FINANTSKALENDER


Järgmine aruanne

2. kvartali vahearuanne 2016 - avaldatakse 31. augustil 2016


2016

Aastaaruanne 2015 - avaldatud 29. veebruar 2016

Igaaastane aruanne 2015 - avaldatud 29. aprill 2016

1. kvartali aruanne 2016 - avaldatud 20. mai 2016

 

2015

Igaaastane aruanne 2014 - avaldatud 17. aprill 2015

Aktsionäride üldkoosolek - avaldatud 8. mai 2015

1. kvartali aruanne 2015 - avaldatud 22. mai 2015

2. kvartali aruanne - avaldatud 31. august 2015

3. kvartali aruanne - avaldatud 23. november 2015


2014

3. kvartali aruanne - avaldatud 24. oktoober 2014