Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

Investor relations

Här hittar du information som ger dig en översikt över Zinzinos finansiella resultat och strategiska ledning.


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

Zinzino bekräftar härmed förvärvet av VMA Life för expansion inom den Asiatiska regionen såsom Singapore, Malaysia, Taiwan, Thailand och Hong Kong. Idag den 6 april 2020 signerade Zinzino det slutgiltiga förvärvsavtalet med VMA Life i Singapore. VMA Life är ett direktförsäljningsbolag med huvudkontor i Singapore som bedriver verksamhet i Malaysia, Thailand, Taiwan, Hongkong Kina och Singapore. VMA Life säljer produkter inom hälsa och skönhet. ” Med Zinzino får vi en stark partner med fantastiska produkter som vi tror kommer att passa kunderna i vår region perfekt” säger Kenneth Koh, VD Läs mer »

Publicerad: 6 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MARS 2020

Stark försäljningstillväxt under mars; Zinzinos totala intäkter ökade med 33 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till  75,7 (58,4) MSEK i mars. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 89 % och uppgick till 6,6 (3,5) MSEK. Sammanlagt ökade koncernens intäkter med 33 % till 82,3 (61,9) MSEK jämfört med föregående år. Första kvartalet 2020 blev försäljningsmässigt det starkaste kvartalet hittills i bolagets historia; de Zinzino-baserade intäkterna för januari–mars steg med 43 % till 227,1 ( Läs mer »

Publicerad: 6 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2020

Stark försäljningstillväxt under februari; Zinzinos totala intäkter ökade med 63% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 67% till 72,3 (43,3) MSEK i februari. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 10% och uppgick till 3,2 (2,9) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 63% till 75,5 (46,2) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-februari 2020 ökade med 53% till 161,6 (105,9) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: +-------------+------+----- Läs mer »

Publicerad: 6 mar Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

FÖRSÄLJNINGSREKORD OCH ÖKAD LÖNSAMHET Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 34% till 770,6 (576,6) MSEK under 2019. Samtidigt steg EBITDA  med 42% till 33,5 (23,7) MSEK och Kassaflödet ökade till 71,3 (29,8) MSEK. Aktieutdelningen för det gångna räkenskapsåret föreslås till 70 (70) öre genom 55 (50) öre i ordinarie utdelning och 15 (20) öre extra utdelning vid samma utdelningstillfälle. Under sista kvartalet 2019 steg de totala intäkterna med 52% till 236,3 (155,7) MSEK. Bakom den starka Läs mer »

Publicerad: 28 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2020

Stark försäljningstillväxt under januari; Zinzinos totala intäkter ökade med 43% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 39% till 78,0 (56,1) MSEK i januari. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 105% och uppgick till 7,3 (3,6) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 43% till 85,3 (59,7) MSEK jämfört med föregående år. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 20-jan 19-jan Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring Baltikum 5,5 4,8 14% Läs mer »

Publicerad: 7 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2019

Stark försäljningstillväxt under 2019; totala intäkter under fjärde kvartalet ökade med 47% och totala intäkter helåret 2019 ökade med 33%, jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 84% till 66,3 (36,1) MSEK i december. Hög andel intern produktion under december medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 56% och uppgick till 2,8 (6,3) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 64% till 69,3 (42,4) MSEK jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet 2019 blev det försäljningsmässigt Läs mer »

Publicerad: 13 jan Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2019

Stark försäljningstillväxt under november; Zinzinos totala intäkter ökade med sammanlagt 30% jämfört med föregående år. Stark tillväxt främst i Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 38% till 69,1 (50,2) MSEK i november. Hög andel intern produktion under november medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 42% och uppgick till 3,2 (5,5) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 30% till 72,3 (55,7) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-november 2019 ökade med 30% till 695,8 (534,8) MSEK. Läs mer »

