Cart
Shopping cart
Health • miðvikudagur, 29. mars 2023 • 4

Vöxtur og þroski barna

Zinzino

Sérhver þáttur varðandi heilsu barna getur haft áhrif á vöxt og þroska barna til lengri tíma litið. Til eru þættir sem hafa slæm áhrif á heilsu barna. Tökum sem dæmi mikinn hita eða loftmengun — sem gera foreldrum erfiðara um vik að tryggja góða heilsu barna sinna og hefur þannig neikvæð áhrif á vöxt og þroska þeirra.

Næring og þorski barna

Næring gegnir mikilvægu hlutverki í þroska barna hvað varðar verndun þeirra gegn neikvæðum áhrifum. Góð næring hjálpar börnum að þróa öflugt ónæmiskerfi, svo þau fari ekki á mis við skemmtilega hreyfingu og félagslega örvun. Vandlega valin næring fyrir þroska barna er nauðsynleg fyrir heilsu þeirra svo þau hafi orku til að einbeita sér og vera skapandi.

Hvers vegna er næring barna mikilvæg fyrir þroska þeirra?

Góð næring barna er mikilvæg fyrir vöxt og almennan þroska vegna þess að hún leggur grunn að góðri heilsu og andlegri virkni fram á fullorðinsár. Mataræði barna — og næringargildi þess — hefur áhrif á orkustig þeirra og hefur þar með bein áhrif á getu þeirra til að taka þátt í íþróttum, skóla og tómstundum. Sérhver þáttur í þroska barna, þar með talið næring barna og líkamlegur þroski þeirra, hefur margvísleg heilsufarsleg áhrif.

Stig og áfangar heilaþroska

Heilaþroski barna á sér stað í stigum og áfangar einkennast af aukinni færni og sjálfstæði á hverju stigi. Heili ungbarna gerir þeim kleift að vera í sitjandi stellingu þegar þau þróa vöðva og samhæfingu. Þegar börn byrja að hjala og hafa samskipti gerir heilaþroski þeirra þeim kleift að byrja að skilja bendingar og hljóð. Heili smábarna er nógu þroskaður til að þau geti byrjað að ganga, klifra og jafnvel dansa. Sum teikna og læra að búa til list. Á skólaaldri gefur hreyfifærni barna til kynna góðan heilaþroska og þau geta stundað íþróttir og farið að klæða sig sjálf. Þegar þessum áföngum er náð öðlast börn sjálfsmeðvitund og þau öðlast betri skilning á sjálfum sér og heiminum í kringum sig á hverju stigi heilaþroska.

3kids-development.png

Næring fyrir heilbrigðan heilaþroska

Á hverju stigi heilbrigðs heilaþroska spyrjum við hvers vegna næring barna sé mikilvæg og hvernig við getum hjálpað þeim að ná þeim heilaþroska sem er nauðsynlegur til að ná hverju nýju tjáningar- og samhæfingarstigi. Börn nota hverja frumu í líkamanum til að ná tökum á nýrri færni. Með því að taka ákvarðanir um næringu taka foreldrar virkan þátt í heilsu barna sinna og sér í lagi heilaþroska þeirra. Matur sem börn þrá — sykurhlaðið sælgæti eða steikt og bragðgóð kolvetni — getur verið stór hluti af fæðuinntöku barns. Skorturinn á næringargildi þýðir hins vegar að orka barnsins verður óhjákvæmilega minni eftir upphaflega sykurvímu. Frekar en að laga sig að þeim skyndilegu toppum og lægðum sem unnin matvæli stuðla að í líkamanum munu góð næringarefni stöðugt styðja við þroska heilans og styrkja hann með því að þróa þrautseigan og heilbrigðan heila. Eins og atvinnuíþróttamenn sem eyða mörgum árum í að þróa hámarksfærni hjálpar góð næring fyrir heilaþroska barna, til lengri tíma litið, við að tryggja hámarksstyrk heilans.

Sjónþroski í árbernsku

Hvar liggja mestu möguleikarnir í heilbrigðum heilaþroska? Slæmar venjur í árbernsku geta hindrað sjónþroska barna. Börn þurfa heilbrigða sjón til að átta sig í heimi sem er fullur af upplýsingum. Nú þegar skjáir eru alls staðar — og freistingin til að horfa í langan tíma er alltaf til staðar — er erfitt að forðast augnþreytu og er það því ógn við heilsu barna. Í stuttu máli, því lengur sem heilbrigður heilaþroski og sjónheilbrigði eru vernduð í æsku gegn áreiti og álagi, því betra. Fyrir vikið mun sjón barna haldast góð út barnæskuna og langt fram á fullorðinsár.

