PREPAID PREMIER KITS

- No subscription, an easy start.

Informed Choice® är en garanti för att Zinzinos registrerade produkter inte innehåller någon av de 270+ substanser som förbjudits av WADA (World Anti-Doping Agency). Certifieringen är även en garanti för att produktens innehåll verkligen överensstämmer med beskrivningen på etiketten, och att de produkter som testats inte innehåller skadliga nivåer av förorenande ämnen. För mer information se www.informed-choice.org
3.023,00 kr Ditt kit pris (spara 32 %)
4.437,00 kr Försäljningspris
3.669,00 kr Ditt kit pris (spara 43 %)
6.427,00 kr Försäljningspris
2.495,00 kr Ditt kit pris (spara 43 %)
4.399,00 kr Försäljningspris
2.995,00 kr Ditt kit pris (spara 48 %)
5.789,00 kr Försäljningspris
2.995,00 kr Ditt kit pris (spara 35 %)
4.599,00 kr Försäljningspris
3.495,00 kr Ditt kit pris (spara 47 %)
6.589,00 kr Försäljningspris
4.495,00 kr Ditt kit pris (spara 26 %)
6.087,00 kr Försäljningspris
4.995,00 kr Ditt kit pris (spara 38 %)
8.077,00 kr Försäljningspris
Kundforum