BalanceTest, 1 pcs

Zinzino BalanceTest är ett självtest som analyserar fettsyrorna i ditt blod. Testet tar mindre än en minut att genomföra och du behöver bara en liten droppe blod från din fingertopp på det medföljande filterpappret. Du skickar sen in testet anonymt till ett av våra ledande nordiska laboratorier. De analyserar sedan ditt blod med 98 % säkerhet. Resultatet visar sedan nivåerna av 11 fettsyror och balansen mellan omega-6 och omega-3 i ditt blod. Efter 20 dagar kan du ,anonymt, se ditt testresultat på webben. Läs mer på www.ZinzinoTest.com.

 • Torrt blodfläcktest
 • Mäter 11 fettsyror i blodet
 • Ger information om din Omega-6:3-balans
995,00 kr Ditt pris
899,00 kr Premier pris

I dagens moderna samhälle äter vi annorlunda än vi gjorde i början
på 1900-talet när t.ex. snabbmat inte fanns på menyn. Men även
om du lagar din egen mat, är det tyvärr så att ingredienserna inte
längre håller samma kvalitet som tidigare.

Kött tenderar att komma från djur som utfordras med kraftfoder i
ladugårdar istället för att beta gräs på öppna fält och fisk som lax odlas
i slutna bassänger och matas med fiskmjöl istället för att äta alger
i havsdjupet. Detta har stor påverkan på livsmedlens näringsvärden
och därmed även näringsvärdena i våra celler, vävnader och kroppar.

Zinzinos BalanceTest är ett enkelt självtest för att analysera fettsyrorna
i blodet, vilket återspeglar fettet i den mat som du äter. Balance-
Test är ett torrt blodfläcktest som är vetenskapligt bevisat att vara lika
noggrant som ett venöst blodprov för analys av fettsyror.

Testet tar mindre än en minut att genomföra och du behöver bara
applicera några få droppar blod från fingertoppen på det medföljande
filterpappret. VITAS Analytical Services* analyserar anonymt
innehållet av 11 fettsyror** i blodet med 98 % säkerhet. Resultatet
redovisas efter ca 20 dagar på webbplatsen zinzinotest.com där du
får information om omega-6:3-balansen, omega 3-innehållet, en
skyddsprofil för fettsyror och annat.
Studier på blodets fettsyraprofil har visat att den har en stark koppling
till hälsostatus.

 • Torrt blodfläcktest
 • Mäter 11 fettsyror i blodet.
 • Ger information om din Omega-6:3-balans

Hur fungerar det?

Vi rekommenderar att du startar med att ta ett BalanceTest och därefter
börjar ta din dagliga dos av Zinzino Balance-produkter på en
gång.
Fortsätt att ta Balance-produkterna enligt rekommendationerna i
120 dagar och ta sedan ditt andra BalanceTest för att ta reda på
hur din fettsyreprofil har förändrats.

DITT SKYDD (VÄRDE FÖR FETTSYRAPROFIL)

Denna faktor avser profilen för 11 fettsyror i blodet. Skalan går från 0 till 100 och målet är att hjälpa kunden att nå 100 på sitt andra test efter 120 dagar. Detta säger inget om personens hälsostatus, utan redovisar bara fettsyreskyddsnivån.

BALANS MELLAN OMEGA-6 (AA) OCH OMEGA-3 (EPA)

Mätningen av balansen mellan omega-6 (AA) och omega-3 (EPA) mäter balansen mellan fettsyrorna omega-6 och omega-3. Balansen mellan dessa två innebär att din profil antingen är obalanserad (över 9:1), halvbalanserad (mellan 9:1 och 3:1) eller balanserad (3:1 eller under). Om din kund har 3:1 eller högre värde, är målet att ändra dieten för att nå 3:1 eller lägre.

OMEGA-3-NIVÅ (EPA + DHA)

Procentsatsen visar hur mycket av din totala fettsyreprofil som består av omega-3 (EPA + DHA). Omega-3-fettsyror har många fördelar eftersom de är de primära byggstenarna i cellerna. EPA är dominant i blod, muskler och vävnad medan DHA är dominant i hjärna, sperma och ögon. I testrapporten är idealintervallet 8 % eller mer. EFSA (European Food Safety Authority) anser att EPA och DHA bidrar till normal hjärtfunktion. DHA bidrar också till normal syn och hjärnfunktion.

