BEDRIJFSINFORMATIE

De bedrijfsactiviteiten van Zinzino AB begonnen in de herfst van 2007. De hoofdactiviteit van het bedrijf is het bezitten en ontwikkelen van bedrijven binnen direct marketing en aanverwante zakelijke activiteiten.

In 2009 werd Zinzino Nordic AB overgenomen, deels door de uitgifte van een gestuurde aandelenuitgifte aan de aandeelhouders in Zinzino Nordic AB en deels door een abonnement van aandelen in de uitgifte van voorkeursrechten die Zinzino Nordic AB in december 2009 uitvoerde. Dit gaf Zinzino AB controle over meer dan 97% van de stemmen en 92% van het kapitaal van Zinzino Nordic AB. Tot 31 december 2014 was het eigendom
verhoogd tot 93% van het kapitaal.

Sinds 11 december 2014 staat Zinzino AB genoteerd op Nasdaq OMX First North.

De aandelenprestaties zijn zeer positief, vooral in de afgelopen twee jaar.

In 2011 werd de groep uitgebreid met bedrijven in Estland en Litouwen. In 2012 werden de bedrijven ook gelanceerd in Letland en IJsland. In 2013 werd een bedrijf gestart in de Verenigde Staten met een hoofdkwartier in Jupiter in Florida. In tegenstelling tot de vorige groepsstructuur zijn de nieuwe dochterondernemingen rechtstreeks eigendom van Zinzino AB.
In 2014 werden bedrijven opgericht in Polen en Nederland.

In 2014 verwierf Zinzino AB de resterende aandelen van BioActive Foods AS en 85% van de aandelen in Faun Pharma AS.

In 2015 werd een bedrijf gestart in Canada.

Cijfers in het kort

 • Voor 2015 bedroegen de totale inkomsten van de groep SEK 443,8 (357,7) miljoen, gelijk aan een groei van 24% (41%).
 • De brutowinst bedroeg SEK 149,3 (102,4) miljoen en de bruto winstmarge was 33,6% (28,6%).
 • EBITDA bedroeg SEK 25,6 (21,4) miljoen en de operationele marge voor afschrijving was 5,8% (6,0%).
 • Waardevermindering en afschrijvingen bedroegen SEK 7,1 (2,8) miljoen waarvan SEK 5,1 (0,5) toe te schrijven was aan
  afschrijving van de goodwill.
 • De operationele winst bedroeg SEK 18,5 (18,6) miljoen en de operationele marge was 4,2% (5,2%).
 • De winst voor belasting bedroeg SEK 17,6 (18.4) miljoen. Winst per aandeel voor belasting bedroeg SEK 0.6 (0.8)
  (vóór verwatering).
 • Winst na belasting (32,7) 9,7 miljoen. Vorig jaar hadden uitgestelde belastingen en verhaalbare bedragen op overgedragen belastingverlies een positief
  effect op de winst van SEK 14,5 miljoen.
 • De Raad van bestuur stelde een dividend voor van SEK 0,25 (0,25) per aandeel voor het afgelopen jaar.
 • Op de afsluitingsdag, cash en cash equivalenten bedroegen tot SEK 26.9 (42.8) miljoen.