YOU ARE VISITING THE SITE OF: Sheridan Skele
Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Click for more info.
Cart
Your shopping cart

16/09/2020
Zinzino Ab (Publ): Zinzino moves to the Premier Segment of First North Growth Market

16/09/2020
Zinzino Ab (Publ): Zinzino flyttar upp till Premier-segmentet av First North Growth Market

7/09/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2020

7/09/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2020

28/08/2020
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q2 2020

28/08/2020
Zinzino AB (Publ) Interim Q2 Report 2020

5/08/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2020

5/08/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Juli 2020

14/07/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Juni 2020

14/07/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Juni 2020

22/06/2020
ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

9/06/2020
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2019

2/06/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Maj 2020

2/06/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2020

15/05/2020
Kungörelse från Årsstämman 2020

14/05/2020
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q1 2020

14/05/2020
Zinzino AB (Publ) Interim Q1 Report 2020

8/05/2020
Zinzino AB (Publ): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

5/05/2020
Zinzino AB (Publ): Engångseffekt pga ändrad redovisning för distributörsersättning förbättrar Q1 2020 med 22,2 msek före skatt

5/05/2020
Zinzino AB (Publ): One-time effect due to changed accounting for distributor remuneration improves Q1 2020 with sek 22.2 million before tax

5/05/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport April 2020

5/05/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report April 2020

24/04/2020
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2019

24/04/2020
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2019

17/04/2020
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 15 maj 2020

6/04/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Mars 2020

6/04/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report March 2020

6/04/2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia

6/04/2020
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

6/03/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Februari 2020

6/03/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report February 2020

28/02/2020
Zinzino Bokslutskommuniké 2019

28/02/2020
Zinzino Year-End report 2019

7/02/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Januari 2020

7/02/2020
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report January 2020

13/01/2020
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT 2019

13/01/2020
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2019

11/12/2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2019

11/12/2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT NOVEMBER 2019

22/11/2019
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

22/11/2019
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia

15/11/2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q3 2019

15/11/2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q3 2019

13/11/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport October 2019

13/11/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report October 2019

25/10/2019
Zinzino AB (Publ): Zinzino & Life Leadership SE

25/10/2019
Zinzino AB (Publ): Zinzino & Life Leadership ENG

9/10/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2019

9/10/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2019

12/09/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2019

12/09/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2019

30/08/2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q2 2019

30/08/2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q2 2019

14/08/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juli 2019

14/08/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2019

10/07/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report June 2019

10/07/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juni 2019

12/06/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2019

12/06/2019
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport maj 2019

11/06/2019
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018 ENG

23/05/2019
Kungörelse från Årsstämman

16/05/2019
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q1 2019

16/05/2019
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q1 2019

14/05/2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019

14/05/2019
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT APRIL 2019

30/04/2019
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018

30/04/2019
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2018

22/04/2019
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 22 maj 2019

4/04/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report March 2019

4/04/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Mars 2019

7/03/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Februari 2019

7/03/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report February 2019

28/02/2019
Zinzino Year-End report 2018

28/02/2019
Zinzino Bokslutskommuniké 2018

4/02/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport januari 2019

4/02/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report january 2019

29/01/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport 2018

29/01/2019
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report 2018

15/10/2018
Zinzino ab (publ): the board decides to issue 200 000 stock options

15/10/2018
Zinzino ab (publ): styrelsen beslutar att emittera 200 000 teckningsoptioner

11/10/2018
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report third quarter 2018

11/10/2018
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2018

30/08/2018
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL - JUNE 2018

30/08/2018
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

30/08/2018
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT JULY - SEPTEMBER 2018

30/08/2018
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

5/07/2018
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2018

5/07/2018
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report second quarter 2018

1/06/2018
Zinzino appointed "Growth company of the year 2017" by Direct Selling Sweden

15/05/2018
Kungörelse från Årsstämman

15/05/2018
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018, Zinzino AB (publ)

15/05/2018
Interim Report 1st January - 31st March 2018, Zinzino AB (publ)

24/04/2018
Årsredovisning 2017 Zinzino AB (publ)

24/04/2018
Annual Report 2017 Zinzino AB (publ) in Swedish

12/03/2018
Zinzino lanserar en ny produkt: Energy Bar – Välsmakande och nyttig

12/03/2018
ZINZINO LAUNCHES NEW PRODUCT: Energy Bar – Delicious and healthy

28/02/2018
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning

28/02/2018
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends

28/02/2018
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning

28/02/2018
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends

10/01/2018
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport 2017

10/01/2018
Zinzino AB (publ): Preliminary sales report 2017

13/11/2017
Delårsrapport, juli-september 2017: Förbättrade bruttomarginaler och en stark tillväxt på hemmamarknaden

13/11/2017
Interim report, July – September 2017: Improved gross margins and strong growth in the domestic market

8/11/2017
Zinzino tidigarelägger delårsrapport

8/11/2017
Zinzino announces early release of interim report

20/10/2017
Zinzino lanserar banbrytande produkt: BalanceOil Vegan för hjärta och hjärna

20/10/2017
Zinzino launches groundbreaking product: BalanceOil Vegan for the heart and brain

10/10/2017
Rättelse: Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017

10/10/2017
Correction: Preliminary Sales report third quarter 2017

9/10/2017
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017

9/10/2017
Zinzino AB (publ): Preliminary Sales report third quarter 2017

27/09/2017
Förändringar i Zinzinos ledningsgrupp

27/09/2017
Zinzino AB (publ) management team changes

31/08/2017
Delårsrapport Zinzino, april-juni 2017: Mycket stark tillväxt på 28% och fullskalig lansering av en ny digital plattform

31/08/2017
Interim Report, Zinzino, April – June 2017: Very strong growth of 28% and full-scale launch of a new digital platform

4/07/2017
Zinzino AB (publ): preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2017

4/07/2017
Zinzino AB (publ): preliminary sales report second quarter 2017

30/06/2017
Zinzino lanserar nytt kosttillskott: Bättre sömn, minskad stress och ökat välmående med Viva

30/06/2017
Zinzino launches Viva, a new dietary supplement promoting better sleep, reducing stress and increasing well-being

20/06/2017
Zinzino etablerar fullt ut i Spanien

20/06/2017
Zinzino fully established in Spain

2/06/2017
Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning

2/06/2017
Zinzino AB (publ.) appointed “Growth Company of the Year 2016” in direct

24/05/2017
Kungörelsen från Årsstämman

16/05/2017
Zinzino Startar upp för försäljning i Schweiz

16/05/2017
Zinzino begins selling in Switerland

10/05/2017
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Zinzino AB (publ)

10/05/2017
Interim Report 1st January - 31st March 2017, Zinzino AB (publ)

3/05/2017
Årsredovisning 2016 Zinzino AB (publ)

3/05/2017
Annual Report 2016 Zinzino AB (publ) in Swedish

20/04/2017
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 24 maj 2017

28/02/2017
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Zinzino AB (publ)

28/02/2017
Year-End Report 1st January – 31st December 2016, Zinzino AB (publ)