Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

Investor relations

Här hittar du information som ger dig en översikt över Zinzinos finansiella resultat och strategiska ledning.


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2021

Stark försäljningstillväxt under 2021: Totala intäkter ökade med 15 % under fjärde kvartalet och totala intäkter 2021 ökade med 20 %, jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 6 % till 135,2 (127,3) mSEK i december. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 38 % och uppgick till 4,0 (6,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 4 % till 139,2 (133,8) mSEK jämfört med föregående år. Fjärde kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för oktober–december steg Läs mer »

Publicerad: 5 jan Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2019-05-22 har 2200 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 18 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 39 600 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2020-05-15 har 4400 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 45 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 198 000 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 6600 till 28 588 886. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 702 278. Utspädningen uppgick till 0,02 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 370 227,80 kronor. Läs mer »

Publicerad: 17 dec Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2021

Stark försäljningstillväxt under november: Zinzinos totala intäkter ökade med 48 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 49 % till 140,7 (94,6) mSEK i november. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 28 % och uppgick till 5,5 (4,3) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 48 % till 146,2 (98,9) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari–november 2021 ökade med 22 % till 1221,5 (1004,8) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21- Läs mer »

Publicerad: 3 dec Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2021

HÖJER VINSTPROGNOSEN YTTERLIGARE EFTER ÄNNU ETT STARKT KVARTAL Tredje kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 11% och uppgick till 313,6 (281,8) mSEK. EBITDA-resultatet steg till 40,4 (28,8) mSEK för kvartalet och EBITDA-marginalen ökade till 12,9% (10,2%). Under kvartalet uppnådde Taiwan fullvärdig marknadsstatus. Dessutom lanserades det efter kvartalets utgång ett nytt testkoncept för D-vitamin genom introduktionen av de nya produkterna Vitamin D Test och ZinoShine+. Den goda Läs mer »

Publicerad: 19 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER INFÖR ZINZINOS ÅRSSTÄMMA 2022

I enlighet med årsstämmans beslut ska Zinzino AB:s valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna utses av de två röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar delta i valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.  I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande tre ledamöter: • Hans Jacobsson, styrelseordförande i Zinzino AB • Magnus Götenfelt, representerar Saele Invest AS och familjen Saele • Cecilia Halldner, representerar Cashflow Holding ApS, Peter Sörensen Valberedningens ledamöter har utsetts Läs mer »

Publicerad: 18 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Sydafrika som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager sin lansering i Sydafrika den 9 november 2021, som ett steg i företagets globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den sydafrikanska marknaden och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har Zinzino lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för Zinzino, ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik. Under 2020 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt säljtillväxt och Läs mer »

Publicerad: 9 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2021

Zinzinos totala intäkter minskade med 3 % jämfört med föregående år. Försäljningen för Zinzinos försäljningsmarknader i oktober låg på samma nivå som föregående år och uppgick till 101,2 (100,8) mSEK. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 46 % och uppgick till 3,7 (6,9) mSEK. Sammanlagt minskade koncernen intäkterna med 3 % till 104,9 (107,7) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-oktober 2021 ökade med 19 % till 1074,3 (905,9) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-okt 20-okt Förändring Ack 2021 Ack Läs mer »

Publicerad: 3 nov Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2021

God försäljningstillväxt under Q3: Zinzinos totala intäkter ökade med 11 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 10 % till 111,6 (101,7) mSEK i september. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 13 % och uppgick till 6,2 (5,5) mSEK under månaden. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 10 % till 117,8 (107,2) mSEK jämfört med föregående år. Tredje kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för juli–september steg med 11 % till 298,8 (269,0) mSEK jämfört med Läs mer »

Publicerad: 5 okt Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Taiwan som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino – det globala direktförsäljningsföretaget inom testbaserade, vetenskapligt bevisade kosttillskott – tillkännager företagets lansering i Taiwan den 9 september 2021 som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den taiwanesiska marknaden, och med etableringar i ett flertal marknad under de senaste åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för det e-handelsbaserade företaget. Läs mer »

Publicerad: 9 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2021

Stark försäljningstillväxt under augusti: Zinzinos totala intäkter ökade med 14 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 13 % till 92,2 (81,9) mSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 37 % och uppgick till 4,8 (3,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 14 % till 97,0 (85,4) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2021 ökade med 23 % till 851,3 (690,9) mSEK.   Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-aug 20- Läs mer »

Publicerad: 3 sep Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2021

HÖJD VINSTPROGNOS EFTER YTTERLIGARE ETT STARKT KVARTAL Andra kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 18% och uppgick till 322,4 (274,3) mSEK. EBITDA-resultatet uppgick till 33,4 (16,0) mSEK för kvartalet och EBITDA-marginalen uppgick till 10,4% (5,8%). Marginalförbättringen åstadkoms genom de skalfördelar som uppkommit främst genom förbättrad effektivitet i IT-system, logistik och inom organisationen. Under kvartalet var det försäljningsstart i Indien samtidigt som Malaysia uppnådde Läs mer »

Publicerad: 27 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2021

Stark försäljningstillväxt under juli: Zinzinos totala intäkter ökade med 11 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 13 % till 96,3 (85,3) mSEK i juli. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23 % och uppgick till 3,0 (3,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 11 % till 99,3 (89,2) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2021 ökade med 25 % till 755,2 (605,5) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-jul 20-jul Läs mer »

Publicerad: 5 aug Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2021

God försäljningstillväxt under Q2: Zinzinos totala intäkter ökade med 17 % jämfört med föregående år. Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 8 % till 102,4 (94,6) mSEK i juni. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 28 % och uppgick till 3,8 (5,3) mSEK efter hög andel intern produktion under månaden. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 6 % till 106,2 (99,9) mSEK jämfört med föregående år. Andra kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för april–juni steg med 18 % till 305,8 ( Läs mer »

