ODWIEDZASZ STRONĘ INTERNETOWĄ: Young Again OÜ
Cart
Twój koszyk

BalanceTest

BalanceTest firmy Zinzino jest prostym testem do samodzielnej analizy kwasów tłuszczowych znajdujących się we krwi włośniczkowej uzyskanej z opuszki palca za pomocą metody „suchej kropli krwi” (DBS). Udowodniono naukowo, że sucha kropla krwi jest tak samo dokładna jak próbka krwi żylnej podczas analizy kwasów tłuszczowych. Wystarczy umieścić kilka kropli krwi z opuszki palca na bibule filtracyjnej Whatman®, co zajmuje mniej niż minutę.

Cena Retail
745,00 zl (5,00 cr)
Cena Premier
519,00 zl
Uzyskaj Cenę Premier
Najważniejsze korzyści
  • Łatwy w użyciu test do samodzielnej analizy suchej kropli krwi
  • Mierzy poziom 11 kwasów tłuszczowych we krwi
  • Dostarcza dane o balansie Omega-6:3
Co mierzymy 

Test mierzy poziom 11 kwasów tłuszczowych, w tym nasycone, jednonienasycone (Omega-9) i wielonienasycone (Omega-6 i Omega-3) kwasy tłuszczowe. Poszczególne wartości kwasów tłuszczowych są przedstawiane w tabeli i wyrażone jako procent wszystkich zmierzonych kwasów tłuszczowych. Dla porównania w tabeli średni zakres dla każdego kwasu tłuszczowego (na podstawie danych uzyskanych od dużej grupy osób stosujących zbilansowaną dietę) przedstawiono jako wartość docelową. Mierzone są poziomy następujących kwasów tłuszczowych:

Kwas palmitynowy, C16:0, tłuszcz nasycony
Kwas stearynowy, C18:0, tłuszcz nasycony
Kwas oleinowy, C18:1, Omega-9 Kwas linolowy, C18:2, Omega-6
Kwas alfa-linolenowy, C18:3, Omega-3
Kwas gamma-linolenowy, C18:3, Omega-6
Kwas dihomo-gamma-linolenowy, C20:3, Omega-6
Kwas arachidonowy (AA), C20:4, Omega-6
Kwas eikozapentaenowy (EPA), C20:5, Omega-3
Kwas dokozapentaenowy (DPA), C22:5, Omega-3
Kwas dokozaheksaenowy (DHA), C22:6, Omega-3

Certyfikowany zestaw testowy
Zinzino Dried Blood Spot Test posiada certyfikat zgodności z europejskim rozporządzeniem 98/79/EB w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD). Oznacza to, że test i wszystkie jego elementy są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami, a zatem posiada znak CE.

Oto w jaki sposób są obliczane wyniki 
11 kwasów tłuszczowych jest analizowanych, a całkowita suma ich ilości jest uważana za 100%. Dla następujących 6 wartości używamy 7 kwasów tłuszczowych. Analizowana ilość każdego z 7 kwasów tłuszczowych jest obliczana procentowo.

1. Kwas eikozapentaenowy Omega-3 (EPA)
2. Kwas dokozaheksaenowy Omega-3 (DHA)
3. Kwas dokozapentaenowy Omega-3 (DPA)
4. Kwas arachidonowy Omega-6 (AA)
5. Kwas dihomo-gamma-linolenowy Omega-6 (DGLA)
6. Tłuszcz nasycony, kwas palmitynowy (PA)
7. Tłuszcz nasycony, kwas stearynowy (SA)

Wartość ochrony 
Najpierw obliczane są następujące 3 uznane wskaźniki zdrowotne:

1. Wartość współczynnika kwasu Omega-6 oblicza się w następujący sposób: (DGLA + AA) * 100/(DGLA + AA + EPA + DPA + DHA)
2. Wartość poziomu kwasu Omega-3 to suma EPA + DHA
3. Wartość balansu oblicza się jako Omega-6 (AA)/Omega-3 (EPA)

