BalanceOilXtend - start kit 2

Kitets innehåll  

Maximal valuta för pengarna.

1.895,00 kr Ditt kit pris (spara 56 %)
4.342,00 kr Försäljningspris
6 Månader Prenumeration :
BalanceOil x 1 + Xtend x 1 (per month)
i Månadskostnad : 599,00 kr

Sammanlagd produktkostnad för abonnemangsperioden : 5.489,00 kr

* * I abonnemanget ingår 6 betalningar, utöver initial order. Observera att du betalar varje månad, och kommer att få leveransen varannan månad.

RELATERADE PRODUKTER

Informed Choice® är en garanti för att Zinzinos registrerade produkter inte innehåller någon av de 270+ substanser som förbjudits av WADA (World Anti-Doping Agency). Certifieringen är även en garanti för att produktens innehåll verkligen överensstämmer med beskrivningen på etiketten, och att de produkter som testats inte innehåller skadliga nivåer av förorenande ämnen. För mer information se www.informed-choice.org
399,00 kr Ditt pris
269,00 kr Premier pris
399,00 kr Ditt pris
269,00 kr Premier pris
399,00 kr Ditt pris
269,00 kr Premier pris
499,00 kr Ditt pris
379,00 kr Premier pris
699,00 kr Ditt pris
569,00 kr Premier pris
349,00 kr Ditt pris
219,00 kr Premier pris
995,00 kr Ditt pris
899,00 kr Premier pris
1.990,00 kr Ditt pris
1.395,00 kr Premier pris
179,00 kr Ditt pris
109,00 kr Premier pris
Kundforum