Cart
Shopping cart
Health • den 1 september 2023 • 4 min

Pediatrisk hälsa, tillväxt och utveckling

av Zinzino

Varje del av den pediatriska hälsan kan påverka ett barns tillväxt och utveckling på lång sikt. Men det finns stressfaktorer som påverkar barns hälsa. Ta till exempel extrem hetta eller luftföroreningar, vilka försvårar föräldrars önskan om pediatrisk hälsa och därmed äventyrar barnets pediatriska tillväxt och utveckling.

Näring och barns utveckling

När det gäller att skydda och vårda mot stressfaktorer har näring en avgörande roll för barns utveckling. Rätt näring hjälper barn att utveckla ett starkt immunförsvar så att de inte går miste om roliga fysiska aktiviteter och social stimulans. Noggrant utvald näring för barns utveckling är avgörande för pediatrisk hälsa, för att hjälpa barn att producera energi, fokusera och vara kreativa.

Varför är näring så viktigt för den pediatriska utvecklingen hos barn?

Näring är viktigt för den pediatriska tillväxten och allmänna utvecklingen hos barn eftersom det fastställer kroppens grund för hälsa och mental aktivitet ända upp i vuxen ålder. Ett barns kost – och matens näringsinnehåll – påverkar deras energinivåer och får därmed också direkt påverkan på deras förmåga att delta i sport, skola och fritidsaktiviteter. Varje del av den pediatriska utvecklingen, inklusive barns näring och deras kroppars utveckling, bidrar till en rad pediatriska hälsoupplevelser.

Steg och milstolpar i i hjärnans utveckling

Barns hjärnutveckling sker i steg och milstolpar kännetecknas i varje steg av en högre nivå av färdighet och självständighet. Ett spädbarns hjärna ger dem förmågan att sitta upp när de utvecklar muskler och koordination. När bebisar börjar jollra och kommunicera ger deras hjärnutveckling dem möjlighet att börja förstå gester och ljud. Ett litet barns hjärna är tillräckligt utvecklad för att börja gå, klättra och till och med dansa. En del barn kommer att rita och lära sig att göra konst. I skolåldern indikerar barns motoriska färdigheter en förfinad hjärnutveckling och de kan delta i sporter och börja klä på sig själva. När barn når dessa milstolpar, i varje utvecklingssteg, får deras hjärnor en förbättrad uppfattning om sig själva och världen runt omkring dem.

3kids-development.png

Näring för hälsosam utveckling av hjärnan

I varje steg av hjärnans utveckling frågar vi varför näring är viktig för barn och hur vi kan hjälpa dem genom att bidra med den hjärnkraft som behövs för att nå varje nytt steg av uttryck och koordination. Barn använder varje cell i kroppen för att bemästra en ny färdighet. Genom att göra tydliga kostval bidrar föräldrar aktivt till sina barns pediatriska hälsa, och mer specifikt till utvecklingen av barnens hjärnor. Mat som barn är sugna på – godis med mängder av socker eller friterade men goda kolhydrater – kan vara en stor del av ett barns dagliga kostintag. Men bristen på näring innebär att barnets energi oundvikligen kommer att sjunka efter en första sockerkicken. Snarare än att anpassa sig efter de plötsliga toppar och dalar som processade livsmedel stimulerar i kroppen, kommer goda näringsämnen att bidra till hjärnans utveckling på ett stabilt sätt genom att göra den stark, motståndskraftig och frisk. På samma sätt som professionella idrottare ägnar år åt att utveckla sin toppförmåga, bidrar bra näring till barns hjärnutveckling på långs sikt genom att optimera hjärnans styrka.

Synutveckling i den tidiga barndomen

Var finns den största potentialen för en hälsosam hjärnutveckling? Dåliga vanor tidigt i livet kan hämma utvecklingen av barnets syn. Barn behöver normal syn för att navigera i den informativa och fysiska världen. Med skärmar överallt – och den ständigt närvarande frestelsen att titta under långa perioder – är det svårt att undvika att överanstränga synen och därför utgör de ett hot mot den pediatriska hälsan. Man kan sammanfattat det som att ju längre en hälsosam utveckling av hjärnan och synen skyddas från överdrivet stimuli och påfrestningar under barndomen desto bättre. På grund av detta kommer ditt barns syn att förbli robust under hela barndomen och långt upp i vuxen ålder.