INDEX FÖR CELLMEMBRANSFLUIDETET

Detta är balansen mellan mättade fetter och omega-3 (EPA + DHA). Fluiditeten för mättade fetter är lägre än för omega-3-fetter. En bättre balans än 4:1 (mättade fetter i förhållande till omega-3-fetter) ökar cellmembranets fluiditet.

MENTAL STYRKA – DIETINDEX

Detta är balansen mellan omega-6 (AA) och omega-3 (EPA + DHA). En adekvat tillförsel av omega-3-fettsyror från havsriket, DHA, i dieten bidrar till normal hjärnfunktion. Hjärnan är nervsystemets kontrollcenter. Den övervakar och styr kroppens respons på syn-, hörsel-, lukt- och smakintryck.

BILDNINGSEFFEKTIVITET FÖR ARAKIDONSYRA (AA)

Detta visar med vilken effektivitet som din kropp omvandlar fettsyror, omega-6, från livsmedlen i dieten till de essentiella fettsyrorna omega-6 (AA) i kroppen. Om effektiviteten är lägre än 30 %, rekommenderas du att inkludera livsmedel i din diet med högt AA-innehåll, som kyckling, kalkon, griskött och odlad lax.

Vitas

ett GMP-certifierat labratorium med 20 års erfarenhet av att tillhandahålla anpassade kromatografiska analystjänster av hög kvalité baserad på banbrytande kunskap och teknik - analyserar testet för att bestämma din fettsyraprofil som är en återspegling av din kost.
Vitas - Who we are  
Certificate Vitas - Declariation of Independence  
Preventative Health at Lillestrøm Sports Club  

Hur fungerar det?

Ta ditt första BalanceTest och skicka sedan blodprovet till laboratoriet och registrera ditt test-id på www.zinzinotest.com anonymt. Vi rekommenderar att
du börjar ta din dagliga dos av Zinzino-balansprodukter på en gång. Efter 20 dagar får du information med exakta resultat* om både enskilda fettsyror och Omega-6:3-balans. Fortsätt att ta Balance-produkterna enligt rekommendationerna i 120 dagar och ta sedan ditt andra BalanceTest för att ta reda på hur din fettsyreprofil har förändrats.
*Om dina första resultat visar en Omega-6:3 balans på 3:1 eller bättre så kontaktar du Zinzino eftersom du inte behöver Balance-produkten.

TIPS
- Det rekommenderas att du äter en sund och varierad kost som inkluderar bl.a. fet fisk, grönsaker, frukt, bär och hela gryn. Minska intaget av omega-
6-rika växtoljor och processade livsmedel.
–Ta din dagliga dos av Zinzino Balance-produkter, som för att få ett tillskott av omega-3 fettsyrorna EPA och DHA samt polyfenoler från extra jungfru-olivolja.
-Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för god hälsa.

Läs mer på www.Zinzinotest.com.

Det torra blodfläcktestet som använder droppar av blod som tagits från fingertoppen (se bild nedan) har jämförts med den konventionella metoden
för lipidanalys som baseras på prover som tas från venöst blod.

Den här metoden för analys av fettsyraprofilen i blodet är godkänd för nutritionsstudier.

Fettsyraprofilen för blodlipider avspeglar mängden fett som intas med kosten, och studier har visat att den här profilen har en stark koppling till hälsostatus. Detta eftersom blodlipidprofilen representerar de typer av fett som kroppen måste bygga in i alla celler och vävnader, inklusive
cellmembran.

Den här nya metoden för analys av fettsyraprofilen i blodet går därför att använda för nutritionsstudier. De 11 fettsyrorna är: Palmitinsyra (PA), stearinsyra (SA), oleinsyra (OA), linolsyra (LA), alfa-linolsyra (ALA), gamma-linolsyra (GLA), di-homo-gamma-linolsyra (DHGLA), arakidonsyra (AA),  eikosapentaensyra (EPA), dokosapentaensyra (DPA), dokosahexaensyra (DHA).

