Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

Investor relations

Här hittar du information som ger dig en översikt över Zinzinos finansiella resultat och strategiska ledning.


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2019-05-22 har 354 400 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 18 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 6 379 200 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2020-05-22 har 31 633 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 45 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 1 423 485 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 386 033 till 28 582 286. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 695 678. Utspädningen uppgick till 0,01 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 369 567,80 Läs mer »

Publicerad: 10 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2021

Stark försäljningstillväxt under april: Zinzinos totala intäkter ökade med 21 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 17 % till 98,7 (84,2) mSEK i april. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 97 % och uppgick till 7,5 (3,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 21 % till 106,2 (88,0) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-april 2021 ökade med 33 % till 439,7 (330,2) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-apr 20- Läs mer »

Publicerad: 4 maj Ladda ner PDF


ÅRSREDOVISNING 2020 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2020 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, zinzino.com.  https://zinzinowebstorage.blob.core.windows.net/financialdocuments/Zinzino-arsredovisning-2020.pdf Zinzino kommer att hålla årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med hänsyn tagen till såväl aktieägarnas som bolagsrepresentanternas hälsa samt det pågående arbetet med att begränsa smittspridningen kommer årsstämman att genomföras utan möjlighet till fysiskt deltagande. Aktieägarna utövar sin rösträtt på årsstämman endast genom poströstning på förhand enligt 22 Läs mer »

Publicerad: 28 apr Ladda ner PDF


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB (PUBL.)

Aktieägarna i Zinzino AB (publ), org. nr 556733-1045 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021 FORMER FÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 Mot bakgrund av den extraordinära situation samhället befinner sig i på grund av Coronaviruset, kommer formerna för årsstämman i Zinzino AB 2021 att anpassas därefter. Med hänsyn tagen till såväl aktieägarnas som bolagsrepresentanternas hälsa samt det pågående arbetet med att begränsa smittspridningen kommer årsstämman att genomföras utan möjlighet till fysiskt deltagande. Med hänsyn tagen till myndigheternas föreskrifter och råd om Läs mer »

Publicerad: 21 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Pionjärerna inom testbaserade kosttillskott lanserar en ny BalanceOil

Det globala hälso- och livsstilsvarumärket från Skandinavien fortsätter att driva framtidens näringslära med testbaserade, vetenskapligt beprövade kosttillskott. BalanceOil+ Premium har ett oöverträffat innehåll av polyfenoler och fytonäringsämnen och är D2C-företagets senaste tillskott i sortimentet av BalanceOils som återställer Omega-nivåerna och skyddar kroppens celler från oxidativ stress. Zinzinos exceptionella och innovativa blandning av naturlig fiskolja och vitamin D3 innehåller i den här premium-versionen även ett vetenskapligt certifierat mått av R.E.V.O.O; företagets privata Läs mer »

Publicerad: 15 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2021

Stark försäljningstillväxt under Q1: Zinzinos totala intäkter ökade med 37 %. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 56 % till 120,6 (77,4) mSEK i mars. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 86 % och uppgick till 5,2 (2,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 57 % till 125,8 (80,2) mSEK jämfört med föregående år. Första kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt starkt kvartal; de Zinzino baserade intäkterna för januari – mars steg med 38 % till 315,1 (228,7) mSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i Läs mer »

Publicerad: 7 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Indien som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager företagets lansering i Indien som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den indiska marknaden, och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik som Zinzino. Under 2020 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt säljtillväxt och stark EBITA- Läs mer »

Publicerad: 6 apr Ladda ner PDF


Zinzino driver utvecklingen inom individanpassade och testbaserade kosttillskott

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag med bas i Skandinavien som tillverkar och säljer testbaserade kosttillskottsprodukter. Zinzino bildades för femton år sedan och är idag en föregångare på den expansiva marknaden för individanpassade kosttillskott. Zinzino är ett snabbväxande bolag som fnns i Europa, USA och Australien. Nu siktar man på att etablera sig på den lukrativa asiatiska marknaden. Det berättar Dag Bergheim Pettersen, vd på Zinzino. Berätta om Zinzino och er affärsidé - Vi är ett nordiskt pionjärbolag inom testbaserade, individanpassade kosttillskott grundat i Norge Läs mer »