Publicerad: 5 jul Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2021

Stark försäljningstillväxt under maj: Zinzinos totala intäkter ökade med 26 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 31 % till 104,3 (79,4) mSEK i maj. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 35 % och uppgick till 4,5 (6,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26 % till 108,8 (86,3) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-maj 2021 ökade med 32 % till 548,7 (416,5) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner, MSEK 21-maj 20- Läs mer »

Publicerad: 3 jun Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Malaysia som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager företagets lansering i Malaysia den 3 juni 2021 som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den malaysiska marknaden, och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik som Zinzino. Under 2020 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt Läs mer »

Publicerad: 3 jun Ladda ner PDF


KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 20 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: · att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, · att för räkenskapsåret 2020 dela ut 1,25 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten, · att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, · att till välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson, Ingela Nordenhav och Anna Frick som övriga styrelseledamöter,   · att styrelsearvode skall utgå med totalt 980 000 kronor, varav 280 000 kronor Läs mer »

Publicerad: 20 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2021

BIBEHÅLLEN STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT MED REKORDLÖNSAMHET Första kvartalet 2021 var ytterligare ett kvartal där god försäljningstillväxt kombinerades med hög lönsamhet. Totala intäkter i koncernen ökade med 38% och uppgick till 333,4 (242,1) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner förutom Norden. Starkast tillväxt återfanns fortsatt bland de övriga Europiska regionerna men även Asien och Nordamerika ökade rejält under kvartalet. Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 37,3 (26,3) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till Läs mer »

Publicerad: 18 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2019-05-22 har 354 400 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 18 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 6 379 200 SEK. I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2020-05-22 har 31 633 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 45 SEK och totalt tillfördes Zinzinos eget kapital 1 423 485 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 386 033 till 28 582 286. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 695 678. Utspädningen uppgick till 0,01 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 369 567,80 Läs mer »

Publicerad: 10 maj Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2021

Stark försäljningstillväxt under april: Zinzinos totala intäkter ökade med 21 % jämfört med föregående år. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 17 % till 98,7 (84,2) mSEK i april. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 97 % och uppgick till 7,5 (3,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 21 % till 106,2 (88,0) mSEK jämfört med föregående år. Koncernens ackumulerade försäljning januari-april 2021 ökade med 33 % till 439,7 (330,2) mSEK. Intäkterna fördelade sig enligt följande: Regioner,MSEK 21-apr 20- Läs mer »

Publicerad: 4 maj Ladda ner PDF


ÅRSREDOVISNING 2020 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2020 i sin helhet nu finns publicerad på företagets webbplats, zinzino.com.  https://zinzinowebstorage.blob.core.windows.net/financialdocuments/Zinzino-arsredovisning-2020.pdf Zinzino kommer att hålla årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med hänsyn tagen till såväl aktieägarnas som bolagsrepresentanternas hälsa samt det pågående arbetet med att begränsa smittspridningen kommer årsstämman att genomföras utan möjlighet till fysiskt deltagande. Aktieägarna utövar sin rösträtt på årsstämman endast genom poströstning på förhand enligt 22 Läs mer »

Publicerad: 28 apr Ladda ner PDF


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZINZINO AB (PUBL.)

Aktieägarna i Zinzino AB (publ), org. nr 556733-1045 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021 FORMER FÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 Mot bakgrund av den extraordinära situation samhället befinner sig i på grund av Coronaviruset, kommer formerna för årsstämman i Zinzino AB 2021 att anpassas därefter. Med hänsyn tagen till såväl aktieägarnas som bolagsrepresentanternas hälsa samt det pågående arbetet med att begränsa smittspridningen kommer årsstämman att genomföras utan möjlighet till fysiskt deltagande. Med hänsyn tagen till myndigheternas föreskrifter och råd om Läs mer »

Publicerad: 21 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Pionjärerna inom testbaserade kosttillskott lanserar en ny BalanceOil

Det globala hälso- och livsstilsvarumärket från Skandinavien fortsätter att driva framtidens näringslära med testbaserade, vetenskapligt beprövade kosttillskott. BalanceOil+ Premium har ett oöverträffat innehåll av polyfenoler och fytonäringsämnen och är D2C-företagets senaste tillskott i sortimentet av BalanceOils som återställer Omega-nivåerna och skyddar kroppens celler från oxidativ stress. Zinzinos exceptionella och innovativa blandning av naturlig fiskolja och vitamin D3 innehåller i den här premium-versionen även ett vetenskapligt certifierat mått av R.E.V.O.O; företagets privata Läs mer »

Publicerad: 15 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2021

Stark försäljningstillväxt under Q1: Zinzinos totala intäkter ökade med 37 %. Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 56 % till 120,6 (77,4) mSEK i mars. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 86 % och uppgick till 5,2 (2,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 57 % till 125,8 (80,2) mSEK jämfört med föregående år. Första kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt starkt kvartal; de Zinzino baserade intäkterna för januari – mars steg med 38 % till 315,1 (228,7) mSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i Läs mer »

Publicerad: 7 apr Ladda ner PDF


ZINZINO AB (PUBL): Zinzino lanserar Indien som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi

Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager företagets lansering i Indien som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi. Efter flera år av förberedelser för den indiska marknaden, och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad. Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik som Zinzino. Under 2020 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt säljtillväxt och stark EBITA- Läs mer »

Publicerad: 6 apr Ladda ner PDF