SISETEAVE

Vastavalt reeglistikule Fist North Rulebook peavad noteeritud ettevõtted avaldama oma veebilehel isikute nimekirja, kellel on ettevõttes ligipääs siseinfole ("siseringi nimekiri"). Siseringi nimekiri peab samuti sisaldama siseringi kuuluvate isikute osaluse määra ning temaga tihedalt seotud isikud.

First Northi siseringi kuuluvate inimeste avalikustamise reegli eesmärk on, info oleks samaväärne kui see info, mis tuleb esitada Rootsi Finantsinspektsioonile, kui ettevõte on noteeritud põhiturul. Reeglite tõlgendamisega seotud võimalike kahtlutse korral tuleb tõlgendada samamoodi nagu siis, kui ettevõte oleks noteeritud põhiturul.

Siseteabe link