Informed Choice® är en garanti för att Zinzinos registrerade produkter inte innehåller någon av de 270+ substanser som förbjudits av WADA (World Anti-Doping Agency). Certifieringen är även en garanti för att produktens innehåll verkligen överensstämmer med beskrivningen på etiketten, och att de produkter som testats inte innehåller skadliga nivåer av förorenande ämnen. För mer information se www.informed-choice.org
600,00 kr Ditt kit pris (spara 25 %)
799,00 kr Försäljningspris
595,00 kr Ditt kit pris (spara 50 %)
1.187,00 kr Försäljningspris
525,00 kr Ditt kit pris (spara 50 %)
1.047,00 kr Försäljningspris

Z4F Food kit, Viva

  (10,00 cr)
549,00 kr Ditt kit pris (spara 32 %)
807,00 kr Försäljningspris
795,00 kr Ditt kit pris (spara 16 %)
948,00 kr Försäljningspris

Z4F Food kit, AquaX

  (10,00 cr)
649,00 kr Ditt kit pris (spara 13 %)
748,00 kr Försäljningspris
525,00 kr Ditt kit pris (spara 19 %)
648,00 kr Försäljningspris

Z4F Food kit, Lemon

1 pcs   (10,00 cr)
525,00 kr Ditt kit pris (spara 19 %)
648,00 kr Försäljningspris

Z4F Food kit, Vanilla

1 pcs   (10,00 cr)
525,00 kr Ditt kit pris (spara 19 %)
648,00 kr Försäljningspris
660,00 kr Ditt kit pris (spara 30 %)
947,00 kr Försäljningspris

Z4F Food kit, BalanceXtend

1 pcs   (10,00 cr)
595,00 kr Ditt kit pris (spara 20 %)
747,00 kr Försäljningspris
525,00 kr Ditt kit pris (spara 29 %)
744,00 kr Försäljningspris

Z4F Food kit, LeanShake

1 pcs   (10,00 cr)
965,00 kr Ditt pris
1.167,00 kr Försäljningspris
645,00 kr Ditt pris
749,00 kr Försäljningspris
545,00 kr Ditt pris
696,00 kr Försäljningspris

Z4F Food kit, ZinoBiotic

1 pcs   (10,00 cr)
565,00 kr Ditt kit pris (spara 33 %)
847,00 kr Försäljningspris
625,00 kr Ditt kit pris (spara 21 %)
791,00 kr Försäljningspris
625,00 kr Ditt kit pris (spara 21 %)
796,00 kr Försäljningspris
625,00 kr Ditt kit pris (spara 22 %)
801,00 kr Försäljningspris
655,00 kr Ditt kit pris (spara 22 %)
839,00 kr Försäljningspris
595,00 kr Ditt kit pris (spara 23 %)
771,00 kr Försäljningspris
Kundforum