Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Spauskite, jei reikia daugiau informacijos.
Cart
Jūsų pirkinių krepšelis

PRANEŠIMAI SPAUDAI

Čia skaitykite mūsų naujausius Spaudos Pranešimus anglų kalba (naujausia viršuje)

2020-10-08
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Hong Kong-marknaden

2020-10-08
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino Hong Kong launch

2020-10-05
ZINZINO AB (Publ): Preliminär Försäljningsrapport Q3 2020 (Regulatoriskt)

2020-10-05
ZINZINO AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2020 (Regulatory)

2020-09-16
Zinzino Ab (Publ): Zinzino moves to the Premier Segment of First North Growth Market (Regulatory)

2020-09-16
Zinzino Ab (Publ): Zinzino flyttar upp till Premier-segmentet av First North Growth Market (Regulatoriskt)

2020-09-07
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2020 (Regulatoriskt)

2020-09-07
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2020 (Regulatory)

2020-08-28
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q2 2020 (Regulatoriskt)

2020-08-28
Zinzino AB (Publ) Interim Q2 Report 2020 (Regulatory)

2020-08-05
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2020 (Regulatory)

2020-08-05
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Juli 2020 (Regulatoriskt)

2020-07-14
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Juni 2020 (Regulatoriskt)

2020-07-14
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Juni 2020 (Regulatory)

2020-06-22
ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner (Regulatoriskt)

2020-06-09
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2019 (Regulatory)

2020-06-02
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Maj 2020 (Regulatoriskt)

2020-06-02
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2020 (Regulatory)

2020-05-15
Kungörelse från Årsstämman 2020 (Regulatoriskt)

2020-05-14
Zinzino AB (Publ) Delårsrapport Q1 2020 (Regulatoriskt)

2020-05-14
Zinzino AB (Publ) Interim Q1 Report 2020 (Regulatory)

2020-05-08
Zinzino AB (Publ): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner (Regulatoriskt)

2020-05-05
Zinzino AB (Publ): Engångseffekt pga ändrad redovisning för distributörsersättning förbättrar Q1 2020 med 22,2 msek före skatt (Regulatoriskt)

2020-05-05
Zinzino AB (Publ): One-time effect due to changed accounting for distributor remuneration improves Q1 2020 with sek 22.2 million before tax (Regulatory)

2020-05-05
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport April 2020 (Regulatoriskt)

2020-05-05
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report April 2020 (Regulatory)

2020-04-24
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2019 (Regulatoriskt)

2020-04-24
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2019 (Regulatory)

2020-04-17
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 15 maj 2020 (Regulatoriskt)

2020-04-06
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Mars 2020 (Regulatoriskt)

2020-04-06
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report March 2020 (Regulatory)

2020-04-06
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia (Regulatory)

2020-04-06
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien (Regulatoriskt)

2020-03-06
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Februari 2020 (Regulatoriskt)

2020-03-06
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report February 2020 (Regulatory)

2020-02-28
Zinzino Bokslutskommuniké 2019 (Regulatoriskt)

2020-02-28
Zinzino Year-End report 2019 (Regulatory)

2020-02-07
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Januari 2020 (Regulatoriskt)

2020-02-07
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report January 2020 (Regulatory)

2020-01-13
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT 2019 (Regulatory)

2020-01-13
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2019 (Regulatoriskt)

2019-12-11
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2019

2019-12-11
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT NOVEMBER 2019

2019-11-22
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

2019-11-22
ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expands in Asia

2019-11-15
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q3 2019

2019-11-15
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q3 2019

2019-11-13
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport October 2019

2019-11-13
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report October 2019

2019-10-25
Zinzino AB (Publ): Zinzino & Life Leadership SE

2019-10-25
Zinzino AB (Publ): Zinzino & Life Leadership ENG

2019-10-09
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2019

2019-10-09
Zinzino AB (Publ): Preliminary Sales Report Q3 2019

2019-09-12
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport Augusti 2019

2019-09-12
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report Augusti 2019

2019-08-30
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q2 2019

2019-08-30
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q2 2019

2019-08-14
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juli 2019

2019-08-14
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report July 2019

2019-07-10
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report June 2019

2019-07-10
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport juni 2019

2019-06-12
Zinzino AB (Publ) Preliminary sales report May 2019

2019-06-12
Zinzino AB (Publ) Preliminär försäljningsrapport maj 2019

2019-06-11
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018 ENG

2019-05-23
Kungörelse från Årsstämman

2019-05-16
ZINZINO AB (PUBL) INTERIM REPORT Q1 2019

2019-05-16
ZINZINO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q1 2019

2019-05-14
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019

2019-05-14
ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES REPORT APRIL 2019

