Vår webbplats har upptäckt att du använder en föråldrad webbläsare som hindrar dig från att komma åt vissa funktioner. Klicka för mer information.
Cart
Din varukorg

BOLAGSSTÄMMA

Här finner du våra bolagsstämmor med senaste överst (finns endast på svenska)

2022-05-31
Kungörelse från Årsstämma 2022 (SV)(Regulatoriskt)

2022-05-31
Announcement from the Annual General Meeting 2022 (EN)(Regulatory)

2022-05-30
Följ Bolagstämman via Zoom

2022-05-09
Fullmaktsformular arsstamma 2022

2022-05-09
Proxy form annual general meeting 2022

2022-05-03
Ersättningsrapport Zinzino AB 2021

2022-05-03
Bilaga A Villkor för teckningsoptioner-terms for warrants

2022-05-03
9 (b) Styrelsens beslutsförslag gällande utdelning

2022-05-03
9 (b) The board of directors proposal regarding profit allocation

2022-05-03
14 Förslag till principer för valberedning 2022-2023

2022-05-03
14 Resolution on the nomination committee 2022-2023

2022-05-03
15 Styrelsen beslutsförslag gällande emission av teckningsoptioner

2022-05-03
15 Decision on issue of warrants - incentive program for employees and others

2022-05-03
16 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Kenneth Koh

2022-05-03
16 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Kenneth Koh

2022-05-03
17 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG

2022-05-03
17 Decision on private placement with payment by set-off of the claim to Enhanzz AG

2022-05-03
18-19 Styrelsens beslutsförslag gällande emissionsbemyndigande

2022-05-03
18-19 The Board's resolution proposal regarding issue authorization

2022-05-03
21 Förslag från aktieagaren Örjan Saele gällande emission av teckningsoptioner till styrelsen i Zinzino AB

2022-05-03
21 Resolution from shareholder Orjan Saele regarding issue of warrants to the Board of Zinzino AB

2022-04-29
Kallelse till årsstämma i Zinzino ab den 31 maj 2022

2022-04-29
Notice of Annual General Meeting of Zinzino AB on May 31 2022

2021-11-26
Valberedning Zinzino AB 2021-2022

2021-11-26
Nomination Committee Zinzino AB 2021-2022

2021-11-26
Resolution on guidelines for the remuneration of senior management

2021-11-26
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Zinzino

2021-11-26
Information gällande Årsstämma i Zinzino AB den 31 maj 2022

2021-11-26
Information regarding the Annual General Meeting of Zinzino AB

2021-06-01
Kallelse till årsstämma i Zinzino Nordic AB (publ.)

2021-06-01
Poströstningsformulär för årsstämma i Zinzino Nordic AB (publ.)

2021-05-14
CEO speech

2021-05-14
VD:s anförande

2021-04-28
Punkt 9(b) Fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen

2021-04-28
Item9(b) Allocation of the profits available to the Annual General Meeting

2021-04-28
Punkt14 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

2021-04-28
Item14 Resolution on the Nomination Committee for the next Annual General Meeting

2021-04-28
Punkt15 Beslut om emission av teckningsoptioner

2021-04-28
Item15 Resolution on the issue of warrants

2021-04-28
Punkt16&17 Beslut om emissionsbemyndigande

2021-04-28
Item16&17 Resolution on issuance authorisation

2021-04-28
Punkt18 Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

2021-04-28
Item18 Resolution on guidelines for the remuneration of senior management

2021-04-28
Punkt19 Beslut om ändring av bolagsordningen

2021-04-28
Item19 Resolution to amend the Articles of Association

2021-04-28
Valberednings forslag på ny styrelseledamot

2021-04-28
The nomination committees proposal for a new board member

2021-04-28
BilagaA villkor för teckningsoptioner / terms of warrants

2021-04-28
Zinzino Årsredovisning 2020

2021-04-22
Fullmakts formular

2021-04-22
Proxy Form

2021-04-21
Kallelse till årsstämma i Zinzino AB den 20 maj 2021

2021-04-21
Poströsta infor årsstämman den 20 maj 2021

2021-04-21
Postal voting for Annual General Meeting on 20 May 2021

2021-04-21
Notice of the Annual General Meeting 20th of May 2021