Cart
Shopping cart

Sīkfailu iestatījumi

Mēs izmantojam sīkfailus šajā tīmekļa vietnē. Sīkfaili nesatur nekādu informāciju par jums kā par personu, tomēr tie palīdz saglabāt informāciju no lapām, kuras iepriekš apmeklējāt, un izvēlēm, ko iepriekš veicāt šajā tīmekļa vietnē. Jūsu apmeklējums šajā tīmekļa vietnē, pateicoties informācijai no šiem sīkfailiem, var kļūt ātrāks un efektīvāks. Lielākā daļa sīkfailu tiek automātiski dzēsta, kad dodaties prom no mūsu tīmekļa vietnes. Sīkfailus, kuri tiek primāri saglabāti, cita starpā izmanto statistikas un uzraudzības mērķiem, lai novērotu, vai atgriežaties mūsu tīmekļa vietnē.