Vitas - Who we are  
Certificate Vitas - Declariation of Independence  
Preventative Health at Lillestrøm Sports Club  

Gör test

1. Zinzino Test är en godkänd in vitro-produkt för diagnostiskt bruk
avsedd för privat blodtagning i hemmet.
– Börja med att tvätta händerna med tvål och skölj noga
med varmt vatten och torka dem.
Ta ut provkortet ur papperskuvertet.
Spara kuvertet för senare bruk.
Dra av delen där det står SPARA på provkortet och ta en bild av
ditt test-ID. Du kan BARA visa DITT testresultat med hjälp av ditt
PERSONLIGA test-ID. Placera kortet på bordet med de två cirklarna
vända uppåt.


2.
Använd en alkoholduk för att rengöra fingertoppen (långfingret
rekommenderas). Stimulera blodflödet genom att göra stora
cirklar med armen eller skaka handen nedåt i 20 sekunder.
Ta ut engångslansetten. Vrid det smala plaststoppet
1/4 varv motsols. Dra ut proppen för att göra lansetten klar för
användning.


3.
Placera lansetten mot den nedre delen av fingertoppen vänd
mot insamlingspappret på bordet. Tryck lansettens topp mot fingret
tills du hör ett klickande ljud. Lansetten gör automatiskt ett
litet hål i fingret.

4. Rör inte filterpapperscirklarna med händerna. Tryck försiktigt på
fingret en gång och tillsätt flera, och minst tre, fridroppande
bloddroppar på varje cirkel som är markerad på provkortet.
Blodet ska fylla den inre delen av cirklarna helt.
Viktigt: Undvik att trycka hårt flera gånger på fingret för att tvinga
blodet att droppa.

5. Lämna provkortet i horisontellt läge i rumstemperatur i minst 10
minuter så att proverna torkar ordentligt.

6. Placera provkortet i papperskuvertet igen.
Placera därefter papperskuvertet i metallpåsen och förslut den.
Viktigt: Ta inte bort torkpåsen i metallpåsen.


7.
Placera den stängda metallpåsen i det stora kuvertet med laboratorieadressen
på. OBS! Du MÅSTE fästa korrekt mängd frimärken på
kuvertet innan du lägger det på brevlådan.


8.
 Gå ut på internet och registrera din testkod på www.zinzinotest.com Det är på denna webbplats som du
senare kan visa dina testresultat. Det tar 10–20 dagar tills resultatet
är klart.
Viktigt: Spara den del av kortet som är märkt SPARA. Du kan
BARA visa DITT testresultat på internet med hjälp av ditt PERSONLIGA
test-ID.


Följande information är endast tillgänglig på engelska

How do I take my BalanceTest?

Zinzino BalanceTest is a self-test for analyzing Omega3 & Omega6 and other fatty acids in your blood. All it requires is a drop of blood from your fingertip. Follow these instructions *link to: How to use in the Product Box of the Test in the Shop*.

Where is my test analyzed?

Your test is analyzed at Vitas

Vitas is a GMP certified chemical analysis contract lab, with 20 years experience in providing a high quality, custom chromatographic analytical service based on cutting-edge knowledge and technology.

Where do I find my test result?

 • Go to www.zinzinotest.com
 • Register your unique Zinzino Test ID number and fill out the information needed

After 20 days you use the same unique Zinzino Test ID number to access your Balance Test results at www.zinzinotest.com

How does the money back guarantee work?

The money back guarantee only counts if you as a customer have ordered a 6-months subscription that includes BalanceTest. If your value for the Omega 6:3-balance is 3:1 or better on your first test result, you as a customer may cancel your subscription and return your unused products to Zinzino (2 months’ supply of products). You will get your money for your start order back (Test 1

which you already used and 1 months’ supply of products is for free).

 

In the cases where the customer has purchased a subscription without any Test included, there will be no refund.

 

Refund policy does not apply to partners.

I lost my test ID, what do I do?

Your BalanceTest is an anonymous test and can therefore not be found or be sent out again.

Please contact our Customer Service and we will help you out in other ways

What is the postal cost of sending in my BalanceTest?

Put the correct amount of postage stamps on the envelope before you post it.

What is the test?

Zinzino Balance Test is a dry blood sample test to use at home. It takes less than a minute to perform. A little prick in your finger by the enclosed needle and collect a few drops of blood on a filter paper in the test kit. The blood sample is sent to a certified laboratory for analysis, and you find your personal test results on www.zinzinotest.com The test analyzes 11 fatty acids in your blood that represents 98% of the fatty acids present in your blood. The fatty acid profile shown in your results reflects your diet in respect to fat intake. On your test result you find dietary indicators showing your omega-6 to omega-3 balance, the omega-3 (EPA+DHA) value, the efficiency of your body´s arachidonic acid (AA) formation, your cell membrane fluidity index among other. To learn more log in to www.zinzinotest.com and How to read your test result. The results will tell you whether you have an unbalanced, semi-balanced or balanced diet.