Hvernig næring barna hjálpar til við þroska augna og sjónar

Hvernig getur þá góð næring barna hjálpað sjón þeirra? C- og E-vítamín stuðla að endurheimt augnvefs og geta komið í veg fyrir sýkingar. Omega-3 fitusýrur koma í veg fyrir augnþurrk sem getur verið óþægilegur A-vítamín spornar gegn augnþurrki og næturblindu. Þar sem offita og háþrýstingur hafa verið tengd við sjóntengda sjúkdóma hjá börnum getur góð næring hjálpað til við að koma í veg fyrir þessa kvilla og jafnvel stuðlað að sjón- og heilaþroska barna. Ávextir, grænmeti og einföld prótín eru mikilvægir þættir í góðri næringu barna, en mörg börn forðast að borða fisk. Fiskur er helsta uppspretta omega-3 fitusýra, þannig að BalanceOil Tutti Frutti frá Zinzino er auðveld og ljúffeng leið til að aðstoða við sjónþroska barna.1 Miðað við allt það sem þarf til að styðja við vellíðan barna er það léttir að vita að Omega-3 BalanceOil með Tutti Frutti bragði inniheldur nauðsynlegu næringarefnin fyrir sjónþroska barna.

Þótt margar áskoranir fylgi því að tryggja góða heilsu og heilaþroska barna, þá eru til úrræði til að styðja við fullnægjandi næringu fyrir þroska barna. Heilinn og líkaminn eru tengdir. Vöxtur, þroski og vellíðan barna er allt mikilvægir þættir fyrir heilsu barna. Að tryggja barninu þínu fullnægjandi næringu núna mun skila langvarandi ávinningi sem barnið nýtur góðs af ævilangt. BalanceOil Tutti Frutti hjálpar foreldrum að gera allt það sem þau geta til að tryggja góðan heilaþroska2 og almennan líkamlegan þroska3 og sjónþroska4 barnanna sinna.

1. EFSA, Docosahexaenoic acid (DHA

EFSA, inntaka móður á dókósahexensýru (DHA) stuðlar að eðlilegum þroska heila fósturs og ungbarna á brjósti., í gr.14(1)(b) – Fullyrðingar um heilsu- og þroska barna. Veita skal barnshafandi konum og konum með börn á brjósti upplýsingar þess efnis að dagleg inntaka DHA þurfi að vera 200 mg til viðbótar við ráðlagðan dagskammt af Omega-3 fitusýrum fyrir fullorðna, þ.e.: 250 mg DHA og EPA. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem veita a.m.k. 200 mg dagskammt af DHA.

2. EFSA, Essential fatty acids

EFSA, þörf er á nauðsynlegum fitusýrum fyrir eðlilegan vöxt og þroska barna., í gr.14(1)(b) - Fullyrðingar um heilsu og þroska barna. Upplýsingar til neytanda um að jákvæðum áhrifum sé náð með daglegri inntöku á 2 g of α-línólsýru (ALA) og daglegri inntöku á 10 g af línólsýru (LA).

3. DHA contributes to the maintenance of normal vision

DHA stuðlar að því að viðhalda eðlilegri sjón. Fullyrðinguna má aðeins að nota um matvæli sem innihalda a.m.k. 40 mg af DHA í hverjum 100 g og fyrir hverjar 100 kkal. Fullyrðingin krefst þess að neytandinn sé upplýstur um að jákvæðu áhrifin fáist með daglegri inntöku á 250 mg af DHA. Inntaka dókósahexensýru (DHA) stuðlar að eðlilegum sjónþroska ungbarna upp að 12 mánaða aldri. Neytandinn skal upplýstur um að jákvæðu áhrifin fáist með daglegri inntöku á 100 mg af DHA. Þegar þessi fullyrðing er notuð um þurrmjólk fyrir ungbörn eldri en hálfs árs skulu a.m.k 0,3% af fitusýrum hennar vera DHA.

4. EFSA, Docosahexaenoic acid (DHA) maternal intake contributes to the normal brain development of the foetus

EFSA, inntaka móður á dókósahexensýru (DHA) stuðlar að eðlilegum þroska heila fósturs og ungbarna á brjósti., í gr.14(1)(b) – Fullyrðingar um heilsu- og þroska barna. Veita skal barnshafandi konum og konum með börn á brjósti upplýsingar þess efnis að dagleg inntaka DHA þurfi að vera 200 mg til viðbótar við ráðlagðan dagskammt af Omega-3 fitusýrum fyrir fullorðna, þ.e.: 250 mg DHA og EPA. Þessa fullyrðingu má aðeins nota um matvæli sem veita a.m.k. 200 mg dagskammt af DHA.