Publicerad: 11 dec Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

Zinzino har signerat ett letter of intent med VMA Life i Singapore gällande förvärv av bolaget för en snabbare expansion inom den asiatiska regionen. Zinzino har för avsikt att signera slutligt förvärvsavtal under första kvartalet 2020 efter genomförd due dilligence. VMA Life är ett direktförsäljningsbolag med huvudkontor i Singapore som bedriver verksamhet i Malaysia, Thailand, Taiwan, Hongkong Kina och Singapore. VMA Life säljer produkter inom hälsa och skönhet. ” Med Zinzino får vi en stark partner med fantastiska produkter som vi tror kommer att passa kunderna i vår region perfekt” Läs mer »

Publicerad: 22 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q3 2019

ZINZINO GÅR MOT REKORDÅR! SKRUVAR UPP INTÄKTSPROGNOSEN YTTERLIGARE TILL 750 MSEK Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 36 % till 186,5 (136,7) MSEK under tredje kvartalet. Under kvartalet har bolaget lanserat en ny design och en rad nya funktioner på zinzino.com. Webbsidan har fått en modern design som speglar företagets varumärke. En ny navigering har lanserats och flödena kring produktval har förenklats. Lanseringen inkluderar en snabb, enkel och rolig shopping­upplevelse som gör Läs mer »

Publicerad: 15 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2019

Stark försäljningstillväxt under oktober; Zinzinos totala intäkter ökade med sammanlagt 52% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 55% till 84,1 (54,1) MSEK i oktober. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 3% och uppgick till 4,2 (4,1) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 52% till 88,3 (58,2) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-oktober 2019 ökade med 30% till 622,62 (479,1) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: +-------------+--- Läs mer »

Publicerad: 11 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino inleder samarbete med nordamerikanska Life Leadership

Zinzino inleder samarbete med snabbt växande amerikanska Life Leadership Community. Genom samarbetet får Life Leaderships kunder tillgång till nästa generations test-baserade näringsprodukter från Zinzino. Life Leadership är en USA-baserad utbildnings- och besparingsplattform som hjälper kunder ”Earn and Learn” genom sin digitala lösning. Deras applikation ”Life App” hjälper konsumenter få återbäring på sina dagliga inköp samtidigt som de utvecklar ekonomiska kunskaper och färdigheter. Dessutom bidrar ”Life App” till att utveckla flertalet andra färdigheter som är viktiga i livet genom Läs mer »

Publicerad: 25 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2019

Stark försäljningstillväxt under september; Zinzinos försäljning steg med 41% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 30% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning tredje kvartalet 2019 ökade med 41% och de totala intäkterna med 35%. Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 41% till 58,3 (41,4) MSEK i september. Hög andel intern produktion under juni medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 36% och uppgick till 4,1 (6,5) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 30% till 62,4 (47,9) Läs mer »

Publicerad: 9 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2019

Stark försäljningstillväxt under augusti; Zinzinos försäljning steg med 29% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 27% jämfört med föregående år. Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 29% till 54,3 (41,9) MSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 2% och uppgick till 4,5 (4,4) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 27% till 58,8 (46,4) MSEK jämfört med föregående år.  Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2019 ökade med 26% till 470,2 (373,6) MSEK. Intäkterna fördelade Läs mer »

Publicerad: 12 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q2 2019

ZINZINO SKRUVAR UPP INTÄKTSPROGNOSEN Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 23% till 179,5 (145,5) MSEK under det andra kvartalet. Under kvartalet har en lyckad lansering i Australien genomförts och det snabbt stigande antalet kunder och distributörer på marknaden gör att ett lokalt kontor i Adelaide nu etableras. Utöver det har Zinzino lanserat den nya produkten Essent, nästa generations kapselbaserade kosttillskott inom Omega-3 och tillika ett nytt mycket viktigt verktyg för den Läs mer »

Publicerad: 30 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2019

Stark försäljningstillväxt under juli; Zinzinos försäljning steg med 47% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 44% jämfört med föregående år. Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 47% till 58,1 (39,6) MSEK i juli. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 2% och uppgick till 2,9 (2,8) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 44% till 61,0 (42,4) MSEK jämfört med föregående år.  Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2019 ökade med 25% till 408,8 (327,2) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt Läs mer »