Is it important to do the test?

Before you know the results of your current diet, it is difficult to know exactly what your body lacks. In leadership, they teach that you first have to identify the problem and then find the best solution. This is also our philosophy. The test gives you an indication of what you need to change to achieve balance in your omega 6:3 ratio.

How is the test analyzed?

The blood spot samples are analyzed by gas chromatographic/mass spectroscopy (GC/MS), which is the most common method for analysis of fatty acids.

What are the rules for use of Zinzino Balance Test?

Zinzino Balance Test is a home test kit. You can use it at home, in a conference room or in your office. It is not approved for use in public places like a hotel lobby or a restaurant. Please respect that. Before you do the test, read the instructions, watch the instructional film and give yourself plenty of time until you feel confident at testing. It is recommended to use the ring finger and to take the test on the hand the individual is not using for writing. Only assist in testing if you are given permission. Remember to never touch the test paper to avoid contamination of the test. Help your customer to register the test code at zinzino.com. We also recommend that you collect the test envelope from your customer and ensure that postage is added on the envelope so you ensure that the test will be sent to the test lab as soon as possible.

What do I do if I haven´t achieved the recommended balance after 120 days?

First of all, make sure that you have taken the balance product daily, and that you have taken the right amount for your body weight. For oil the daily dosage is 0,15 ml x body weight. Ask the following questions:

 

 • Has the oil been taken regularly each day between Test 1 and Test 2?
 • Has the right amount of oil been taken in relation to body weight?
 • Has anything changed in the diet during this period?
 • Was there enough blood on the analysis test? Or has blood been "pressed" out? Important that it flows freely so the right blood quality comes out and that vacuum packaging is properly closed when it is shipped.
 • Does the customer take any kind of medications? (this can affect the result)

 

If you have taken correct daily dosages for 120 days, answered “correct” on the above questions and are not totally in balance then increase your Balance Oil intake with 25% for around 2 months and take a new test. If you are still not in balance contact Zinzino customer service for more information.

Can I experience any reaction when achieving balance?

Most people feel an improvement in wellbeing after achieving balance. Temporarily, some peoples may be more tired for a period, before improvement in wellbeing.

How many tests have been analyzed at this point?

Balance Test Results – October 2016 Over 110.000 first tests have been analyzed at Vitas. 75% do not take an Omega-3 supplement and have an average ratio of 12:1. 20% who take an Omega-3 supplement have an average ratio of 7:1. 5% only 5% have a ratio of 3:1 in Europe. Over 50.000 second tests have been analyzed at Vitas. 95% of those taking Zinzino Balance products have a ratio of near 3:1 after 120 days.
 
BalanceTest Kit instructions
 
Balance Short Presentation
 
Balance Presentation
 
BalanceOil AquaX
 
About BalanceOil by Linda Saga, PhD Food Science
 

BALANCEOIL FUNGERAR VERKLIGEN

Sen jag började med Balance-produkterna har jag mått bättre än någonsin och jag har så mycket energi! Det är det bästa jag gjort för min hälsa - Angela, USA

Test 1: 65:1 – Test 2: 4.1:1


JAG SKÄMDES LITE

Nu vet jag att BalanceOil verkligen fungerar, vilket ger mig en trygghet och något att vara stolt över! - Karla, USA/Danmark

Test 1: 34.4:1 Test 2: 2.9:1


Mitt testresultat förvånande mig enormt

Mitt testresultat förvånade mig verkligen. När jag använt oljan i 120 dagar tog jag mitt andra test och min balans var nu 2.5:1 - Henrik, Sverige.