Każdej wartości wskaźnika przypisuje się tę samą wagę w drugim obliczeniu i wyznacza wartość od 0 do 100, która jest następnie dzielona przez 3, aby uzyskać wartość ochrony. Najlepiej byłoby, gdyby wynosiła powyżej 90. Wynik nie mówi nic na temat stanu zdrowia, wskazuje tylko poziom ochrony zapewniany przez kwasy tłuszczowe. Uwaga! Wartości EPA i DHA mają duży wpływ na wszystkie obliczenia, a jeśli wartości procentowe EPA i DHA są niskie, w rezultacie bardzo niskie lub nawet zerowe wartości ochrony nie należą do rzadkości.

Współczynnik omega-3 
Współczynnik Omega-3 to podsumowanie wartości procentowych dwóch morskich kwasów tłuszczowych Omega-3 EPA i DHA. Łączny poziom powinien wynosić co najmniej 8%, ale pożądane są wyższe wartości, np. 10%. Kwasy omega-3 wiążą się z wieloma korzyściami, ponieważ stanowią główny budulec naszych komórek. Kwas EPA jest dominujący we krwi, mięśniach i tkankach, a DHA – w mózgu, nasieniu i oczach.

Balans omega-6:3 
Balans oblicza się, dzieląc wartość procentową AA przez wartość procentową EPA (AA/EPA), która jest następnie wyrażana jako wartość balansu, na przykład 3:1. Wartość balansu Omega-6:3 w organizmie powinna wynosić poniżej 3:1. Jeśli wartość ta przekracza 3:1, zmiana diety będzie dla Ciebie korzystna. Zachowanie niskiego balansu między Omega-6 a Omega-3 jest ważne w procesie prawidłowego rozwoju komórek i tkanek (homeostazy). Pomaga organizmowi zwalczać stany zapalne.

Płynność błony komórkowej 
Płynność oblicza się, dzieląc wartość procentową dwóch tłuszczów nasyconych przez wartość procentową dwóch kwasów Omega-3. Wartość płynności jest zatem zdefiniowana jako (PA + SA)/(EPA + DHA), a wynik wyraża się jako wskaźnik płynności, na przykład 3:1. Jeśli wartość płynności jest mniejsza niż 4:1, oznacza to, że w błonach komórkowych jest wystarczająca płynność. Im więcej nasyconych kwasów tłuszczowych znajduje się w błonie komórkowej, tym bardziej jest ona sztywna. I odwrotnie — im więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych znajduje się w błonie komórkowej, tym bardziej jest ona płynna. Skład błony komórkowej i jej budowa jest niezwykle ważna dla zdrowia

komórek, a więc także całego organizmu. Z jednej strony błona komórkowa musi być wystarczająco sztywna, by stanowić stabilną podstawę dla komórek. Z drugiej zaś strony musi być wystarczająco płynna, by przepuszczać do wewnątrz składniki odżywcze i usuwać niepotrzebne produkty.

Siła mentalna 
Jest obliczana poprzez podzielenie wartości procentowej AA przez sumę wartości procentowych EPA i DHA, tj. wartość siły mentalnej = AA/( EPA + DHA). Wynik jest wyrażony jako wartość siły mentalnej, na przykład 1:1. Poprawna wartość w przypadku dostatecznych i zbilansowanych dostaw kwasów tłuszczowych (Omega-6 i Omega-3) do mózgu i układu nerwowego powinna wynosić mniej niż 1:1. Zdolności poznawcze poprawiają się wraz ze wzrostem zużycia EPA i DHA morskich kwasów Omega-3. Dzieciństwo i podeszły wiek to dwa bardzo ważne okresy w życiu człowieka, w którym jest on szczególnie wrażliwy. Niedobór kwasów Omega-3 wpływa na problemy z pamięcią i nauką, a ponadto jest odpowiedzialny za problemy z nastrojem.