Publicerad: 13 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2019

Stark försäljningstillväxt under juni; Zinzinos försäljning steg med 30% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 23% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning andra kvartalet 2019 ökade med 31% och de totala intäkterna med 23%. Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30% till 52,4 (40,3) MSEK i juni. Hög andel intern produktion under juni medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23% och uppgick till 4,6 (5,9) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 23% till 57,0 (46,3) MSEK jämfört med Läs mer »

Publicerad: 10 jul Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2019

God försäljningstillväxt under maj; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 10% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 58,6 (48,3) MSEK.  Faun Pharmas externa försäljning minskade med 58% och uppgick till 3,3 (7,8) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 10% till 61,9 (56,1) MSEK jämfört med föregående år.  Ackumulerat januari-maj ökade intäkterna med 21% till 287,5 (238,5) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Läs mer »

Publicerad: 12 jun Ladda ner PDF


Kungörelse från årsstämman

Rättelse av tidigare pressmeddelande gällande kungörelse från årsstämman i Zinzino AB 20190522. Tidigare pressmeddelande gällande kungörelse från årsstämma i Zinzino AB innehöll en felaktig hänvisning till MAR. Nedan följer det korrekta pressmeddelandet: Kungörelse från årsstämman Zinzino AB (publ.) höll idag den 22 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: · Att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen · Att för räkenskapsåret 2018 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten · Att Läs mer »

Publicerad: 22 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q1 2019

STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT KOMBINERAT MED GOD LÖNSAMHET Med stöd av en ny effektiv försäljningsstimulerande kampanj mot distributörsorganisationen accelererade försäljningstillväxten under kvartalet vilket resulterade i att de totala intäkterna ökade med 21% till 168,3 (139,3) MSEK. Starkast tillväxt återfanns i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader. Bolagets digitala utveckling fortsatte under första kvartalet genom att den nya kommunikationsplattformens första del aktiverades fullt ut. Zinzinos investeringar i IT-system och marknadsverktyg Läs mer »

Publicerad: 16 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019

Stark försäljningstillväxt under april; Zinzinos försäljning steg med 36% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 29% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 36% till 53,4 (39,4) MSEK. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 8% och uppgick till 6,1 (6,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 29% till 59,5 (46,0) MSEK jämfört med föregående år. Ackumulerat januari-april ökade intäkterna med 24% 227,7 (183,7) jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna Läs mer »

Publicerad: 14 maj Ladda ner PDF


ÅRSREDOVISNING 2018 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2018 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, www.zinzino.com. Zinzino kommer att hålla årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13.30 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens Gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 13:15. För mer information vänligen kontakta: Fredrik Nielsen, CFO Zinzino tfn + 46 (0) 707 900 174, Zinzino.com Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70 190 03 12 Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag      Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt Läs mer »

Publicerad: 30 apr Ladda ner PDF


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 22 MAJ 2019

Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 13.30 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens Gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 13.15. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken senast 2019-05-16 dels senast tisdagen den 21 maj 2019 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta registrera Läs mer »

Publicerad: 23 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2019

Stark försäljningstillväxt under mars; Zinzinos försäljning steg med 33% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 26% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning första kvartalet 2019 ökade med 26% och de totala intäkterna med 19% jämfört med första kvartalet föregående år. Stark tillväxt i främst övriga Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 33% till 54,1 (40,8) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 33% och uppgick till 3,3 (4,8) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen Läs mer »

Publicerad: 4 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2019

Stark försäljningstillväxt under februari; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 18% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flera regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 50,1 (41,4) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 22% och uppgick till 2,9 (3,7) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 18% till 53,0 (45,1) MSEK jämfört med föregående år. Ackumulerat januari-februari steg intäkterna med 16% till 106,5 (91,9) Läs mer »

Publicerad: 7 mar Ladda ner PDF