Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Noklikšķiniet, lai iegūtu vairāk informācijas.
Cart
Jūsu iepirkumu grozs

INFORMĀCIJA INSAIDERIEM

Zinzino AB direktoru padome ir apstiprinājusi Zinzino Tirdzniecības politiku vadošajiem darbiniekiem un citiem insaideriem Zinzino. Tas saskan ar Vadlīnijām insaideriem, ko izdevusi Zviedrijas Finanšu pārraudzības institūcija (www.fi.se).

Paziņojumi saskaņā ar Regulas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 19. pantu:

Insaideru darījumi