Współczynnik kwasów arachidonowych 
Współczynnik AA wskazuje, jaki procent ilości wszystkich mierzonych kwasów tłuszczowych stanowi kwas arachidonowy (AA) z rodziny kwasów tłuszczowych Omega-6. Przeciętnie prawidłowe wartości mieszczą się w zakresie od 6,5 do 9,5%. Optymalny wynik powinien wynosić 8,3%. Kwas arachidonowy (AA) to najważniejszy kwas należący do rodziny Omega-6. Jest to punkt wyjścia do produkcji lokalnych hormonów tkankowych, w których wytwarzaniu bierze udział Omega-6, takich jak prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, wszystkie o różnych funkcjach. Ogólną funkcją jest jednak ochrona organizmu przed uszkodzeniem poprzez ograniczenie postępu infekcji lub wpływu urazu.


Wykonanie testu 

1. Test Zinzino jest zatwierdzonym produktem do diagnostyki in vitro do samodzielnego pobierania próbek krwi w domu.
- Najpierw umyj ręce mydłem, dokładnie opłucz ciepłą wodą i osusz.

2. Wyjmij kartę próbki z papierowej koperty. Zachowaj kopertę do późniejszego wykorzystania. Oderwij część z napisem ZACHOWAJ na karcie próbki i zrób zdjęcie identyfikatora testu. Aby zobaczyć swój wynik testu, konieczne jest posiadanie osobistego identyfikatora testu. Połóż kartę dwoma kręgami do góry na stole.

3. Pobudź przepływ krwi, wykonując duże ruchy okrężne ręką lub potrząsając dłonią w dół przez 20 sekund.

4. Wyjmij lancet jednorazowego użytku. Po zdjęciu przezroczystej nasadki zabezpieczającej lancet jest gotowy do użycia. Wyczyść opuszek środkowego palca za pomocą gazika nasączonego alkoholem (sugerujemy środkowy palec). Przyłóż lancet do dolnej części opuszki palca skierowanej w stronę bibuły do sączenia na stole. Dociśnij górną część lancetu do palca, aż usłyszysz kliknięcie. Lancet automatycznie wykona małe ukłucie w palec.

5. Nie dotykaj papierowego filtra palcami.

6. Kolejno napełniaj okręgi krwią. Delikatnie ściskaj palec i czekaj, aż kropla krwi sama spadnie do okręgu. Jeśli jedna kropla krwi nie zakryje całego okręgu, odczekaj, aż druga kropla z palca spadnie bezpośrednio do tego samego okręgu. Pozostaw kartę próbki w pozycji poziomej w temperaturze pokojowej na co najmniej 10 minut, aby próbki dobrze wyschły.

7. Włóż kartę próbki z powrotem do papierowej koperty. Następnie włóż papierową kopertę do metalowej torebki i zamknij ją. WAŻNE: Nie wyjmuj saszetki ze środkiem pochłaniającym wilgoć z metalowej torebki.

8. Umieść zamkniętą metalową torebkę w dużej kopercie z adresem laboratorium. UWAGA! Zanim włożyszkopertę do skrzynki pocztowej, umieść na niej odpowiednią liczbę znaczków pocztowych. Aby zarejestrować swój identyfikator testu online, odwiedź stronę www.zinzinotest.com. Na tej stronie internetowej możesz później zobaczyć swoje wyniki testu. Twój wynik będzie gotowy w ciągu 10–20 dni.

