Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

Investor relations

Här hittar du information som ger dig en översikt över Zinzinos finansiella resultat och strategiska ledning.


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2020

ZINZINOS BÄSTA KVARTAL NÅGONSIN - HÖJER VINSTPROGNOSEN MARKANT Tredje kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. Totala intäkter i koncernen ökade med 51% och uppgick till 281,8 (186,5) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner. Starkast tillväxt återfanns fortsatt i de centraleuropeiska länderna men även Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 28,8 (4,4) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 10,2% (2,4%). Marginalförbättringen Läs mer »

Publicerad: 20 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2020

God försäljningstillväxt under oktober: Zinzinos totala intäkter ökade med 21 % jämfört med föregående år. God tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 18 % till 100,8 (85,1) MSEK i oktober. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 63 % och uppgick till 7,0 (4,3) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 21 % till 107,8 (89,4) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-oktober 2020 ökade med 45 % till 906,1 (623,2) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 20-okt 19- Läs mer »

Publicerad: 3 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Hong Kong-marknaden

Zinzino är mycket glada och stolta över att lansera Hong Kong som den första marknaden för Zinzino i Asien. Hong Kong är en strategisk viktig marknad för Zinzino Asia för att uppnå solid tillväxt inom överskådlig framtid. – Vi har höga förväntningar på den asiatiska marknaden, och det är därför vi i slutet av 2019 förvärvade VMA Life med direktförsäljningsverksamhet i Hong Kong, Thailand, Taiwan, Singapore och Malaysia. Detta är oerhört spännande, och vi är redo att påbörja ett nytt kapitel för företaget., säger vd Dag Bergheim Pettersen. Zinzino AB (publ.) är ett Läs mer »

Publicerad: 8 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2020

Stark försäljningstillväxt under Q3: Totala intäkter ökade med 49 % under tredje kvartalet och ackumulerade totala intäkter ökade med 49 %, jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 64 % till 98,1 (60,0) MSEK i september. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 32 % och uppgick till 5,4 (4,1) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 61 % till 103,5 (64,1) MSEK jämfört med föregående år. Tredje kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. De Zinzino- Läs mer »

Publicerad: 5 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): ZINZINO FLYTTAR UPP TILL PREMIER-SEGMENTET AV FIRST NORTH GROWTH MARKET

Zinzino AB (publ) meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta upp handeln i aktien till First North Premier Growth Market. Övergången är ett viktigt steg mot målet att noteras på Nasdaqs huvudlista. Handeln med Zinzinos aktie på First North Premier Growth Market inleds måndagen den 21 september 2020. "Att flytta upp vår handel till Premier är strategiskt viktigt i vår globala expansion och underlättar ett institutionellt och internationellt ägande i Zinzino", säger VD Dag Bergheim Pettersen. Premier-segmentet av First North Growth Market ger bolag möjlighet att Läs mer »

Publicerad: 16 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2020

Stark försäljningstillväxt under augusti: Zinzinos totala intäkter ökade med 45 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 50 % till 82,0 (54,7) MSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 19 % och uppgick till 3,4 (4,2) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 45 % till 85,4 (58,9) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2020 ökade med 47 % till 690,9 (469,7) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 20-aug Läs mer »

Publicerad: 7 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

ÄNNU ETT REKORDKVARTAL FÖR ZINZINO SOM HÖJER PROGNOSEN FÖR 2020 Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 53% till 274,3 (179,5) MSEK under andra kvartalet. Zinzino har under kvartalet fortsatt att anpassa och optimera verksamheten för att bibehålla den goda försäljningstillväxten under   pandemiutbrottet. Utfallet har varit gynnsamt vilket gör att bolaget justerar upp försäljningsprognosen för 2020 med 100 mSEK till 1 100 mSEK. För att uppnå effektivare transporter till centrala/östra Europa Läs mer »