2019-04-30
Zinzino AB (Publ): Annual Report 2018

2019-04-30
Zinzino AB (Publ): Årsredovisning 2018

2019-04-22
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 22 maj 2019

2019-04-04
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report March 2019

2019-04-04
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Mars 2019

2019-03-07
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport Februari 2019

2019-03-07
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report February 2019

2019-02-28
Zinzino Year-End report 2018

2019-02-28
Zinzino Bokslutskommuniké 2018

2019-02-04
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport januari 2019

2019-02-04
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report january 2019

2019-01-29
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport 2018

2019-01-29
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report 2018

2018-10-15
Zinzino ab (publ): the board decides to issue 200 000 stock options

2018-10-15
Zinzino ab (publ): styrelsen beslutar att emittera 200 000 teckningsoptioner

2018-10-11
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report third quarter 2018

2018-10-11
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2018

2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL - JUNE 2018

2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT JULY - SEPTEMBER 2018

2018-08-30
ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2018

2018-07-05
Zinzino AB (Publ): Preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2018

2018-07-05
Zinzino AB (Publ): Preliminary sales report second quarter 2018

2018-06-01
Zinzino appointed "Growth company of the year 2017" by Direct Selling Sweden

2018-05-15
Kungörelse från Årsstämman

2018-05-15
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018, Zinzino AB (publ)

2018-05-15
Interim Report 1st January - 31st March 2018, Zinzino AB (publ)

2018-04-24
Årsredovisning 2017 Zinzino AB (publ)

2018-04-24
Annual Report 2017 Zinzino AB (publ) in Swedish

2018-03-12
Zinzino lanserar en ny produkt: Energy Bar – Välsmakande och nyttig

2018-03-12
ZINZINO LAUNCHES NEW PRODUCT: Energy Bar – Delicious and healthy

2018-02-28
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning

2018-02-28
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends

2018-02-28
Delårsrapport, 1 januari- 31 december 2017: stark tillväxt och förslag till kraftigt ökad utdelning

2018-02-28
Interim report, 1 January- 31 December 2017: strong growth and proposal for greatly increased dividends

2018-01-10
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport 2017

2018-01-10
Zinzino AB (publ): Preliminary sales report 2017

2017-11-13
Delårsrapport, juli-september 2017: Förbättrade bruttomarginaler och en stark tillväxt på hemmamarknaden

2017-11-13
Interim report, July – September 2017: Improved gross margins and strong growth in the domestic market

2017-11-08
Zinzino tidigarelägger delårsrapport

2017-11-08
Zinzino announces early release of interim report

2017-10-20
Zinzino lanserar banbrytande produkt: BalanceOil Vegan för hjärta och hjärna

2017-10-20
Zinzino launches groundbreaking product: BalanceOil Vegan for the heart and brain

2017-10-10
Rättelse: Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017

2017-10-10
Correction: Preliminary Sales report third quarter 2017

2017-10-09
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017

2017-10-09
Zinzino AB (publ): Preliminary Sales report third quarter 2017

2017-09-27
Förändringar i Zinzinos ledningsgrupp

2017-09-27
Zinzino AB (publ) management team changes

2017-08-31
Delårsrapport Zinzino, april-juni 2017: Mycket stark tillväxt på 28% och fullskalig lansering av en ny digital plattform

2017-08-31
Interim Report, Zinzino, April – June 2017: Very strong growth of 28% and full-scale launch of a new digital platform

2017-07-04
Zinzino AB (publ): preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2017

2017-07-04
Zinzino AB (publ): preliminary sales report second quarter 2017

2017-06-30
Zinzino lanserar nytt kosttillskott: Bättre sömn, minskad stress och ökat välmående med Viva

2017-06-30
Zinzino launches Viva, a new dietary supplement promoting better sleep, reducing stress and increasing well-being

2017-06-20
Zinzino etablerar fullt ut i Spanien

2017-06-20
Zinzino fully established in Spain

2017-06-02
Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning

2017-06-02
Zinzino AB (publ.) appointed “Growth Company of the Year 2016” in direct

2017-05-24
Kungörelsen från Årsstämman

2017-05-16
Zinzino Startar upp för försäljning i Schweiz

2017-05-16
Zinzino begins selling in Switerland

2017-05-10
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Zinzino AB (publ)

2017-05-10
Interim Report 1st January - 31st March 2017, Zinzino AB (publ)

2017-05-03
Årsredovisning 2016 Zinzino AB (publ)

2017-05-03
Annual Report 2016 Zinzino AB (publ) in Swedish

2017-04-20
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 24 maj 2017

2017-02-28
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Zinzino AB (publ)

2017-02-28
Year-End Report 1st January – 31st December 2016, Zinzino AB (publ)