WAŻNE: Zatrzymaj część karty z napisem ZACHOWAJ. Aby zobaczyć swój wynik testu, konieczne jest posiadanie osobistego identyfikatora testu.
Niezależne laboratorium 

Test jest analizowany przez niezależne laboratorium z certyfikatem GMP. Fakt, że Vitas posiada certyfikat GMP, oznacza, że przestrzega dobrych praktyk produkcyjnych. Jest to kontraktowe laboratorium do analizy chemicznej z 25-letnim doświadczeniem, zapewniające wysokiej jakości analizy chromatograficzne w oparciu o najnowszą wiedzę i technologię. Do testu krwi dołączony jest identyfikator BalanceTest, który tylko Ty możesz zobaczyć. Ani laboratorium, ani Zinzino nie wie, kto przesłał test. Na zinzinotest.com wyniki są wyświetlane po wprowadzeniu identyfikatora BalanceTest. Po wypełnieniu ankiety uzyskuje się dostęp do pełnej analizy. Bez wypełniania ankiety można zobaczyć tylko ogólny wynik balansu.
Vitas - Who we are  
Certificate Vitas - Declaration of Independence  
Certificate Vitas - Declaration of sample destruction  

PRODUKTY POWIĄZANE

Twoja droga do zindywidualizowanego dobrego samopoczucia zaczyna się tutaj! Przetestuj, aby określić swój profil omega-3
Cena Retail
745,00 zl
Cena Premier
519,00 zl
(5,00 cr)
Uzyskaj Cenę Premier
Twoja droga do zindywidualizowanego dobrego samopoczucia zaczyna się tutaj! Przetestuj, aby określić swój profil omega-3
Cena Retail
1 490,00 zl
Cena Premier
719,00 zl
(9,00 cr)
Uzyskaj Cenę Premier
Test do samodzielnej analizy witaminy d we krwi
Cena Retail
319,00 zl
Cena Premier
225,00 zl
(3,00 cr)
Uzyskaj Cenę Premier
Długoterminowy badanie cukru we krwi I ocena stylu życia
Cena Retail
319,00 zl
Cena Premier
225,00 zl
(3,00 cr)
Zawartość zestawu

Pierwsza dostawa

2 BalanceOil+, 300 ml

2 BalanceOil, 100 ml

2 BalanceTest*

* Przy pierwszej dostawie otrzymasz jeden BalanceTest, a drugi BalanceTest zostanie dostarczony po 120 dniach, dzięki czemu zrobisz je we właściwym czasie, aby zobaczyć wyniki „przed” i „po”.

Subskrypcja

1 BalanceOil+, 300 ml

Płać co miesiąc, odbieraj dwie dostawy co dwa miesiące. i
Wysoka zawartość kwasów omega-3 (EPA + DHA), polifenole z oliwek i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
2 114,00 zl 795,00 zl
Oszczędzasz 62 %
(14,00 cr)

+ Subskrypcja 6 miesięcy
BalanceOil 1 szt/miesiąc
Opłata miesięczna: 220 zl 155 zl
(4,00 cr)
Zawartość zestawu

8 BalanceOil+, 300 ml

2 BalanceOil, 100 ml

2 BalanceTest

Bezpłatna dostawa + 1 bezpłatny produkt

1 BalanceOil+, 300 ml

Wysoka zawartość kwasów omega-3 (EPA + DHA), polifenole z oliwek i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
3 654,00 zl 1 725,00 zl
Oszczędzasz 53 %
(38,00 cr)

Bezpłatna dostawa
+ 1 bezpłatny produkt
Zawartość zestawu

Pierwsza dostawa

2 BalanceOil+ AquaX, 300 ml

2 BalanceOil, 100 ml

2 BalanceTest*

* Przy pierwszej dostawie otrzymasz jeden BalanceTest, a drugi BalanceTest zostanie dostarczony po 120 dniach, dzięki czemu zrobisz je we właściwym czasie, aby zobaczyć wyniki „przed” i „po”.