Publicerad: 17 mar Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2021

Stark försäljningstillväxt under februari: Zinzinos totala intäkter ökade med 33 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till 94,4 (72,5) mSEK i februari. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 81 % och uppgick till 6,7 (3,7) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 33 % till 101,1 (76,2) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-februari 2021 ökade med 29 % till 208,1 (161,9) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-feb Läs mer »

Publicerad: 3 mar Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

ÖKAD AKTIEUTDELNING EFTER REKORDAVSLUTNING PÅ ÅRET Fjärde kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. Totala intäkter i koncernen ökade med 44% och uppgick till 340,4 (236,3) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner. Starkast tillväxt återfanns fortsatt i de centraleuropeiska länderna men även Asien och Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 37,4 (6,3) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 11,0% (2,7%). För helåret 2020 uppgick de Läs mer »

Publicerad: 26 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2017-05-24 har 25 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 14 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 350 000 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 25 000 till 28 196 253. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 309 645. Utspädningen uppgick till 0,08 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 330 964,50 kronor.   För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, Läs mer »

Publicerad: 15 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2021

God försäljningstillväxt under januari: Zinzinos totala intäkter ökade med 26 % jämfört med föregående år. God tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till 102,3 (78,7) mSEK i januari. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23 % och uppgick till 5,3 (6,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26 % till 107,6 (85,6) mSEK jämfört med föregående år. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-jan 20-jan Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring Norden 33,0 33,0 Läs mer »

Publicerad: 3 feb Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2015-05-05 har 35 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 26 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 910 000 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2017-05-24 har 200 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 14 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 2 800 000 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 235 000 till 28 171 253. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 284 645. Utspädningen uppgick till 0,7 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 328 464,50 Läs mer »

Publicerad: 8 jan Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2020

Stark försäljningstillväxt under 2020: Totala intäkter ökade med 44 % under fjärde kvartalet och totala intäkter 2020 ökade med 48 %, jämfört med föregående år. Stark tillväxt i många regioner och länder bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 77 % till 127,9 (72,3) MSEK i december. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 158 % och uppgick till 6,2 (2,4) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 80 % till 134,1 (74,7) MSEK jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino- Läs mer »

Publicerad: 7 jan Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2019-05-22 har 7050 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 18 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 126 900 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 7050 till 27 936 253. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 049 645. Utspädningen uppgick till 0,02 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 304 964,50 kronor.   För mer information vänligen kontakta: Fredrik Nielsen, CFO 0707-900174 zinzino.com Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12 Certified Adviser: Erik Penser Läs mer »

Publicerad: 22 dec Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar sin globala webbshop ytterligare

Zinzino kan idag med stolthet meddela lanseringen av en global webbshop där distributörer i mer än 60 länder nu kan börja verka under Zinzinos flagga. Detta är ett tillvägagångssätt som minskar trycket på att öppna marknader i full skala, vilket kräver mycket stora ansträngningar från organisationen. Tillsammans med lanseringen av den globala webbshopen fortsätter etableringsprocesserna på ett stort antal marknader inklusiva de asiatiska marknaderna som alla har blivit tillgängliga genom förvärvet av VMA Life. Efter att ha genomfört flera etableringsprocesser de senaste åren har Läs mer »

Publicerad: 15 dec Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2020

God försäljningstillväxt under november: Zinzinos totala intäkter ökade med 36 % jämfört med föregående år. God tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 35 % till 93,7 (69,3) MSEK i november. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 48 % och uppgick till 4,3 (2,9) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 36 % till 98,0 (72,2) MSEK jämfört med föregående år. Under de sista dagarna i november genomfördes Zinzinos Black Friday kampanj med mycket lyckat utfall där rekord för antalet betalda orders per dag slogs under lördagen Läs mer »

