under augusti: Zinzinos totala intäkter ökade med 14 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 13 % till 92,2 (81,9) mSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 37 % och uppgick till 4,8 (3,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 14 % till 97,0 (85,4) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2021 ökade med 23 % till 851,3 (690,9) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-aug 20- Läs mer »

Publicerad: 3 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2021

HÖJD VINSTPROGNOS EFTER YTTERLIGARE ETT STARKT KVARTAL Andra kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 18% och uppgick till 322,4 (274,3) mSEK. EBITDA-resultatet uppgick till 33,4 (16,0) mSEK för kvartalet och EBITDA-marginalen uppgick till 10,4% (5,8%). Marginalförbättringen åstadkoms genom de skalfördelar som uppkommit främst genom förbättrad effektivitet i IT-system, logistik och inom organisationen. Under kvartalet var det försäljningsstart i Indien samtidigt som Malaysia uppnådde Läs mer »

Publicerad: 27 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2021

Stark försäljningstillväxt under juli: Zinzinos totala intäkter ökade med 11 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 13 % till 96,3 (85,3) mSEK i juli. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23 % och uppgick till 3,0 (3,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 11 % till 99,3 (89,2) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2021 ökade med 25 % till 755,2 (605,5) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-jul 20-jul Läs mer »

Publicerad: 5 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2021

God försäljningstillväxt under Q2: Zinzinos totala intäkter ökade med 17 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 8 % till 102,4 (94,6) mSEK i juni. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 28 % och uppgick till 3,8 (5,3) mSEK efter hög andel intern produktion under månaden. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 6 % till 106,2 (99,9) mSEK jämfört med föregående år. Andra kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för april–juni steg med 18 % till 305,8 ( Läs mer »

Publicerad: 5 jul Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2021

Stark försäljningstillväxt under maj: Zinzinos totala intäkter ökade med 26 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 31 % till 104,3 (79,4) mSEK i maj. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 35 % och uppgick till 4,5 (6,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26 % till 108,8 (86,3) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-maj 2021 ökade med 32 % till 548,7 (416,5) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner, MSEK 21-maj 20- Läs mer »

Publicerad: 3 jun Ladda ner PDF