Publicerad: 28 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2020

Stark försäljningstillväxt under juli; Zinzinos totala intäkter ökade med 44 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 45 % till 87,5 (60,3) MSEK i juli. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 21 % och uppgick till 4,0 (3,3) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 44 % till 91,5 (63,6) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2020 ökade med 48 % till 607,9 (410,9) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: +-------------+------+------+------ Läs mer »

Publicerad: 5 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2020

Stark försäljningstillväxt under Q2; Totala intäkter ökade med 53 % under andra kvartalet och ackumulerade totala intäkter ökade med 49 %, jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 77 % till 94,9 (53,7) MSEK i juni. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 15 % och uppgick till 5,3 (4,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 72 % till 100,2 (58,3) MSEK jämfört med föregående år. Andra kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino baserade Läs mer »

Publicerad: 6 jul Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2015-05-08 har 176 620 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 26 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 4 592 120 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2017-05-24 har 25 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till  14 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 350 000 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2019-05-22 har 2 450 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till  18 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 44 100 SEK. Antalet B- Läs mer »

Publicerad: 22 jun Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2020

Stark försäljningstillväxt under maj; Zinzinos totala intäkter ökade med 31 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 34 % till 80,5 (60,2) MSEK i maj. Hög andel intern produktion medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 5 % och uppgick till 3,5 (3,7) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 31 % till 84,0 (63,9) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-maj 2020 ökade med 43 % till 414,2 (289,0) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt Läs mer »

Publicerad: 2 jun Ladda ner PDF


KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: · att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen; · att för räkenskapsåret 2019 dela ut 0,70 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten; · att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet; · att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Ingela Nordenhav som övriga styrelseledamöter;  · att styrelsearvodet skulle utgå med 190 000 SEK till ordförande samt 108 000 SEK till var en Läs mer »

Publicerad: 15 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2020

FORTSATT STARK TILLVÄXT - UTDELNINGSFÖRSLAG KVARSTÅR Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 44% till 242,1 (168,3) MSEK under första kvartalet trots utbrottet av den globala Covid-19 pandemin. Jämförelsestörande poster gällande redovisning av säljprovisioner på 22,2 MSEK förbättrade EBITDA-resultatet som uppgick till 26,3 (11,9) och EBITDA-marginalen som uppgick till 10,9% (7,0%). Justerad EBITDA uppgick till 4,1 MSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 1,7%. Styrelsens förslag på Läs mer »

Publicerad: 14 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2015-05-05 har 23 500 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 26 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 611 000 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2017-05-24 har 235 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 14 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 3 290 000 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 258 500 till 27 725 133. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 32 838 525. Utspädningen uppgick till 0,8 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 283 852,5 Läs mer »

Publicerad: 8 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2020

Stark försäljningstillväxt under april; Zinzinos totala intäkter ökade med 53% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 64% till 83,9 (51,3) MSEK i april. Hög andel intern produktion medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 40% och uppgick till 3,6 (6,0) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 53% till 87,5 (57,3) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-april 2020 ökade med 46% till 329,6 (225,0) MSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt Läs mer »

Publicerad: 5 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): ENGÅNGSEFFEKT PGA ÄNDRAD REDOVISNING FÖR DISTRIBUTÖRSERSÄTTNING FÖRBÄTTRAR Q1 2020 MED 22,2 MSEK FÖRE SKATT

Till följd av ändring av redovisningen för ersättning till distributörer kommer Zinzino att redovisa ett väsentligt förbättrat resultat under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period föregående år. Engångseffekten pga. den ändrade redovisningen uppgick till 22,2 mSEK före skatt och avser utbetalda säljprovisioner för förutbetalda intäkter per 2020.03.31. Rörelseresultat före avskrivningar justerat för engångseffekt av den ändrade redovisningen för ersättning till distributörer uppgick till 26,3 (11,8) mSEK. Koncernens EBITA marginal uppgick till 10,9% (7,0%). Läs mer »

Publicerad: 5 maj Ladda ner PDF


ÅRSREDOVISNING 2019 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2019 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, zinzino.com. Zinzino kommer att hålla årsstämma fredagen den 15 maj 2020 kl. 14.30 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens Gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 14:15.   För mer information vänligen kontakta: Fredrik Nielsen, CFO Zinzino tfn + 46 (0) 707 900 174, Zinzino.com Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom  tfn +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: Läs mer »