Subskrypcja

1 BalanceOil+ AquaX, 300 ml

Płać co miesiąc, odbieraj dwie dostawy co dwa miesiące. i
Rozpuszczalna w wodzie formuła BalanceOil. Wysoka zawartość kwasów omega-3 (EPA + DHA), polifenole z oliwek i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
2 214,00 zl 809,00 zl
Oszczędzasz 63 %
(14,00 cr)

+ Subskrypcja 6 miesięcy
BalanceOil AquaX 300 ml, 1 szt/miesiąc
Opłata miesięczna: 270 zl 190 zl
(5,00 cr)
Zawartość zestawu

9 BalanceOil+ AquaX, 300 ml

2 BalanceOil, 100 ml

2 BalanceTest

Rozpuszczalna w wodzie formuła BalanceOil. Wysoka zawartość kwasów omega-3 (EPA + DHA), polifenole z oliwek i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
4 104,00 zl 1 949,00 zl
Oszczędzasz 53 %
(44,00 cr)

Bezpłatna dostawa
+ 1 bezpłatny produkt
Zawartość zestawu

Pierwsza dostawa

2 BalanceOil+ Vegan, 300 ml

2 BalanceTest*

* Przy pierwszej dostawie otrzymasz jeden BalanceTest, a drugi BalanceTest zostanie dostarczony po 120 dniach, dzięki czemu zrobisz je we właściwym czasie, aby zobaczyć wyniki „przed” i „po”.

Subskrypcja

1 BalanceOil+ Vegan, 300 ml

Płać co miesiąc, odbieraj dwie dostawy co dwa miesiące. i
Vegan Omega-3 z mikroglonów, o wysokiej zawartości EPA, DHA, SDA + GLA. Polifenole z oliwek, olej z nasion żmijowca i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
2 268,00 zl 945,00 zl
Oszczędzasz 58 %
(14,00 cr)

+ Subskrypcja 6 miesięcy
BalanceOil Vegan, 1 szt/miesiąc
Opłata miesięczna: 389 zl 275 zl
(5,00 cr)
Zawartość zestawu

8 BalanceOil+ Vegan, 300 ml

2 BalanceTest

Bezpłatna dostawa + 1 bezpłatny produkt

1 BalanceOil+ Vegan, 300 ml

Vegan Omega-3 z mikroglonów, o wysokiej zawartości EPA, DHA, SDA + GLA. Polifenole z oliwek, olej z nasion żmijowca i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
4 991,00 zl 2 595,00 zl
Oszczędzasz 48 %
(55,00 cr)

Bezpłatna dostawa
+ 1 bezpłatny produkt
Zawartość zestawu

Pierwsza dostawa

2 BalanceOil+, 300 ml

2 BalanceOil, 100 ml

2 BalanceTest*

* Przy pierwszej dostawie otrzymasz jeden BalanceTest, a drugi BalanceTest zostanie dostarczony po 120 dniach, dzięki czemu zrobisz je we właściwym czasie, aby zobaczyć wyniki „przed” i „po”.

Subskrypcja

1 BalanceOil+, 300 ml

Płać co miesiąc, odbieraj dwie dostawy co dwa miesiące. i
Wysoka zawartość kwasów omega-3 (EPA + DHA), polifenole z oliwek i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
2 114,00 zl 795,00 zl
Oszczędzasz 62 %
(14,00 cr)

+ Subskrypcja 6 miesięcy
BalanceOil 1 szt/miesiąc
Opłata miesięczna: 220 zl 155 zl
(4,00 cr)
Zawartość zestawu

8 BalanceOil+, 300 ml

2 BalanceOil, 100 ml

2 BalanceTest

Bezpłatna dostawa + 1 bezpłatny produkt

1 BalanceOil+, 300 ml

Wysoka zawartość kwasów omega-3 (EPA + DHA), polifenole z oliwek i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
3 654,00 zl 1 725,00 zl
Oszczędzasz 53 %
(38,00 cr)

Bezpłatna dostawa
+ 1 bezpłatny produkt
Zawartość zestawu

Pierwsza dostawa

2 BalanceOil+ AquaX, 300 ml

2 BalanceOil, 100 ml

2 BalanceTest*

* Przy pierwszej dostawie otrzymasz jeden BalanceTest, a drugi BalanceTest zostanie dostarczony po 120 dniach, dzięki czemu zrobisz je we właściwym czasie, aby zobaczyć wyniki „przed” i „po”.

