Cart
Twój koszyk
WIZJA

INSPIRE CHANGE IN LIFE

Będąc najbardziej przyjazną dla klienta firmą sprzedaży bezpośredniej na świecie.
To jest nasz wizja. Coś o czym marzymy.
MISJA

PROMUJEMY ZDROWIE I BOGACTWO
DLA NASZYCH KLIENTÓW, RODZINY
I PRZYJACIÓŁ

To jest nasza misja.
W ten sposób będziemy realizować naszą wizję, nasze marzenie.
WARTOŚCI

RAZEM

Pracujemy razem, śmiejemy się razem,
płaczemy razem i razem odnosimy sukces.
KAIZEN
-CIĄGŁA
POPRAWA
Obiecujemy
wyciągać wnioski z tego
co robimy i dalej
sie rozwijać.

IN
NO
 WA
CJE

Wprowadzamy
nowe innowacje
na rynek.

INTEGRALNOŚĆ

Dążymy by spełniać
oczekiwania i zawsze
dotrzymywać słowa.

AMBITNA I
INSPIRUJĄCA SPOŁECZNOŚĆ

Tworzymy inspiracje i stawiamy wysokie cele.

ROZPOZNANIE

WYSIŁEK & WYNIK

Wynosimy ludzi w górę i rozpoznajemy
unikalność w każdym z nich.

OSOBISTY

ROZWÓJ

Zachęcamy do rozwoju w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim do rozwoju osobistego.
CELE
NASZYM CELEM JEST OSIĄGNĄĆ
1 MILION KLIENTÓW PRZED ROKIEM 2020
I
20 MILIONÓW KLIENTÓW PRZED ROKIEM 2035