Cart
Din varukorg
FÖRETAGSINFORMATION

Under 2009 förvärvades Zinzino Nordic AB genom dels en riktad apportemission mot ägarna i Zinzino Nordic AB och dels genom aktieteckning i den företrädesemission Zinzino Nordic AB genomförde i december 2009. Genom detta fick Zinzino AB kontroll över 97 % av rösterna och 92% av kapitalet i Zinzino Nordic AB. Fram till 31 december 2014 hade ägarandelen ökat till 93% av kapitalet.

LEDNING OCH STYRELSE

Zinzino AB:s verksamhet startade hösten 2007. Bolagets främsta verksamhet är att äga och utveckla företag inom direktmarknadsföring och relaterade verksamheter.

LEDNINGSGRUPP
List View

Dag Bergheim Pettersen
CEO

Född: 1970
Ledande positioner på El-giganten, Alcatel och som senior Vice President i TeliaSoneras dotterbolag NetCom. Dag har stor erfarenhet av strategiskt ledarskap i tillväxtföretag och är anställd som VD i Zinzino sedan 2012.

Antal aktier: 1 460 488 B-aktier
List View

Michael Perry
COO USA

Född: 1953
Michael Perry har lång erfarenhet av ledande befattningar i flera olika företag. Han har en MBA och har bland annat varit försäljningschef, operativ chef och VD. Han har lång erfarenhet av direktförsäljning. Michael anställdes som COO i Zinzino LLC (den amerikanska marknaden) i mars 2013.

Antal aktier: 0 + 100.000 teckningsoptioner
List View

Henrik Schultz
Produktchef

Född: 1961
Henrik Schultz har under lång tid arbetat i ledande befattningar för olika internationella och kommersiella bolag. I grunden är han civilekonom och har haft befattningar såsom försäljningschef, marknadschef och VD. Henrik anställdes i Zinzino 2007 och kommer senast från Libro Gruppen AB.

Antal aktier: 55 000 B-aktier
List View

Fredrik Nielsen
CFO

Född: 1977
Fredrik Nielsen är civilekonom med en bred erfarenhet av ledande befattningar inom ekonomiområdet. Anställd i Zinzino sedan 2009, dessförinnan var han ekonomichef på Gymnasium AB.

Antal aktier: 45 000 B-aktier
List View

Jakob Spijker
VP Sales & Partner Relations

Född: 1968
Jakob Spijker har haft olika roller inom logistik, transport och lagerhållning, både i Sverige och Holland. Anställd i Zinzino sedan 2012. Dessförinnan var han logistikansvarig på Mediatec Solutions AB.

Antal aktier: 15 000 B-aktier
List View

Katriin Laanep
Head of Support

Född: 1973
Katriin har många års erfarenhet inom kundservice och mer än 10 års erfarenhet av direktförsäljnings-branschen. Hon började på Zinzino 2012 som supportmedarbetare och avancerade sedan till både Director Support och Leader Council Support. Allra senast har hon jobbat som chef för Partner Support innan hon blev befordrad till Head of Support, ansvarig för avdelningarna Kundtjänst, Partner-, Director- och Leader Council Support.
List View

Daniel Vennerstrand
CTO

Född: 1976
Daniel Vennerstrand har en Master inom Computer Enginering och har sedan 2001 arbetat med systemutveckling och ledning av mjukvaruutveckling i produktbolag. Daniel kommer senast från Intermail där han arbetade som utvecklingschef.
 
List View

Henrik Hammargren
Head of Business Control

Född: 1980
Henrik Hammargren - Head of Business Control, Henrik Hammargren är civilekonom och har sedan 2006 arbetat som Controller i ledande befattningar på ett flertal företag, däribland Autoliv, Elanders och Resia. Anställd i Zinzino sedan november 2018.

Antal aktier: 0
List View

Gabriele Helmer
CMO

Född: 1977
Gabriele Helmer är civilekonom inom Internationell Marketing och Ekonomi och har sedan 2001 arbetat med marketing på ett flertal olika företag, däribland Lufthansa, Beiersdorf, General Mills, Specsavers samt har erfarenhet från reklambranschen . Anställd i Zinzino sedan mars 2019.

Antal aktier: 2150 stk B-aktier
List View

Geir Smolan
MD Faun

Född: 1961
Geir har en magisterexamen i kemi och stor erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för kvalitet liksom för livsmedelssäkerhet och hälsa och säkerhet. Han har också skrivit flera böcker inom dessa områden. Geir anställdes som Kvalitetschef hos Zinzino 2014 och tog över som MD för Faun Pharma i september 2017.

Hej

STYRELSE
List View

Hans Jacobsson
Ordförande

Född: 1967
MBA. Arbetar som VD för Rootfruit Scandinavia AB. Tidigare bl.a. Finans och logistik-direktör för General Mills Scandinavia AB, Partner i CR&T Ventures (Riskkapitalbolag i Buresfären) och Investment Manager i Investment AB Bure. Har en stor erfarenhet av företagsförvärv och försäljningar, börsnoteringar och strukturaffärer. Dessutom har han omfattande kompetens inom livsmedel och konsumentprodukter. Hans Jacobsson har varit ledamot i bolagets styrelse sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2009.

Antal aktier: 471 215 B-aktier
List View

Staffan Hillberg
Ledamot

Född: 1964
Läst Elektroteknik vid Chalmers, samt har en MBA från INSEAD. VD för Wood & Hill Investment AB, samt VD för portföljbolaget Heliospectra AB. Har en lång erfarenhet från operativa positioner internationellt, samt den finansiella industrin. Tidigare VD för Yield AB, samt Scandinavian Financial Management AB, tidigare Managing Partner för MVI, partner i CR&T Ventures AB (riskkapitalbolag inom Buresfären), VD for AppGate AB, VD for Bonnier online, chef för Bonnier Medialab, produktchef för Apple Computer Inc i Frankrike och USA. Staffan Hillberg har varit ledamot i bolagets styrelse sedan 2007.

Antal aktier: 251 414 B-aktier
List View

Pierre Mårtensson
Ledamot

Född: 1972
Pierre Mårtensson är utbildad civilekonom från BI Norweigian Business School och har en lång och djup erfarenhet från att ha arbetat internationellt i globala företag. Pierre Mårtensson kommer senast från Eniro Norge och har tidigare arbetat inom Oriflame-koncernen där han var VD för den kinesiska marknaden med ansvar för 17 kontor. Han har också varit VD för Lux Singapore och Sydafrika och innan dess arbetade Pierre tre år på Zonavi AS, den interaktiva affärsenheten för TV inom Telenor AS, och två år i management konsultbranschen.

Antal aktier: 0 +100 000 teckningsoptioner
List View

Ingela Nordenhav
Ledamot

Ingela är ingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har en lång karriär inom Volvo Cars och Trucks bakom sig. Hennes senaste position var Global Marknadschef på Volvo Trucks där hon bla drev företagets förändringsresa inom image och digitalisering. Tidigare erfarenhet har hon från både produktutveckling, kvalitet, försäljning och eftermarknad. Hon har även bott och arbetat utomlands vid två tillfällen, i Nederländerna och USA. Ingela har stor erfarenhet av globalt arbete, strategisk företagsledning och affärsutveckling. Hon har bred tvärfunktionell förståelse med sin huvudkompetens inom kundupplevelse, marknadsföring och varumärkesutveckling. Hon driver sedan årsskiftet sitt eget konsultbolag med tyngdpunkten i strategiskt marknadsarbete.