Subskrypcja

1 BalanceOil+ AquaX, 300 ml

Płać co miesiąc, odbieraj dwie dostawy co dwa miesiące. i
Rozpuszczalna w wodzie formuła BalanceOil. Wysoka zawartość kwasów omega-3 (EPA + DHA), polifenole z oliwek i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
2 214,00 zl 809,00 zl
Oszczędzasz 63 %
(14,00 cr)

+ Subskrypcja 6 miesięcy
BalanceOil AquaX 300 ml, 1 szt/miesiąc
Opłata miesięczna: 270 zl 190 zl
(5,00 cr)
Zawartość zestawu

9 BalanceOil+ AquaX, 300 ml

2 BalanceOil, 100 ml

2 BalanceTest

Rozpuszczalna w wodzie formuła BalanceOil. Wysoka zawartość kwasów omega-3 (EPA + DHA), polifenole z oliwek i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
4 104,00 zl 1 949,00 zl
Oszczędzasz 53 %
(44,00 cr)

Bezpłatna dostawa
+ 1 bezpłatny produkt
Zawartość zestawu

Pierwsza dostawa

2 BalanceOil+ Vegan, 300 ml

2 BalanceTest*

* Przy pierwszej dostawie otrzymasz jeden BalanceTest, a drugi BalanceTest zostanie dostarczony po 120 dniach, dzięki czemu zrobisz je we właściwym czasie, aby zobaczyć wyniki „przed” i „po”.

Subskrypcja

1 BalanceOil+ Vegan, 300 ml

Płać co miesiąc, odbieraj dwie dostawy co dwa miesiące. i
Vegan Omega-3 z mikroglonów, o wysokiej zawartości EPA, DHA, SDA + GLA. Polifenole z oliwek, olej z nasion żmijowca i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
2 268,00 zl 945,00 zl
Oszczędzasz 58 %
(14,00 cr)

+ Subskrypcja 6 miesięcy
BalanceOil Vegan, 1 szt/miesiąc
Opłata miesięczna: 389 zl 275 zl
(5,00 cr)
Zawartość zestawu

8 BalanceOil+ Vegan, 300 ml

2 BalanceTest

Bezpłatna dostawa + 1 bezpłatny produkt

1 BalanceOil+ Vegan, 300 ml

Vegan Omega-3 z mikroglonów, o wysokiej zawartości EPA, DHA, SDA + GLA. Polifenole z oliwek, olej z nasion żmijowca i witamina D3. Zawiera test równowagi BalanceTest określający profil zdrowotny omega-3.
4 991,00 zl 2 595,00 zl
Oszczędzasz 48 %
(55,00 cr)

Bezpłatna dostawa
+ 1 bezpłatny produkt
Zawartość zestawu

Pierwsza dostawa

2 ZinoShine+, 60 tablets

2 VitaminD Test*

* You can find one VitaminD Test in your first delivery, while your second VitaminD Test will be delivered after 120 days so that you can do them at the right time to see both your “before” and “after” results.

Subskrypcja

1 ZinoShine+, 60 tablets

Płać co miesiąc, odbieraj dwie dostawy co dwa miesiące. i
Suplement diety z witaminą D I magnezem
806,00 zl 517,00 zl
Oszczędzasz 36 %
(9,00 cr)

+ Subskrypcja 6 miesięcy
ZinoShine+ 1szt/miesiąc
Opłata miesięczna: 84 zl 59 zl
(1,25 cr)
Zawartość zestawu

8 ZinoShine+, 60 tablets

2 VitaminD Test

Bezpłatna dostawa + 1 bezpłatny produkt

1 ZinoShine+, 60 tablets

Suplement diety z witaminą D I magnezem
1 394,00 zl 871,00 zl
Oszczędzasz 38 %
(16,50 cr)

Bezpłatna dostawa
+ 1 bezpłatny produkt