Publicerad: 24 apr Ladda ner PDF


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 15 MAJ 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB DEN 15 MAJ 2020 Aktieägarna i Zinzino AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 kl. 14.30 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 14.15. Det är bolagets ambition att webbsända stämman för att möjliggöra deltagande på distans. Ett förfarande för att rösta genom ett ombud på plats på stämman kommer att erbjudas aktieägare som ej kan delta. Information om detta kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.zinzino.com inom kort. RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN Aktieägare som önskar Läs mer »

Publicerad: 17 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

Zinzino bekräftar härmed förvärvet av VMA Life för expansion inom den Asiatiska regionen såsom Singapore, Malaysia, Taiwan, Thailand och Hong Kong. Idag den 6 april 2020 signerade Zinzino det slutgiltiga förvärvsavtalet med VMA Life i Singapore. VMA Life är ett direktförsäljningsbolag med huvudkontor i Singapore som bedriver verksamhet i Malaysia, Thailand, Taiwan, Hongkong Kina och Singapore. VMA Life säljer produkter inom hälsa och skönhet. ” Med Zinzino får vi en stark partner med fantastiska produkter som vi tror kommer att passa kunderna i vår region perfekt” säger Kenneth Koh, VD Läs mer »

Publicerad: 6 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MARS 2020

Stark försäljningstillväxt under mars; Zinzinos totala intäkter ökade med 33 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till  75,7 (58,4) MSEK i mars. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 89 % och uppgick till 6,6 (3,5) MSEK. Sammanlagt ökade koncernens intäkter med 33 % till 82,3 (61,9) MSEK jämfört med föregående år. Första kvartalet 2020 blev försäljningsmässigt det starkaste kvartalet hittills i bolagets historia; de Zinzino-baserade intäkterna för januari–mars steg med 43 % till 227,1 ( Läs mer »

Publicerad: 6 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2020

Stark försäljningstillväxt under februari; Zinzinos totala intäkter ökade med 63% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 67% till 72,3 (43,3) MSEK i februari. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 10% och uppgick till 3,2 (2,9) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 63% till 75,5 (46,2) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-februari 2020 ökade med 53% till 161,6 (105,9) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: +-------------+------+----- Läs mer »

Publicerad: 6 mar Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

FÖRSÄLJNINGSREKORD OCH ÖKAD LÖNSAMHET Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 34% till 770,6 (576,6) MSEK under 2019. Samtidigt steg EBITDA  med 42% till 33,5 (23,7) MSEK och Kassaflödet ökade till 71,3 (29,8) MSEK. Aktieutdelningen för det gångna räkenskapsåret föreslås till 70 (70) öre genom 55 (50) öre i ordinarie utdelning och 15 (20) öre extra utdelning vid samma utdelningstillfälle. Under sista kvartalet 2019 steg de totala intäkterna med 52% till 236,3 (155,7) MSEK. Bakom den starka Läs mer »

Publicerad: 28 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2020

Stark försäljningstillväxt under januari; Zinzinos totala intäkter ökade med 43% jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 39% till 78,0 (56,1) MSEK i januari. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 105% och uppgick till 7,3 (3,6) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 43% till 85,3 (59,7) MSEK jämfört med föregående år. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 20-jan 19-jan Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring Baltikum 5,5 4,8 14% Läs mer »

Publicerad: 7 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2019

Stark försäljningstillväxt under 2019; totala intäkter under fjärde kvartalet ökade med 47% och totala intäkter helåret 2019 ökade med 33%, jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 84% till 66,3 (36,1) MSEK i december. Hög andel intern produktion under december medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 56% och uppgick till 2,8 (6,3) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 64% till 69,3 (42,4) MSEK jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet 2019 blev det försäljningsmässigt Läs mer »

Publicerad: 13 jan Ladda ner PDF