TEAVE ETTEVÕTTE KOHTA

Zinzino AB alustas äritegevust 2007. a. sügisel. Ettevõtte põhieesmärk on omada ja arendada otseturundusettevõtteid ja seotud äritegevusi.

2009. aastal omandati Zinzino Nordic AB osaliselt suunatud aktsiaemissiooni kaudu Zinzino Nordic AB aktsionäridele ja osaliselt Zinzino Nordic AB osakute märkimise kaudu, mis viidi läbi 2009.a detsembris. See andis Zinzino AB-l õiguse kontrollida 97% häältest ja 92% Zinzino Nordic AB kapitalist. 31. detsembriks 2014 oli omandi kasvuks
93% kapitalist.

Alates 11. detsember 2014 on Zinzino AB noteeritud Nasdaq OMX First Northis.

Viimase kahe aasta jooksul on aktsiatehingud olnud positiivsed.

2011. aastal laienes ettevõte Eestisse ja Leetu. 2012. avati ettevõtted Lätis ja Islandil. 2013. a. käivitati ettevõte Ameerika Ühendriikides (Jupiter, Florida). Erinevalt kontserni eelmisest struktuurist, kuuluvad uued tütarettevõtted otse Zinzino AB-le.
2014. aastal loodi ettevõtted Poolas ja Hollandis.

2014. aastal omandas Zinzino AB BioActive Food AS-i ülejäänud aktsiad ja 85% Faun Pharma AS-i aktsiatest.

Ettevõte loodi Kanadas 2015. aastal.

Arvud lühidalt

 • 2015. a oli kontserni kogutulu 443,8 (357,7) miljonit rootsi krooni (kasv 24% (41%)).
 • Kogukasum oli 149,3 (102,4) miljonit rootsi krooni ja brutokasumi marginaal oli 33,6% (28,6%).
 • EBITDA oli 25,6 (21,4) miljonit rootsi krooni ja ärirentaablus enne amortisatsiooni oli 5,8% (6,0%).
 • Amortisatsioon oli 7,1 (2,8) miljonit rootsi krooni, millest 5,1 (0,5) miljonit kuulus
  firmaväärtuse amortisatsioonile.
 • Ärikasum oli 18,5 (18,6) miljonit rootsi krooni ja ärirentaablus oli 4,2% (5,2%).
 • Kasum enne makse oli 17,6 (18,4) miljonit rootsi krooni. Aktsiakasum enne makse oli 0,6 (0,8) rootsi krooni
  (enne lahjendamist).
 • Kasum pärast makse 9,7 (32,7) miljonit. Eelmisel aastal oli maksu edasikantaval kahjumil positiivne mõju
  14,5 miljonilisele kasumile.
 • Direktorite nõukogu jaotusettepanek dividendide kohta oli 0,25 (0,25) rootsi krooni osaku kohta.
 • Sulgemispäeval oli raha ja rahaekvivalentide summa 26,9 (42,8) miljonit rootsi krooni.