Our website have detected that you are using an outdated browser that will prevent you from accessing certain features. Kliknite pre viac informácií.
Cart
Nákupný košík
INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

V roku 2009 došlo k nadobudnutiu spoločnosti Zinzino Nordic AB čiastočne prostredníctvom riadenej emisie akcií pre akcionárov spoločnosti Zinzino Nordic AB a čiastočne prostredníctvom úpisu akcií v emisii preferenčných práv, ktoré uskutočnila spoločnosť Zinzino Nordic AB v decembri 2009. Spoločnosť Zinzino AB získala kontrolu nad 97 % hlasov a 92 % imania spoločnosti Zinzino Nordic AB. Do 31. decembra 2014 stúpol vlastnícky podiel na 93 %.

VEDENIE A SPRÁVNA RADA

Spoločnosť Zinzino AB začala svoju činnosť na jeseň 2007. Hlavnou činnosťou spoločnosti je vlastniť a rozvíjať spoločnosti v oblasti priameho predaja a súvisiace obchodné činnosti.

VEDENIE
List View

Dag Bergheim Pettersen
CEO

Rok narodenia: 1970
Pracoval na seniorských pozíciách v spoločnostiach El-giganten a Alcatel a pôsobil ako senior viceprezident spoločnosti NetCom, ktorá je dcérskou spoločnosťou Telia Sonera. Dag má rozsiahle skúsenosti v strategickom vedení spoločností v období rastu a od roku 2012 je CEO spoločnosti Zinzino.

Počet akcií: 1 460 488 akcií triedy B
List View

Michael Perry
COO v USA

Rok narodenia: 1953
Michael Perry má rozsiahle skúsenosti zo seniorských pozícií v rôznych spoločnostiach. Získal titul MBA a okrem iného pracoval vo funkciách ako Sales Manager, Chief Operating Officer a CEO. Má rozsiahle skúsenosti s priamym predajom. Michael prišiel do spoločnosti Zinzino LLC v marci 2013 ako COO pre americký trh.

Počet akcií: 0 + 100 000 záruk
List View

Henrik Schultz
Produktový manažér

Rok narodenia: 1961
Henrik Schultz dlhé roky pracoval na seniorských pozíciách v medzinárodných a komerčných spoločnostiach. Získal titul MBA a pracoval vo funkciách ako Sales Manager, Marketing Director a CEO. Spoločnosť Zinzino prijala Henrika v roku 2007, predtým bol zamestnaný v spoločnosti Libro Gruppen AB.

Počet akcií: 55 000 akcií triedy B
List View

Fredrik Nielsen
CFO

Rok narodenia: 1977
Fredrik Nielsen získal titul MBA a má rozsiahle skúsenosti zo seniorských pozícií v sektore finančného riadenia. V spoločnosti Zinzino pracuje od roku 2009. Predtým pracoval ako CFO spoločnosti Gymnasium AB.

Počet akcií: 45 000 akcií triedy B
List View

Jakob Spijker
COO Europe

ROK NARODENIA: 1968
Jakob Spijker pracoval na rôznych pozíciách v oblasti logistiky, prepravy a skladového hospodárstva v Švédsku a Holandsku. V spoločnosti Zinzino pracuje od roku 2012. Predtým bol vedúcim pre logistiku v spoločnosti Mediatec Solutions AB.
 

Počet akcií: 15 000 akcií triedy B
List View

Katriin Laanep
Vedúca podpory

Rok narodenia: 1973
Katriin má dlhoročné skúsenosti v oblasti služieb zákazníkom a viac ako 10 rokov skúseností s priamym predajom. V roku 2012 začínala v spoločnosti Zinzino ako pracovníčka podpory a neskôr postúpila na oddelenie podpory pre úroveň Director a oddelenie podpory pre Radu lídrov. Skôr ako sa vypracovala na vedúcu podpory, zastávala funkciu manažérky podpory pre partnerov, kde bola zodpovedná za oddelenia služieb zákazníkom a podpory pre partnerov, úroveň Director a Radu lídrov.
List View

Daniel Vennerstrand
CTO

Rok narodenia: 1976
Daniel Vennerstrand získal titul MSc z počítačových technológií a od roku 2001 pracuje v oblasti rozvoja systémov a riadenia vývoja softvéru. Skúsenosti nazbieral hlavne vo výrobných spoločnostiach, naposledy na pozícii vedúceho vývoja v spoločnosti Intermail.
 
List View

Henrik Hammargren
Vedúci kontroly obchodu

Rok narodenia: 1980
Henrik Hammargren – vedúci kontroly obchodu, Henrik Hammargren je obchodný ekonóm a od roku 2006 pracoval ako kontrolór na seniorských pozíciách niekoľkých spoločností vrátane Autoliv, Elanders a Resia. V spoločnosti Zinzino pracuje od novembra 2018.

