Press Releases

Here you can find our latest reports (latest from top)

2018

2017

2017-11-13
Delårsrapport, juli-september 2017: Förbättrade bruttomarginaler och en stark tillväxt på hemmamarknaden


2017-11-13
Interim report, July – September 2017: Improved gross margins and strong growth in the domestic market


2017-11-08
Zinzino tidigarelägger delårsrapport


2017-11-08
Zinzino announces early release of interim report


2017-10-20
Zinzino lanserar banbrytande produkt: BalanceOil Vegan för hjärta och hjärna


2017-10-20
Zinzino launches groundbreaking product: BalanceOil Vegan for the heart and brain


2017-10-10
Rättelse: Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017


2017-10-10
Correction: Preliminary Sales report third quarter 2017


2017-10-09
Zinzino AB (publ): Preliminär försäljningsrapport tredje kvartalet 2017


2017-10-09
Zinzino AB (publ): Preliminary Sales report third quarter 2017


2017-09-27
Förändringar i Zinzinos ledningsgrupp


2017-09-27
Zinzino AB (publ) management team changes


2017-08-31
Delårsrapport Zinzino, april-juni 2017: Mycket stark tillväxt på 28% och fullskalig lansering av en ny digital plattform


2017-08-31
Interim Report, Zinzino, April – June 2017: Very strong growth of 28% and full-scale launch of a new digital platform


2017-07-04
Zinzino AB (publ): preliminär försäljningsrapport andra kvartalet 2017


2017-07-04
Zinzino AB (publ): preliminary sales report second quarter 2017


2017-06-30
Zinzino lanserar nytt kosttillskott: Bättre sömn, minskad stress och ökat välmående med Viva


2017-06-30
Zinzino launches Viva, a new dietary supplement promoting better sleep, reducing stress and increasing well-being


2017-06-20
Zinzino etablerar fullt ut i Spanien


2017-06-20
Zinzino fully established in Spain


2017-06-02
Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning


2017-06-02
Zinzino AB (publ.) appointed “Growth Company of the Year 2016” in direct


2017-05-24
Kungörelsen från Årsstämman


2017-05-16
Zinzino Startar upp för försäljning i Schweiz


2017-05-16
Zinzino begins selling in Switerland


2017-05-10
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 Zinzino AB (publ)


2017-05-10
Interim Report 1st January - 31st March 2017, Zinzino AB (publ)


2017-05-03
Årsredovisning 2016 Zinzino AB (publ)


2017-05-03
Annual Report 2016 Zinzino AB (publ) in Swedish


2017-04-20
Kallelse till Årsstämma i Zinzino AB den 24 maj 2017


2017-02-28
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 Zinzino AB (publ)


2017-02-28
Year-End Report 1st January – 31st December 2016, Zinzino AB (publ)

2016

2015

2014

2013

2012

2011