Hur näringsintaget hos barn bidrar till utvecklingen av ögon och syn

Så hur kan barns näringsutveckling bidra till deras syn? C- och E-vitamin bidrar till att återställa ögonvävnaden och kan motverka infektioner. Omega-3-fettsyror kommer att motverka torra ögon, vilket kan kännas obehagligt. A-vitamin bidrar till att motverka torra ögon och nattblindhet. Eftersom fetma och högt blodtryck har kopplats till synrelaterade sjukdomar hos barn kan näringsutveckling bidra till att förebygga dessa tillstånd och till och med bidra till barns syn- och hjärnutveckling. Frukt, grönsaker och enkla proteiner är viktiga näringskällor för barns utveckling, men många barn undviker att äta fisk. Fisk är en huvudkälla till omega-3, så Zinzinos BalanceOil Tutti Frutti är en enkel och utsökt resurs som bidrar till utvecklingen av synen hos barn1. Med tanke på allt som behövs för att stödja barns välbefinnande är det en lättnad att Omega-3 BalanceOil med Tutti Frutti-smak innehåller de essentiella näringsämnen som behövs för barns synutveckling.

Även om det finns många utmaningar när det gäller att säkerställa den pediatriska hälsan och hjärnans utveckling, så finns rätt resurser för att stödja adekvat näring för barns utveckling tillgängliga. Hjärnan och kroppen är sammankopplade: pediatrisk tillväxt, utveckling och välbefinnande är alla delar av barns allmänna hälsa. Att se till att ditt barn får tillräckligt med näring nu kommer att ge långvariga fördelar som de alltid kommer att dra nytta av. BalanceOil Tutti Frutti hjälper föräldrar i sina ansträngningar för att på bästa sätt bidra till sina barns hjärnutveckling2, allmänna fysik3 och synutveckling4.

1. EFSA, Docosahexaenoic acid (DHA

EFSA, moderns intag av Dokosahexaensyra (DHA) bidrar till normal utveckling av hjärnan hos fostret och spädbarn som ammar, i Art.14(1)(b) – påståenden om barns hälsa och utveckling. Information ska ges till gravida och ammande kvinnor om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 200 mg DHA utöver det rekommenderade dagliga intaget av omega-3-fettsyror för vuxna, dvs. 250 mg DHA och EPA (eikosapentaensyra). Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag på minst 200 mg DHA.

2. EFSA, Essential fatty acids

EFSA, Essentiella fettsyror behövs för normal tillväxt och utveckling hos barn., i Art.14(1)(b) – påståenden om barns hälsa och utveckling. Information till konsumenten att den gynnsamma effekt som erhålls vid ett dagligt intag av 2 g α-linolensyra (ALA) och ett dagligt intag av 10 g linolensyra (LA).

3. DHA bidrar till att bibehålla normal synförmåga

DHA bidrar till att bibehålla normal synförmåga. Påståendet får endast användas om livsmedel som innehåller minst 40 mg DHA per 100 g och per 100 kcal. För att hälsopåståendet ska få användas måste konsumenten informeras om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 250 mg DHA. Intag av dokosahexaensyra (DHA) bidrar till att synen utvecklas normalt hos spädbarn upp till 12 månaders ålder. Konsumenten ska informeras om att den gynnsamma effekten uppnås med ett dagligt intag av 100 mg DHA. När påståendet används om tillskottsnäring, ska livsmedlet innehålla minst 0,3 % av de totala fettsyrorna som DHA.

4. EFSA, Docosahexaenoic acid (DHA) maternal intake contributes to the normal brain development of the foetus

EFSA, moderns intag av Dokosahexaensyra (DHA) bidrar till normal utveckling av hjärnan hos fostret och spädbarn som ammar, i Art.14(1)(b) – påståenden om barns hälsa och utveckling. Information ska ges till gravida och ammande kvinnor om att den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag på 200 mg DHA utöver det rekommenderade dagliga intaget av omega-3-fettsyror för vuxna, dvs. 250 mg DHA och EPA (eikosapentaensyra). Påståendet får endast användas om livsmedel som ger ett dagligt intag på minst 200 mg DHA.