Počet akcií: 0
List View

Gabriele Helmer
CMO

Rok narodenia: 1977
Gabriele Helmer získala titul MSc z medzinárodného marketingu a ekonómie a od roku 2001 pracovala na marketingových oddeleniach niekoľkých spoločností vrátane spoločností Lufthansa, Beiersdorf, General Mills a Specsavers. Zároveň má aj skúsenosti s reklamným priemyslom. V spoločnosti Zinzino pracuje od marca 2019.

Počet akcií: 2 150 akcií triedy B
List View

Geir Smolan
Výkonný riaditeľ spoločnosti Faun

Geir získal titul MSc z chémie a má rozsiahle skúsenosti so systémami riadenia kvality, potravinovou bezpečnosťou a zdravím a bezpečnosťou. Je dokonca autorom niekoľkých kníh z týchto oblastí. V spoločnosti Zinzino pracuje od roku 2014 ako manažér kvality a v septembri 2017 nastúpil na pozíciu CEO spoločnosti Faun Pharma

ahoj

SPRÁVNA RADA
List View

Hans Jacobsson
Predseda

Rok narodenia: 1967
MBA. Pracoval ako CEO spoločnosti Rootfruit Scandinavia AB. V minulosti okrem iného pracoval ako riaditeľ pre financie a zásobovanie spoločnosti General Mills Scandinavia AB, bol partnerom v spoločnosti CR&T Ventures (spoločnosť v oblasti rizikového kapitálu v Buresfärene) a investičným manažérom spoločnosti Investment AB Bure. Má rozsiahle skúsenosti s akvizíciami a odpredajom investícií, obchodovaním na burze cenných papierov a štrukturálnymi transakciami. Okrem toho má veľké skúsenosti s potravinárskymi a spotrebiteľskými výrobkami. Hans Jacobsson je členom správnej rady od roku 2007 a od roku 2009 je jej predsedom.

Počet akcií: 471 215 akcií triedy B
List View

Staffan Hillberg
Člen

Rok narodenia: 1964
Vyštudoval elektrotechniku na Chalmersovej technickej univerzite a titul MBA získal na obchodnej škole INSEAD. Pôsobil ako CEO spoločnosti Wood & Hill Investment AB a CEO portfóliovej spoločnosti Heliospectra AB. Získal bohaté skúsenosti na pozíciách v oblastiach týkajúcich sa medzinárodných prevádzok a financií. V minulosti bol CEO spoločností Yield AB a Scandinavian Financial Management AB, riadiacim partnerom spoločnosti MVI, partnerom spoločnosti CR&T Ventures AB (spoločnosť v oblasti rizikového kapitálu v Buresfärene), CEO spoločnosti AppGate AB, CEO spoločnosti Bonnier online, vedúcim spoločnosti Bonnier Medialab a produktovým manažérom spoločnosti Apple Computer Inc. vo Francúzku a USA. Staffan Hillberg je členom správnej rady od roku 2007.

Počet akcií: 251 414 akcií triedy B
List View

Pierre Mårtensson
Člen

Rok narodenia: 1972
Pierre Mårtensson má titul MBA z obchodnej školy BI Norwegian Business School a bohaté skúsenosti, ktoré získal prácou pre medzinárodné spoločnosti v zahraničí. Pierre Mårtensson k nám prišiel zo spoločnosti Eniro Norway a predtým pracoval na pozícii CEO skupiny Oriflame pre čínsky trh, kde bol zodpovedný za 17 pobočiek. Pierre bol CEO spoločnosti Lux Singapore a South Africa, predtým tri roky pracoval pre spoločnosť Zonavi AS, interaktívnu obchodnú jednotku pre televízne vysielanie v rámci spoločnosti Telenor AS a dva roky strávil v oblasti obchodného poradenstva.

Počet akcií: 0 + 100 000 záruk
List View

Ingela Nordenhav

Ingela je inžinierka z Chalmersovej technickej univerzity a má za sebou dlhú kariéru v spoločnosti Volvo Cars a Trucks. Naposledy pracovala ako manažérka pre globálny marketing v spoločnosti Volvo Trucks, kde okrem iného riadila zmeny spoločnosti v oblasti imidžu a digitalizácie. Má rozsiahle skúsenosti s vývojom výrobkov, riadením kvality, predajom a trhom s náhradnými dielmi. Dvakrát žila a pracovala v zahraničí: v Holandsku a Spojených štátoch amerických. Ingela má bohaté skúsenosti s globálnou prácou, strategickým obchodným riadením a rozvojom obchodu. Veľmi dobre rozumie širokej škále obchodných funkcií, ale je tiež odborníčkou na zákaznícku skúsenosť, marketing a budovanie značky. Od začiatku roka vedie svoju vlastnú poradenskú spoločnosť, ktorá sa zameriava na strategický marketing.