Abonnement:

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 59,00 per maand
i

Basic BalanceOil Vegan - start kit

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden, € 59,00 per maand
€ 109,00 Je kit-prijs (besparing 31 %)
€ 158,00 Retailprijs

Abonnement:

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 59,00 per maand
i

BalanceOil Vegan - start kit

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden, € 59,00 per maand
€ 179,00 Je kit-prijs (besparing 54 %)
€ 392,00 Retailprijs

Abonnement:

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 39,00 per maand
i

Balance - start kit 1

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden, € 39,00 per maand
€ 149,00 Je kit-prijs (besparing 62 %)
€ 396,00 Retailprijs

Abonnement:

BalanceOil 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 29,00 per maand
i

Balance - start kit 2

BalanceOil 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden, € 29,00 per maand
€ 149,00 Je kit-prijs (besparing 62 %)
€ 396,00 Retailprijs

Abonnement:

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 39,00 per maand
i

Balance Basic - start kit 1

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden, € 39,00 per maand
€ 79,00 Je kit-prijs (besparing 43 %)
€ 138,00 Retailprijs

Abonnement:

BalanceOil 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 29,00 per maand
i

Balance Basic - start kit 2

BalanceOil 1 st/maand
Abonnement voor 6 maanden, € 29,00 per maand
€ 79,00 Je kit-prijs (besparing 43 %)
€ 138,00 Retailprijs

Abonnement:

BalanceOil AquaX + Xtend 120 tabl. /Maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 72,00 per maand
i

BalanceOilXtend - start kit 1

BalanceOil AquaX + Xtend 120 tabl. /Maand
Abonnement voor 6 maanden, € 72,00 per maand
€ 219,00 Je kit-prijs (besparing 57 %)
€ 512,00 Retailprijs

Abonnement:

BalanceOil x 1 + Xtend 120 tabl. /Maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 62,00 per maand
i

BalanceOilXtend - start kit 2

BalanceOil x 1 + Xtend 120 tabl. /Maand
Abonnement voor 6 maanden, € 62,00 per maand
€ 219,00 Je kit-prijs (besparing 57 %)
€ 512,00 Retailprijs

Abonnement:

BalanceOil Capsules 2 st/maand
Abonnement voor 6 maanden,
€ 48,00 per maand
i

BalanceOilCapsules - start kit

BalanceOil Capsules 2 st/maand
Abonnement voor 6 maanden, € 48,00 per maand
€ 195,00 Je kit-prijs (besparing 45 %)
€ 357,00 Retailprijs