Test 1: 16:1 Test 2: 2.5:1


Testet bevisar att produkterna fungerar

Jag har ätit hälsosam hemlagad mat hela mitt liv. Jag har också använt olika fiskoljor. I oktober 2012 tog jag mitt första test och började använda BalanceOil. Jag är väldigt nöjd med produkterna och testet bevisar att de fungerar. - Raisa, Finland

Test 1: 4.6:1 Test 2: 2.7:1


Jag har mer energi

Jag har mått fantastiskt sen jag började använda BalanceOil. Jag har mycket mer energi och känner att mitt immunförsvar är starkare. Eftersom vi har ärftliga hjärtproblem i familjen så känns det särskilt bra att addera en produkt som är bra för hjärtat till min kost. Jag är väldigt nöjd med Zinzino BalanceOil - Arja, Finland

Test 1: 7.9:1 Test 2: 2.9:1


BalanceOil har varit så viktigt för mig

När jag tog mitt första BalanceTest kände jag mig inte på topp. Jag hade dåligt med energi och letade efter en lösning. Jag kommer alltid vara tacksam för att jag hittade denna produkt och den kommer fortsätta vara en del av min daglig kost. Om du inte provat BalanceOil ännu, så rekommenderar jag dig verkligen att göra det. - Aina, Norge

Test 1: 12.4:1 Test 2: 2.0:1

RELATERADE PRODUKTER

699,00 kr Ditt pris
499,00 kr Premier pris
499,00 kr Ditt pris
349,00 kr Premier pris
399,00 kr Ditt pris
249,00 kr Premier pris
399,00 kr Ditt pris
249,00 kr Premier pris
399,00 kr Ditt pris
249,00 kr Premier pris

Prenumeration:

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader,
499,00 kr per månad
i

Basic BalanceOil Vegan - start kit

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader, 499,00 kr per månad
998,00 kr Ditt kit pris (spara 29 %)
1.398,00 kr Försäljningspris

Prenumeration:

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader,
499,00 kr per månad
i

BalanceOil Vegan - start kit

BalanceOil Vegan 200 ml, 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader, 499,00 kr per månad
1.595,00 kr Ditt kit pris (spara 53 %)
3.388,00 kr Försäljningspris

Prenumeration:

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader,
349,00 kr per månad
i

Balance - start kit 1

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader, 349,00 kr per månad
1.395,00 kr Ditt kit pris (spara 58 %)
3.346,00 kr Försäljningspris

Prenumeration:

BalanceOil 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader,
249,00 kr per månad
i

Balance - start kit 2

BalanceOil 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader, 249,00 kr per månad
1.395,00 kr Ditt kit pris (spara 58 %)
3.346,00 kr Försäljningspris
349,00 kr Ditt pris
219,00 kr Premier pris

Prenumeration:

BalanceOil Capsules 2 pc/månad
Abonnemang för 6 månader,
420,00 kr per månad
i

BalanceOilCapsules - start kit

BalanceOil Capsules 2 pc/månad
Abonnemang för 6 månader, 420,00 kr per månad
1.795,00 kr Ditt kit pris (spara 56 %)
4.084,00 kr Försäljningspris
1.990,00 kr Ditt pris
1.395,00 kr Premier pris
179,00 kr Ditt pris
109,00 kr Premier pris
1.074,00 kr Ditt pris
499,00 kr Premier pris

Prenumeration:

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader,
349,00 kr per månad
i

Balance Basic - start kit 1

BalanceOil AquaX 300 ml, 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader, 349,00 kr per månad
749,00 kr Ditt kit pris (spara 45 %)
1.356,00 kr Försäljningspris

Prenumeration:

BalanceOil 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader,
249,00 kr per månad
i

Balance Basic - start kit 2

BalanceOil 1 pc/månad
Abonnemang för 6 månader, 249,00 kr per månad
749,00 kr Ditt kit pris (spara 45 %)
1.356,00 kr Försäljningspris

Prenumeration:

BalanceOil AquaX + Xtend 120 tabl. /Månad
Abonnemang för 6 månader,
649,00 kr per månad
i

BalanceOilXtend - start kit 1

BalanceOil AquaX + Xtend 120 tabl. /Månad
Abonnemang för 6 månader, 649,00 kr per månad
1.895,00 kr Ditt kit pris (spara 56 %)
4.342,00 kr Försäljningspris

Prenumeration:

BalanceOil x 1 + Xtend 120 tabl. /Månad
Abonnemang för 6 månader,
549,00 kr per månad
i

BalanceOilXtend - start kit 2

BalanceOil x 1 + Xtend 120 tabl. /Månad
Abonnemang för 6 månader, 549,00 kr per månad
1.895,00 kr Ditt kit pris (spara 56 %)
4.342,00 kr Försäljningspris