Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Kliknutím zobrazte více informací.
Cart
Váš nákupní košík

INTERNÍ INFORMACE

Představenstvo společnosti Zinzino AB (publ.) schválilo pravidla obchodování pro vedoucí představitele a další zasvěcené osoby v Zinzino. Tato pravidla jsou v souladu s pokyny pro zasvěcené osoby vydanými švédským finančním úřadem (www.fi.se).

Oznamování dle článku 19 nařízení o zneužívání trhu:

Obchodování zasvěcených osob