ZINZINO LUGU

Zinzino AB alustas äritegevust 2007. a. sügisel. Ettevõtte põhieesmärk on omada ja arendada otseturundusettevõtteid ja seotud äritegevusi. 

2009. aastal omandati Zinzino Nordic AB osaliselt suunatud aktsiaemissiooni kaudu Zinzino Nordic AB aktsionäridele ja osaliselt Zinzino Nordic AB osakute märkimise kaudu, mis viidi läbi 2009.a detsembris. See andis Zinzino AB-l õiguse kontrollida 97% häältest ja 92% Zinzino Nordic AB kapitalist. 31. detsembriks 2014 on omandi kasvuks 93% kapitalist.

Alates 11. detsembrist 2014, on Zinzino AB noteeritud Nasdaq OMX First North‘is.

Viimase kahe aasta jooksul on aktsiatehingud olnud positiivsed.

2011. aastal laienes ettevõte Eestisse ja Leetu. 2012. avati ettevõtted Lätis ja Islandil. 2013. a. käivitati ettevõte Ameerika Ühendriikides (Jupiter, Florida). Erinevalt kontserni eelmisest struktuurist, kuuluvad uued tütarettevõtted otse Zinzino AB-le.

2014. aastal loodi ettevõtted Poolas ja Hollandis. 2014. aastal omandas Zinzino AB BioActive Foods AS ülejäänud aktsiad ja 85% Faun Pharma AS-i aktsiatest.

Ettevõte loodi Kanadas 2015. aastal.