Publicerad: 3 dec Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2020

ZINZINOS BÄSTA KVARTAL NÅGONSIN - HÖJER VINSTPROGNOSEN MARKANT Tredje kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. Totala intäkter i koncernen ökade med 51% och uppgick till 281,8 (186,5) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner. Starkast tillväxt återfanns fortsatt i de centraleuropeiska länderna men även Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 28,8 (4,4) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 10,2% (2,4%). Marginalförbättringen Läs mer »

Publicerad: 20 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2020

God försäljningstillväxt under oktober: Zinzinos totala intäkter ökade med 21 % jämfört med föregående år. God tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 18 % till 100,8 (85,1) MSEK i oktober. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 63 % och uppgick till 7,0 (4,3) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 21 % till 107,8 (89,4) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-oktober 2020 ökade med 45 % till 906,1 (623,2) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 20-okt 19- Läs mer »

Publicerad: 3 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Hong Kong-marknaden

Zinzino är mycket glada och stolta över att lansera Hong Kong som den första marknaden för Zinzino i Asien. Hong Kong är en strategisk viktig marknad för Zinzino Asia för att uppnå solid tillväxt inom överskådlig framtid. – Vi har höga förväntningar på den asiatiska marknaden, och det är därför vi i slutet av 2019 förvärvade VMA Life med direktförsäljningsverksamhet i Hong Kong, Thailand, Taiwan, Singapore och Malaysia. Detta är oerhört spännande, och vi är redo att påbörja ett nytt kapitel för företaget., säger vd Dag Bergheim Pettersen. Zinzino AB (publ.) är ett Läs mer »

Publicerad: 8 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2020

Stark försäljningstillväxt under Q3: Totala intäkter ökade med 49 % under tredje kvartalet och ackumulerade totala intäkter ökade med 49 %, jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 64 % till 98,1 (60,0) MSEK i september. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 32 % och uppgick till 5,4 (4,1) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 61 % till 103,5 (64,1) MSEK jämfört med föregående år. Tredje kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. De Zinzino- Läs mer »

Publicerad: 5 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): ZINZINO FLYTTAR UPP TILL PREMIER-SEGMENTET AV FIRST NORTH GROWTH MARKET

Zinzino AB (publ) meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta upp handeln i aktien till First North Premier Growth Market. Övergången är ett viktigt steg mot målet att noteras på Nasdaqs huvudlista. Handeln med Zinzinos aktie på First North Premier Growth Market inleds måndagen den 21 september 2020. "Att flytta upp vår handel till Premier är strategiskt viktigt i vår globala expansion och underlättar ett institutionellt och internationellt ägande i Zinzino", säger VD Dag Bergheim Pettersen. Premier-segmentet av First North Growth Market ger bolag möjlighet att Läs mer »

Publicerad: 16 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2020

Stark försäljningstillväxt under augusti: Zinzinos totala intäkter ökade med 45 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 50 % till 82,0 (54,7) MSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 19 % och uppgick till 3,4 (4,2) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 45 % till 85,4 (58,9) MSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2020 ökade med 47 % till 690,9 (469,7) MSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 20-aug Läs mer »

Publicerad: 7 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2020

ÄNNU ETT REKORDKVARTAL FÖR ZINZINO SOM HÖJER PROGNOSEN FÖR 2020 Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 53% till 274,3 (179,5) MSEK under andra kvartalet. Zinzino har under kvartalet fortsatt att anpassa och optimera verksamheten för att bibehålla den goda försäljningstillväxten under   pandemiutbrottet. Utfallet har varit gynnsamt vilket gör att bolaget justerar upp försäljningsprognosen för 2020 med 100 mSEK till 1 100 mSEK. För att uppnå effektivare transporter till centrala/östra Europa Läs mer »

Publicerad: 28 aug Ladda ner PDF